Categories
ပရိုၚ် လ္ၚတ်မၚ်ရံၚ် ပေါဲရုဲမာဲ ၂၀၁၅

အလံၚ်အမာတ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်မွဲတၠ ဒးဒုၚ်ထ်ၜးဆန္ဒ

သၞံၚ်တိုၚ် – ညးမဒှ်အလံၚ်အမာတ် နူဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် မလုပ်ပြိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် မိမျေအ်တာန်ဝွံ အခိၚ်စှှ်ေပရေၚ် စန်ဒက် သွက်ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ညးဒေသအၚ်ဒၚ်တံ

ထ်ၜးဆန္ဒ ဒဒှ်ရဟၟဲပၟိက်ကုညး ပ္ဍဲဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါ (၅) ဂှ်ရ။

အခိၚ်အလံၚ်အမာတ် နူဗော်ဒဳမိုကရေဇြဳအလုံရးမန် မလုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်တံ စှေ်စန်ဒက်မာဲ စိုပ်ဒေသဖလိန် ပ္ဍဲကဵုလဒေါဝ်ကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ရဲညးဒေသအၚ်ဒၚ်တံ ချူလဝ်လိက် “ဟွံမွဲပၟိက် မိမြၚ့်သန်း” နကဵုတၞးစက္ခူတီုတီုတုဲ ဓမံက်ထ်ၜးဆန္ဒရ။

ညးမပါလုပ် ပ္ဍဲကဵုတရဴစှေ်ပရေၚ်စန်ဒက် နာဲလေန်နိုၚ်ဥူဂှ် “ပိုဲတံကၠုၚ်နူကဵုရေဝ် စှေ်အာလ္ပာ်အၚ်ဒၚ်တေံ။ နူကဵုအၚ် ဒၚ်ဂှ် ပိုဲဆက်တိတ်အာ ကွာန်ၜဳတေံ။ အေလ္ပာ်က္လေၚ်ဂှ်မှ လဒေါဝ်ကွာန်အၚ်ဒၚ် ဒၞဲါဂၠံၚ်ပါ်အာကဵုကွာန် သၞေဟ်ကြုက် ဂှ် လိက်စၠောံတဲ (လက်ကမ်းစာစောၚ်) မိမြၚ့်သန်း ပြးမံၚ်ပ္ဍဲဂၠံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵု။ တၞးလိက်လ္ၚဵုဂှ် သီုစံၚ်လဝ်နွံမံၚ် ညိညိရောၚ်။ ပိုဲတံစှေ်ကပှ်ဂိုၚ် လိက်တၞးဂှ်တုဲမှ ကွဳစက်ဂွံဆက်အာ ကွာန်သၞေဟ်ကြုက်ရောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုထ်ၜးရ။

ပ္ဍဲကဵုစှေ်ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲ ညးစၞးအလံၚ်အမာတ်ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ်ဝွံ နာဲဆာန်တိ၊ နာဲအံက်သာ၊ နာဲ တာန်ဂျဵု၊ မိလွဳဟာန် ကေုာံ မိမျေအတ်တာန် သီုမသုန်တၠ ပါအာတုဲ ကောန်ဂကောံဗော်တံလေဝ် ပါအာ ဗၞတ် (၁၀၀) တၠနွံကီုရ။ ကွဳစက်ဂေတ်လန်စန်ဒက်မာဲ ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်ဂှ်ဝွံ နူကဵုကွာန်အၚ်ဒၚ် စှေ်အာလ္ပာ် ကွာန်သၞေဟ်ကြုက်ဂှ် ကၠာဟွံစိုပ်ကွာန်သၞေဟ်ကြုက်ဏီ က္လေၚ်စဴကၠုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးဒေသအၚ်ဒၚ်မွဲတၠဂှ် “ပိုဲဟွံမွဲပၟိက်ကဵု မိမျေအ်တာန် မွဲရ။ ပဲါနူကဵုညးဂှ်တှေ် ပိုဲဒုၚ်တၠုၚ်မံၚ်ရဏောၚ်။ ရဲကွာန်ပိုဲ ကၠောန်ဏာဗီုဏံဂှ် ပိုဲညာတ်ကေတ် ဟွံၜက်ၜေတ်ပုဟ်” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

မိမျေအ်တာန် ကော် မိပိုန်သိုက်ထဝ်ဝွံ မဒှ်အမာတ်ဇၞးလဝ်မာဲ ဒၞဲါကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၀ တေံတုဲ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံ က္လေၚ်လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ ပ္ဍဲဒၞဲါကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ သ္ကုတ်ဆန္ဒစၟတ် (၈) ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်။

No Picture

မွန်ပြည်နယ်၌ တၚ်းမာမှုဖြစ်ပွားနိုၚ်ခြေရှိသော မဲရုံ ၆ရ ရုံတွၚ် တပ်မတော်လုံခြုံရေးယူမည်

အိုက်စိုၚ်း

တိုၚ်းရၚ်းသား လက်နက်ကိုၚ်အဖွဲ့များ လှုပ်ရှားသွားလာနေခြၚ်းကြောၚ့် မွန်ပြည်နယ်ရှိ မဲရုံ ၉၂ ရုံသည် ရုတ်တရက် တၚ်းမာမှုများ ဖြစ်ပွားလာနိုၚ်ခြေရှိသည့်အတွက် မဲရုံ ၆ရ ရုံတွၚ် တပ်မတော်၏ အကူ အညီကို ရယူကာ လုံခြုံရေးရယူသွားမည်ဖြစ်ကြောၚ်း မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သတၚ်းရရှိသည်။

မွန်ပြည်နယ်ရှိ ရုတ်တရက် တၚ်းမာမှုများ ဖြစ်ပွားလာနိုၚ်သော မဲရုံများမှာ သထုံမြို့နယ်တွၚ် ၅ ရုံ၊ကျိုက်မရော မြို့နယ်၌ ၂၁ ရုံ၊ရေးမြို့နယ် ၅၀ ရုံ၊သံဖြူဇရပ်မြို့နယ် ၄ ရုံ၊ဘီးလၚ်းမြို့နယ် ရ ရုံ၊ကျိုက်ထိုမြို့နယ် ၅ ရုံ၊စသည့် မြို့နယ်များအတွၚ်ရှိ မဲရုံ စုစုပေါၚ်း ၉၂ ရုံအနက် ၆ရ ရုံတွၚ် တပ်မတော်၏ အကူအညီကို ရယူကာ လုံခြုံရေး ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောၚ်းသိရသည်။

“ကျွန်တော်တို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ အၚ်အားနဲ့ မလုံလောက်တဲ့အတွက် တပ်မတော်ကို အကူအညီတောၚ်းထားပါတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ အကူအညီနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မဲရုံ ၆ရ ရုံကို လုံခြုံရေးပေးသွားမယ်။ရုတ်တရက် တၚ်းမာမှုဖြစ် နိုၚ် တဲ့ မဲရုံကတော့ ၉၂ ရုံရှိတာပေါ့။ဒါပေမဲ့ ၆ရ ရုံကိုဘဲ လုံခြုံရေးရယူသွားမယ်”ဟု မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ ပြောသည်။

အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်နေ့က ပြုလုပ်ခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲအောၚ်မြၚ်စွာကျၚ်းပနိုၚ်ရေး လုံခြုံရေးဆိုၚ်ရာ တွေ့ဆုံညှိနှိုၚ်းဆွေးနွေးပွဲ၌ ရုတ်တရက် တၚ်းမာမှုဖြစ်ပွားနိုၚ်သော မဲရုံ ၉၂ ရုံအနက် ၆ရ ရုံမှာ တပ်မတော်၏ အကူအညီကို ရယူကာ လုံခြုံရေး ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောၚ်း မွန်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဒုတိယပြည်နယ် ရဲတပ် ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး သောၚ်း၀ၚ်းကလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။

မွန်ပြည်နယ်ရှိ၊ သထုံမြို့နယ်၊ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ရေးမြို့နယ်၊သံဖြူဇရပ်မြို့နယ်၊ဘီးလၚ်းမြို့နယ်၊ကျိုက်ထိုမြို့ နယ်၊စသည့် ဒေသများသည် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ(NMSP) နှၚ့် ကရၚ်လက်နက်ကိုၚ်အဖွဲ့များ လှုပ်ရှား သွားလာ လျှက်ရှိသည်ကြောၚ်း သိရသည်။

သို့သော် မွန်ပြည်နယ်တွၚ် ရွေးကောက်ပွဲ မကျၚ်းပနိုၚ်ကြောၚ်း ကြေညာထားသည့် နယ်မြေအဖြစ် ဘီးလၚ်းမြို့ နယ်၊ဘောနော်ခီးကျေးရွာ အုပ်စု တစ်ခုသာလျှၚ်ရှိပြီး ကျန် မြို့နယ်များအသီးသီး၌ ရွေးကောက်ပွဲ ကျၚ်းပသွား မည်ဖြစ်ကြောၚ်း မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှၚ်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှ ပြောသည်။

အဆိုပါ ဒေသသည့် ကရၚ်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)၏ တပ်မဟာ(၁)နှၚ့် တပ်မဟာ(၅) တို့ လှုပ်ရှားနယ် မြေအတွၚ်းသို့ ရောက်ရှိနေခြၚ်းကြောၚ့် မဲပေးခွၚ့်ရှိသူ စာရၚ်းကို ကောက်ခံနိုၚ်ခြၚ်းမရှိသည့်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲ မကျၚ်းပနိုၚ်ခြၚ်းဖြစ်သည်ဟု မွန်ပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှၚ်အဖွဲ့ခွဲရုံးမှ ရွေးကောက်ပွဲ အရာရှိ ဦးဟိဏ်းလၚ်းထက်ကပြောသည်။

မွန်ပြည်နယ်တွၚ် မဲပေးပိုၚ်ခွၚ့်ရှိသူ စုစုပေါၚ်း ၁၅ သိန်း ၁ သောၚ်းကျော်ရှိပြီး မဲရုံပေါၚ်း ၉၁၉ ရုံဖွၚ့်လှစ်သွားမည် ဖြစ်ကြောၚ်း သိရသည်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.