Categories
ပရိုၚ်

စံၚ်ပၠေၚ်ထောံ အပေါတ်စသုၚ် ကဵု ဂဥုဲဇဗ အာယုက်အိုတ်တ် ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ်

အပေါတ်စသုၚ် ကဵု ဂဥုဲဇဗ အယုက်အိုတ်တ် ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ် မသီဂွံ နူဆေၚ်ဖျာဂမၠိုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ပ္ဍဲဂိတုမေ (၄) မံက် စံၚ်ပၠေၚ်ထောံ ပ္ဍဲသုသာန် ကုန်သှုဲဇာ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရ။

အပ္ဍဲတအ်ဂှ်ဝွံ ဂဥုဲဇဗ ဟွံလုပ်ဗဗွဲသၞောဝ် လၟိဟ်ယၟုဂကူ (၈၁) ဂကူ အကွက်သြန် ၄၉,၀၀၀ ဒကေဝ်၊ ဂဥုဲအယုက်အိုတ်တ် အကွက်သြန် ၂၆,၀၂,၁၈၀ ဒကေဝ်၊ ဂဥုဲဖက်ဖနှဴ (ဂဥုဲပၠာဲ) ၁၇၀၀ ဒကေဝ်၊ အပေါတ်အရၚ်ဂွံကျိုၚ်ပယျေဝ် ၁၁၈,၆၆,၈၈၀ ဒကေဝ်ကဵု အပေါတ်စသုၚ် ၂၈၇,၅၅,၂၀၅ ဒကေဝ် တအ် လုပ်လၟိဟ်တုဲ သီုဖအိုတ် နွံကဵုၚုဟ်မး (၄၀၀) ကိုဋ်ပြၚ်မံၚ်ဏောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူဌာန က္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲ ပရေၚ်စၞစသုၚ်ကဵု ဂဥုဲဇဗ ရ။

“အပေါတ် ပိုဲစံၚ်ထောံတအ်ဏအ်ဂှ် အဃောပိုဲ ဗက်စၟဳစၟတ်ဂၠိုၚ်ဂၠာဲ ပ္ဍဲဆေၚ်ဖျာ၊ ဖျာမ္ၚး၊ ဆေၚ်သွံအပေါတ်နာနာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ပိုဲသီဂွံလဝ်ရ၊ အပေါၚ်ကျိုၚ်ပယျေဝ်စကဵု ဂဥုဲဒၞါတာတအ် ပါလုပ်ဂၠိုၚ်” သာ်ဝွံ ဒံက်တာ သဵုနာၚ် ဒစှေ်သ္ကိုပ်စၞောန်ပ္ညုၚ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲ စၞစသုၚ် ကေုာံ ဂဥုဲဇဗ ဂးရ။

နူ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၀ ၊သၞာံ ၂၀၁၅ ဒဵုကဵု ဂိတုမာတ် ၂၉ ၊သၞာံ ၂၀၁၆ ဂှ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲ စၞစသုၚ် ကဵု ဂဥုဲဇဗ တွဵုရးမန် ကေုာံ ဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်စဵုဒၞါမၚ်မွဲ ညးမစသုၚ် တွဵုရးမန်တအ် ပံၚ်တုဲ သီဂွံလဝ် အပေါတ်တအ်ဏအ် သာ်ဝွံ ဂွံတီကေတ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ် ပရေၚ်စဵုဒၞါမၚ်မွဲ ညးမစသုၚ် တွဵုရးမန် ရ။

စပ်ကဵု အပေါတ်စသုၚ်၊ အပေါတ်ကျိုၚ်ပယျေဝ်၊ ဂဥုဲဒၞါတာ နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ်တုဲ ကဵုအာဒၠေါံဗ္တောန်ဏောၚ်၊ အခါကဵုဒၠေါံဗ္တောန်မ္ဂး ရဲသွံတအ်ကီု မှာဇန်တအ်ကီု မိက်ဂွံကဵုတိုန်ကလၚ် က္တိုၚ်ၚ်ကၟဟ်ဟ်ကီုရဂှ်လေဝ် ဒံက်တာသဵုနာၚ် ဂးရ။

“ရန်ကဵု ညးရပ်စပ်စသုၚ်တအ် သ္ဂောံဗၠးဘဲအန္တရာဲ၊ သ္ဂောံပြေစိုတ်တုဲ အပေါတ် အရပ်စပ်စသုၚ် နွံအပ္ဍဲဖျာတအ်ဂှ် ပံၚ်ကဵု FDA တုဲ သီဂွံလဝ်တအ်ဂှ် ပိုဲစံၚ်ထောံ “သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်ကျဝ်မဵု ညးတာလျိုၚ် နူဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞါမၚ်မွဲညးမစသုၚ် ဂးရ။

အပေါတ် ဟွံထေက်ကဵုရပ်စပ်စကာ ဟွံထေက်ကဵုစသုၚ်တအ် နွံ ဟွံမွဲဂှ် မဏှေံမဏှေံ ဒးလုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲ စၟဳစၟတ် ပ္ဍဲဆေၚ်ဖျာ၊ လ္ပာ်ရဲသွံတအ် ညံၚ်ဟဂွံဂိဟုံဂှ်လေဝ် ကဵုလဝ်သမ္တီ နကဵုလိက်စၠောံ လိက်လလောၚ်နွံ။ ကာလဏအ် ဒှ်ကာလ ကဵုဒၠေါံဗ္တောန် ကဵုဓဝ်သမ္တီတုဲ မူလေဝ် ဟွံသ္ပကုတၠခန္ဓတအ်ရ၊ ဗွဲကြဴမ္ဂး ဆက်နွံ ဆက်သွံမံၚ်ဏီမ္ဂး စိုပ်အဆံၚ် ဒးကေတ် အရေဝ်ဏောၚ် ဥူအံၚ်ကျဝ်ဥူ ဂးရ။

ပ္ဍဲဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၉ ၊ သၞာံ ၂၀၁၅ တုဲကၠုၚ်တေံဂှ်လေဝ် ဌာနက္ဍိုက်ပ်ကောပ်ကာဲ စၞစသုၚ်ကဵုဂဥုဲဇဗ တွဵုရးမန် ကဵု ဌာနက္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞါမၚ်မွဲညးစသုၚ် တွဵုရးမန်တအ် ပံၚ်တုဲ သီဂွံ အပေါတ်အရပ်စပ်မၞိဟ် အယုက်အိုတ်တ် ကဵု ဂဥုဲဇဗ ဟွံမွဲကဵုအခေါၚ် အကွက်ၚုဟ်မး (၂၇) ကိုဋ်ဒကေဝ် ဂှ် စွံပလီုထောံကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.