Categories
ပရိုၚ်

သြောံဣဇၞော် ပၠောပ်ဍာ်တှ်ဟွံမာန်တုဲ မွဲဨကတိတ်မံၚ် ၜိုတ် (၅၀) နဂှ် သှ်ၜေိုတ် (၁၀) န ကြပ်ဟွံခက်

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၉၊ ၂၀၁၉

တိဝါဗ္ၚဗွဲဂမၠိုၚ် သြောံဣဇၞော် ပၠောပ်ဍာ်တှ်ဟွံမာန်တုဲ နူကဵုမွဲဨကတိတ်မံၚ် (၅၀) နဂှ် မွဲဨကသှ်ၜေိုတ် (၁၀) န ကြပ်ဟွံခက်ရောၚ် တၠဝါနူကွာန်ပ္ၚမွဲတၠ ဟီုရ။

“ဗီုဏံ မွဲလှေ်လေဝ် ဟွံကေၚ်ဒှ်ဏီ၊ အတိုၚ်မွဲဝါကွာန်ပ္ၚဂှ် ဨကၜိုတ် (၁၀၀၀) ပြၚ်တှေ် ဍေံဟွံမွဲရဂှ်လေဝ် ဟွံသေၚ် ဍေံနွံမံၚ် အတေံညိ အဏံညိ ၝဍေံပၠောပ်ဍာ်တှ်ဂှ်၊ တော်ကဵု (အချိုး) ဍေံတှေ် သြောံမွဲဨက တိတ်မံၚ်ၜိုတ် (၅၀) န ဂှ်တှေ် ၜိုတ် (၁၀) လေဝ် ကြပ်ဟွံခက်” သာ်ဏံ တၠဝါဗ္ၚကွာန်ပ္ၚ နာဲရမ္မာ ဟီုရ။

ဂကူသြောံပရဟ်တံဂှ် စတံနူ သြောံဣကြေဟ်တံဂှ် ပၠောပ်ကဵုဍာ်တှ်ခိုဟ်ကီုလေဝ် ဂကူသြောံတိတ်လဇုဲလဇုဲ ဗီုကဵု သြောံဣဇၞော်တံဂှ် တိဝါဗ္ၚ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုကီု၊ တိဝါဗ္ၚ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကီုဂှ် ပၠောပ်ဍာ်တှ်ဟွံမာန်တုဲ ဟွံဒှ်ဒကောၚ် သြောံမွဲသာ် ဒှ်အာသပအ် (ဟပအ်) ဂၠိုၚ်ရ။

“တိဝါလ္ပာ်ကၟာဝက်ပိုဲဏံလေဝ် ပတိတ်ဍာ်တှ်ဟွံမာန် ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ မုဍေံဒှ်လေဝ်ဟွံတီပုဟ်၊ ဒှ်စၟလေဝ်ဟွံသေၚ် ပုဟ်၊ လ္ၚဵုဟီုဂှ် ဒှ်ကဵုဥတုရာသဳလေဝ်ဟီုမံၚ်၊ ဆဂး သွဟ်ဟိုတ်ဍေံ မုမုရောဂှ် ဟွံတီပုဟ် သြောံဣဇၞော်ရဒးဂၠိုၚ်” သာ်ဏံ နာဲဗြာန် နူဍုၚ်ကၟာဝက် ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဟီုရ။

ကိစ္စပရေၚ်သြောံဟွံပၠောပ်ဍာ်တှ်ဂှ် သၞာံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် ကေၚ်ဒှ်ကၠုၚ်နွံကီုရ။ ဆဂးဂှ် ဒှ်ဂၠိုၚ်ဗီုသၞာံဏံဂှ် ဟွံ ကေၚ်ဆဵုကၠုၚ်ဏီတုဲ ဟိုတ်သာ်လဵုတုဲ ပၠောပ်ဍာ်တှ်ဟွံမာန် ဂၠိုၚ်ကဵုဨကဂှ် ဌာနမဆေၚ်စပ်တံလေဝ် ဟီုဓမံက်ကၠုၚ် ဟွံမွဲဏီရ။

“ဂကောံတဵုလွဳတံ ဂကောံဌာနစုၚ်စုၚ်ဂှ် ၜိုတ်အဲဆက်စၠောံနွံဂှ် ကော်ဖျေံဏာဝါတုဲရ၊ ထ္ၜးကဵုညးတံတုဲတှေ် မုဟိုတ် ဗီုလဵုကတဵုဒှ်ဂှ် ညးတံလေဝ် ဂၠာဲသွဟ်ဍေံ ဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ ဂွံဟီုဒးစၟလေဝ် မုဟိုတ်ဂၠာဲဟွံဆဵုပုဟ်၊ ဒှ်ကဵုဥတုရာသဳ ဒှ် မာန်ဟာ ညးတံတော်ကေတ်တှေ်” သာ်ဏံ နာဲရမ္မာ ဆက်ဟီုရ။

တိဝါဗ္ၚ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် တုဲကၠုၚ်အခိၚ်ကသီု ဂိတုအဝ်ဂါတ် အခိၚ်ဍာ်ဇၞော်တုဲကၠုၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဂၠိုၚ်ကဵုလ္ၚီဨက ဗၠိုက်အာဍာ်တုဲ ဒှ်ဆောံလေၚ်ဇၞော်ဇၞော်မွဲရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.