Categories
ပရိုၚ် လညာတ်ပါ်ပါဲ

JMC-S ကဵု တၚ်ဆိုအ်ဗ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ

ကၠာဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်အလုံဍုၚ်က္ဍၚ်ဂှ် ညးဇၞော် အလဵုအသဳ၊ ဒပ်ပၞာန်တံ ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ သဳကၠဳကၠုၚ်လဝ် ပြေပြံၚ်စှေ်ဗီုညံၚ်ၚ်ဒှ်ကၠာလေဝ် အခါထ္ပက်ကၠုၚ်စၟတ်တဲ ကွေံကွေံဂှ် ဟွံစၟဳလဝ်မွဲသာ် ဒးဆဵုဂဗကၠုၚ်ကဵု တၚ်ဆိုအ်ဗ သာ်ဝွံ ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲထဝ်မန် ဂးရ။

“လက်ထက်သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်တေံ သ္ပသမ္တီကဵုလဝ် ဒၞါဲဗ္ဒဝ်ၜါတၞံ၊ ဒဵုကျာ်တံဂှ် သၞာံအာဏံ ဒပ်ပၞာန်လုပ်သီကေတ်တုဲ ဟွံက္လေၚ်ပအပ်ဏီဖိုဟ်၊ မွဲတၚ်ပၠန် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳတေံ ဒပ်ပိုဲနွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဟွံကဵုအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲ JMC-S ဒၞါဲတံဂှ်ပုဟ်၊ ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးမန် မွဲဒၞါဲဂှ်ရ ကဵုအခေါၚ်ပါလုပ်၊ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကိစ္စဏံလေဝ် ဒဵုတ္ၚဲဏံ ဆိုအ်ဗမံၚ်ဖိုဟ်” ဥက္ကဌ နာဲထဝ်မန် ဂးရ။

ဟိုတ်နူဟွံဂွံအခေါၚ် ပါလုပ် ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်သဳတံဂှ်ရ ပ္ဍဲကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဒိုအ်ပန်ပှော် JMC-S တွဵုရးမန်ဂှ်လေဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟွံလုပ်ရောၚ်ဂှ် ကမ္မတဳရေၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ NMSP ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲမ္ဂး က္လေၚ်ပအပ်ကဵု ဗ္ဒိုပ်ဗ္ဒဝ်ၜါတၞံ ကဵု ဗ္ဒိုပ်ဒဵုကျာ် မၞုံပ္ဍဲဂၠံၚ်ကွဳစက် ဇြပ်ဗု-ကျာ်ပိဏောၚ် ဟီုလဝ်ဂှ်လေဝ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲ ဆက်ခက်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်။

Caption-ဂအုပ်က္ဍိုက်ပ်ပရေၚ်စဵုဒၞါဒပ်ပၞာန် ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတံ တက်လဝ်ဗီုစၟတ်သမ္တီမွဲစွံ (Facebook)

အတိုၚ်လိက်စၟတ်သမ္တီ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂွံလဝ်ဂှ်မ္ဂး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အဃောထ္ပက်စၟတ်တဲ Bilateral Agreement အဆံၚ်တွဵုရး/ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ လက်ထက်သမ္မတတိၚ်သိၚ်တေံဂှ် ဒ္တန်ဒပ်သွက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပသမ္တီကဵုလဝ်ဗဗွဲသၞောဝ် ၁၈ ဒၞါဲတုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဂှ် ၁၂ ဒၞါဲ၊ ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ် ၅ ဒၞါဲ၊ ပ္ဍဲရးတနၚ်သဳ ၁ ဒၞါဲရ။

ဒးတြးကဵုညိမ္ဂး ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန် MNLA နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ် တံဒပ်လၟိဟ် (၁) နွံပ္ဍဲကွာန်ကွိက်ခွိ စၞောန်ဗီုတိ (S-703 317) ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် တွဵုရးကရေၚ်။တံဒပ်လၟိဟ် (၄) ကွာန်ခအံၚ်ကြေဟ် စၞောန်ဗီုတိ (S-509 024) ပွိုၚ်ဍုၚ်ကအ်ကြိက် တွဵုရးကရေၚ်။ တံဒပ်လၟိဟ် (၅) ကွာန်ဗလးဒုန်ဖါ် စၞောန်ဗီုတိ (D-275 057) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ် ကျာ်ပိ (ပယျဵုသေံ) တွဵုရးကရေၚ်။ တံဒပ်လၟိဟ် (၂) ကၞောတ်ကြုၚ်ကၚ် (J-180 545) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဍာ်ဗု ရးတနၚ်သဳ။ တံဒပ် လၟိဟ် (၆) ပဇောပ် (ဇရေၚ် Prachuap Khiri Khan ပယျဵုသေံ) ခရိုၚ်ဗိက် ရးတနၚ်သဳ ဆက်ပ္ညဳမံၚ်ဖိုဟ်တုဲ တံဒပ်တံဂှ် နွံဂၠိုၚ်နူ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏီ ဂွံဆဵုကေတ်။

“ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်သဳတေံ ဒပ်ပၞာန်မန်ပိုဲနွံမံၚ်၊ ဒပ်ပၞာန်မန်ပိုဲ သွက်ဂွံဖျေံသဇိုၚ်ဂှ် တုပ်လဝ်စိုတ် နူဒိုအ်ပန်ပှော် သၞာံ ၁၉၉၅ တေံရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တံလေဝ် နွံဂၠိုၚ်အိုတ်ပၠန်၊ဒၟါနူဂှ်ရ ညံၚ်သ္ဂောံဂွံ အခေါၚ်ပါလုပ် ပ္ဍဲJMC-S တွဵုရးကရေၚ်ကဵုရးတနၚ်သဳဂှ် ပိုဲအာတ်လဝ် အရီုဗၚ်ကမ္မယှေန် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် PC ကီုရ” သာ်ဝွံ ကမ္မတဳဗဟဵု နာဲအံၚ်မ္ၚဵု နွံကဵုအခေါၚ်ဟီုဂး နူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဂး။

ဗွိုၚ်ဒ္တန်ဒပ်တံဏံဂှ် ဒုၚ်လဝ်သဇိုၚ်ကဵု တၚ်တုပ်စိုတ် Gentleman Agreement ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကဵု အလဵုအသဳ နဝတတံ တုပ်လဝ်စိုတ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် သၞာံ ၁၉၉၅ တေံတုဲ ပ္ဍဲလက်ထက် သမ္မတဥူတိၚ်သိၚ်ဂှ် က္လေၚ်ထပ်သ္ပဒ္တန် Update ပၠန်ရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ ပ္ဍဲဒၞါဲကောန်ဂကူမန်တံနွံဂၠိုၚ် လ္ပာ်တွဵုရးကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳတံဂှ်မ္ဂး ဒပ်ပၞာန်မန် (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) တံ တန်တဴကၠုၚ် ဗွဲမလုပ်ကဵုသၞောဝ် ပွိုၚ် ၂၀ သၞာံပြၚ် ဒဵုကဵုတ္ၚဲဏံဖိုဟ်ရ။

အတိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ကၠာတေံမ္ဂး ကၠာဟွံထ္ၜုတ်ကဵု တွဵုရးကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳလၟုဟ်ဏံ ပ္ဍဲဒေသတံဂှ် ဍုၚ်/ကွာန် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ သ္ပကၠုၚ်ဒတဴ နကဵုယၟုယၟာ ဌာန်ဒတန်ဗတ်မန်တုဲ ဒပ်ပၞာန်မန်တံ ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ် ယဝ်တၟော် စနူအခိၚ်ပၠန်ဂတးတၟိတၟိတေံမ္ဂး လအ်ကၠုၚ် ရ၀ သၞာံပြၚ်ရဏောၚ်။

ဗီုဂှ်ကီု ဗော်ကရေၚ် KNU ဒှ်မဟာမိတ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးကရေၚ်သၟးဟွံက ဒၞါဲကောန်ဂကူကရေၚ်တံသ္ပဒတဴ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်၊ ရးတနၚ်သဳ ကေုာံရးဗဂေါတေံဂှ်လေဝ် ဖျေံသဇိုၚ် ချဳဒရာၚ်မံၚ်ဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲ ဗော်ကရေၚ် KNU ဂွံ အခေါၚ်ပါလုပ် ပ္ဍဲကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဒိုအ်ပန်ပှော်(JMC-S) တွဵုရး/ ရးဒေသဇၞော် ပ္ဍဲကရေၚ်၊ မန်၊ ဗဂေါ၊ ရးတနၚ်သဳ ၄ ဒၞာဲရ။
ညံၚ်ကရေၚ်ဂွံဂှ် မုဒှ်မန်ဟွံဂွံရောမ္ဂး ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ်အရာဒိုအ်ပန်ပှော် အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ် (JMC-U) ဂှ် ဟွံလ္ၚတ်လဝ် ဟွံတီလဝ် ဒဒှ်ဍာံဍာံ သဇိုၚ်ဒေသ ဒပ်ပၞာန်ဗော်ဍုၚ်မန်တုဲ ဒှ်ကၠုၚ်သာ်ဏံဟာ (ဟွံသေၚ်သာ်ဂှ်) သ္ပပဝ်လဇြဳတုဲ ဟွံကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပါလုပ် ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးကရေၚ် ကဵု ရးတနၚ်သဳရောၚ် ညာတ်ကေတ်ဂွံကီုရ။

“လ္ပာ်အလဵုအသဳ ဟီုဂှ် ပ္ဍဲ JMC-S တွဵုရးမန်ဂှ်ရ ပါလုပ်ညိ ဟီုလဝ်သာ်ဏံ။ ဆ္ဂး ဗော်မန် (NMSP) ဂှ် မိက်ဂွံပါလုပ် သီုပ္ဍဲကရေၚ်ကဵု ရးတနၚ်သဳကီု။ အလဵုအသဳ ထ္ၜးဟိုတ်ဂှ် New Mon State Party ဂှ် ဒပ်ညးတံဍာံဍာံဂှ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန်ရဏောၚ်ပအ်။ ဗီုလဵုဒှ်ရောတှေ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဂှ် ဟီုလဝ်လေဝ် ဟွံမွဲပုဟ်။ နကဵု JMC-S ပိုဲဂှ် ကိစ္စတံဏံတှေ် ပိုဲ သီု ၂ လပါ်ဏံရ ဒးပ္တိုန်ထ္ၜးမံၚ်ကဵုလ္တူတေံဖအိုတ်ရဏောၚ်။ မုဒှ်ရောတှေ် ဣဏံဂှ်ကိစ္စကဏ္ဍပဝ်လဇြဳဏောၚ်။အေဇှ်လေဝ် ဟွံပြေပြံၚ်မ္ဂး ပ္ဍဲ JICM ကောံဓရီုသဳကၠဳ ပ္ညဳပ္ညပ် အရာဓမံက်ရုပ်ရဴ NCA တေံရ ဒးသဳကၠဳဏောၚ်” ဒံက်တာယှိုဲခါ ညးအုပ်ကာ (၁) JMC-U ဂးရ။

JMC မ္ဂးဂှ် သွက်ဂွံမၚ်ရံၚ် အရာဒိုအ်ပန်ပှော်သၟးဟွံသေၚ် သီုဒှ်စက်ယန် အရာဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပတှေ် ညးၜါလ္ပာ်တံဏောၚ်တုဲ စပ်ကဵုပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော်မ္ဂး ပေါဲဆဵုဂဗသဳကၠဳကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ညးကဵုညးလေဝ် နွံမံၚ်ကီုဏောၚ် ဒံက်တာယှိုဲခါ ဂး။

ဆ္ဂး စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ NCA တုဲ ပ္ဍဲဒေသကောန်ဂကူမန်တံနွံဂၠိုၚ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မပ္တံကဵု မုဟ်ဍုၚ်၊ ရေဝ်၊ ပံၚ်တံဂှ်မ္ဂး ဂကောံ JMC-S တွဵုရးမန် ဗက်ကၠောန်သ္ပ ပေါဲသောၚ်က္လးကဵုညးဍုၚ်ကွာန် အခိၚ်ကၠေတ်တ်ကီုလေဝ် နဒဒှ်ကၟုဲမွဲ ညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ကီုဂှ် ကော်ဘိက်ကၠုၚ် ဟွံမွဲလးလးတုဲ ရံၚ်လ္တူဏံမ္ဂး ကိစ္စဒက်ပ္တန်ဓဝ်ပတှေ်ညးသ္ကံဟီုဂှ် ဒှ်မာန်ဟာ သွက်ဒးသၟာန်နွံရ။

“ပ္ဍဲအရာဓမံက်ရုပ်ရဴ NCA ဂှ် အခက်ခုဲ နွံသာ်လဵုကဵုဒှ်၊ ဒးသ္ပသမ္တီ ဒးယွံသွံညးသ္ကံဏောၚ်၊ ဒးပ္ညဳဏောၚ်၊ ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် ဒးပ္ညဳညးသ္ကံဏောၚ်၊ စကာကေတ်ကဵုဇြဟတ်ဟွံဂွံပုဟ် နမပ္တံသာ်ဏံ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ယေန်သၞာၚ်တၟိတုဲ သွက်ဂွံဂွံပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဂှ် ဂစာန်လွဳအာမွဲစွံစိုအ် သ္ပဏာသန္နိဋ္ဌာန်” ဂလာန်ဏံ ပ္ဍဲဂိတုမေ ၉ တုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်သ္ပလဝ် ကောံဓရီု ဂကောံပၠတရဴ လၟေၚ်ကမၠောန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် (PPST) ပ္ဍဲဍုၚ်ဇၚ်မာဲ ရးဍုၚ်သေံတုဲ သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖဝ် ဥက္ကဌဗော် KNU ဟီုဏာပ္ဍဲဂလာန် ဆက်မိတ် ပံက်ပေါဲကောံဓရီုရ။

NCA ဂှ် ဂကောံညးကဵုညး ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု Bilateral တုဲ ပ္ဍဲအဆံၚ်အလုံမွဲကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ထ္ပက်လဝ်စၟတ်တဲ ကေုာံဒပ်ပၞာန် အလဵုအသဳရ၊ ဒၟါနူဂှ်ရ သွက်ပိုဲဂွံပံၚ်ဗ္စပ်ညးသ္ကံဂှ် တၚ်ဒတဴလိုၚ်ညးကဵုညး ကေတ်နၚ်အိုတ်တုဲ ကၠုၚ်ဗကိတ် ကၠုၚ်ဂၠာဲသွဟ် လညာတ်ဂအုံမွဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏံရ။ အရာတုပ်ညးသ္ကံဂှ် တောဲကၠောန်အာမွဲစွံ၊ အရာဟွံတုပ်ဏီတံဂှ် ဒးပါ်ကၠောန်အာညးသ္ကံကၠာဏောၚ် သ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် မူတူသေဖဝ် ဂးရ။
“ၜိုတ်အဲတီဂှ်တှေ် ဒပ်ပၞာန်ဂှ် ဆၜိုတ်ဖျုန်လိက် NCA ချူလဝ်ဂှ်ရ ဍေံတံရပ်လဝ် ဒှ်မံၚ်ဗီုဂှ်၊ အရာမိက်ဂွံဓမံက် ရုပ်ရဴတှေ် ဓမံက်ဏောၚ်၊ ဟွံမိက်ဓမံက်ဂှ်တှေ် ဟွံဓမံက်ပုဟ်၊ မွဲပၠန် Bilateral Agreement သဳကၠဳလဝ်ကၠာတေံ နွံမံၚ်ဏောၚ်၊ အေဇှ်လေဝ် လုပ်အဝေါၚ်ညံၚ် NCA ကီု တုပ်လဝ်စိုတ် သီုၜါလ္ပာ်ဏောၚ်၊ ဆ္ဂး အေဣဂှ်ဂှ် လ္ပာ်ဍေံတံ (ဒပ်ပၞာန်) ဟွံဓမံက်ရုပ်ရဴပုဟ်” သာ်ဝွံ ဥူအံၚ်ဒူညိၚ် ဒါရာ်တာ Institute ပရေၚ်ကတ်လ္ၚတ် မူဝါဒ ကေုာံမဟာဗျူဟာဗၟာ သ္ၚဳဂၠိပ်ထ္ၜးရ။

ဥပမာ-အတိုၚ် Bilateral Agreement မ္ဂး ၜိုန်တုပ်လဝ်စိုတ်ကဵု ဗော်တဴတက်ကရေၚ်ဍာဲ KNPP နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် ဒၞါဲဘာတန်ဗ္တောန် KNPP ကဵု ဒၞါဲလ္ၚဵုလ္ၚဵု ဒပ်ပၞာန်က္လေၚ်သီကေတ်ဏောၚ် ကဵုကၠုၚ်ရမျှာၚ် အမိၚ်ပၞာန် (ရာဇာသာန်) ဂှ်လေဝ် ကေၚ်နွံကၠုၚ် ဥူအံၚ်ဒူညိၚ် ထံက်ထ္ၜးရ။

ရံၚ်ကေတ်ကာလလၟုဟ်မ္ဂး သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ကၟိန်ဍုၚ်- ကောံဓရီုပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ အခိၚ်အခါ ဒးကၠောန် ၜိုန်နွံဒၟံၚ်ကီုလေဝ် စိုပ်အခိၚ်ရဂှ် ကၠောန်သ္ပဟွံမာန်ဏီ၊ ပ္ဍဲတိဍာ် KNU ဂှ်လေဝ် ဒပ်ပၞာန် ချဳလုပ်ထ္ပက်ပၞာန်၊ ကံၚ်ဇြဳက္လေၚ်ပ္တန်ရးသေံ RCSS ကဵု ဗော်ဗၠးၜးရးရခေၚ်တံ ၜိုန်မိက်ဂွံကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကောန်ဂကူ ညးကဵုညးကီုလေဝ် ကၠောန်သ္ပဟွံ (ဟွံဂွံကၠောန်) ဂှ် ဒှ်တၚ်ဆိုအ်ဗဇၞော်ဇၞော် လတ်တ်ဖတ်တ် အကြာ အလဵုအသဳ၊ ဒပ်ပၞာန် ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံရဏောၚ်။

ပြသၞာ က္တဵုဒှ်ဒၟံၚ် အကြာဒပ်ပၞာန်အလဵုအသဳ ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ဒိုအ်လဝ်ပန်ပှော်တံဂှ် ပြသၞာဍောတ်တ်သောဲသောဲ လဝ်ကဵုဒှ်ကၠာရ ဍေံဓရိုဟ်ပလံၚ်ဏာ ညံၚ်ဂွံက္လေၚ်ဒှ် ပဋိပက္ခလွဟ်သၟး ဟွံက၊ နူအရာသောဲသောဲဗြဲဗြဲ မုဟွံသေၚ်မွဲသာ်ဏံရ ပလီုပလာ်ဓဝ်ပတှေ်မာန်မံၚ်ဏောၚ်တုဲ က္လေၚ်ပလံၚ်ဏာ အကာဲအရာ ပဋိပက္ခလွဟ်တေံမာန်မံၚ်ဏောၚ် သာ်ဝွံ သ္ကိုပ်ပၞာန် သဝ်အိုၚ်ဇြက်ဖဝ် ဒုဥက္ကဌ JMC-U ဟီုလဝ် ပ္ဍဲကောံဓရီု ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ မၚ်ရံၚ် အရာဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ် မရနုက်ကဵု ၁၆ ဝါဂှ် မိက်ဂွံကဵု က္လေၚ်ဂွံသတိရ။

ဒှ်သာ်ဂှ်ရ လၟုဟ်မ္ဂး ဂကောံ EAOs (၁၀) ဂကောံ ထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA တုဲတံ ဟွံစၟဳမွဲသာ် ဒးဆဵုကၠုၚ် အရာဆိုအ်ဗ နာနာသာ်တုဲ ဂကောံ EAOs ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ သှေ်မံၚ်ၜိုတ်ကဝက်ဏီတံ သ္ဂောံပါဗက် ကရောံတရဴဂၠံၚ် ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ဗၟာဏံကီုဟီုဂှ် ဒှ်အရာ ဒးဇြိုၚ်စိုတ်မွဲတုဲ “သွက်ဂွံပလေဝ်သၞောဝ်ဥပဒေ ၂၀၀၈” ဂှ်လေဝ် လက်ထက်အလဵုအသဳ NLD ဏံ ဒှ်ဟွံလောဲ သ္ၚောဲမံၚ်ဏီဏောၚ် ညာတ်အာရအဴ။
နိဿဲ-
-ဂလာန်သၟာန်သၟုက်
-ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်
-လိခ်စၟတ်သမ္တီဂမၠိုၚ်

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.