Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

စပ်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံတုဲ သ္ပသၟာန်သွဟ်လဝ် နာဲအံၚ်မ္ၚဵု (လျိုၚ်ဌာနပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗဟဵု၊ ကမ္မတဳကေၚ်ကာဗဟဵု-ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ)

မာံတၠအံၚ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠောန်သ္ပမံၚ် ကောံဓရီုကုဂကောံနာနာတံဂှ် ရန်ကဵုအကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံတုဲ ကၠောန်သ္ပဟာ သောၚ်ကလးကဵုညိ။

သွဟ် ။ ။ စပ်ကဵုဂကောံနာနာပိုဲ သ္ပမံၚ်ကောံဓရီုလၟုဟ်ဏံဂှ် တန်တဴကဵု သီုၜါရ၊ မွဲဂှ် ပရေၚ်ကမၠောန် ဌာနပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံဂှ် ဒးဆဵုဂဗကဵု ဂကောံနာနာ (၆) ဂကောံဏံဏောၚ်ဂှ် လၟေၚ်ကမၠောန်ရ။
လ္တူလၟေၚ်ကမၠောန်ဏံဂှ်တှေ် ဟီုစတှေ် ဒးကၠောန်အာဏောၚ်၊ ဆေၚ်စပ်ကဵုဌာနပိုဲ ကမၠောန်ဌာနပိုဲ မွဲကီုတှေ် ဒးကၠောန်အာဏောၚ်၊ သ္ပကမၠောန်မွဲ မုရောဟီုတှေ် အခိၚ်အခါ ကာလဏံ ကိစ္စဇၞော် ဣဂှ်တှေ် လစွံစိုတ်ဗော်ပိုဲဏံဂှ် ဂကောံနာနာပိုဲ ဂွံတီဖအိုတ်၊ ဂွံတီဂွံကၠိုဟ်တုဲတှေ် မွဲအဆံၚ်ပၠန် သီုဂွံဖျေံသောၚ်ကလးကဵု ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကောန်ဂကောံနာနာတံ နွံတုဲတှေ် ပိုဲဒးလဴထ္ၜးဏောၚ် ဣဏံဂှ် တာလျိုၚ်ပိုဲနွံ တုဲတှေ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လၟုဟ်ဏံဂှ်လေဝ် မွဲအခိၚ်မွဲကာလဂှ်လေဝ် မွဲကဵုမွဲကာလဂှ်တှေ် ပြံၚ်လှာဲပြဟ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ပ္ဍဲအရာပြံၚ်လှာဲပြဟ်ဏံဂှ်တှေ် လၟုဟ်ဂှ် ပဵုတုဲတှေ် ကိစ္စဇၞော်ကၠုၚ်၊ လ္ၚဵုဂှ် ညာတ်ကၠုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပရေၚ်ချဳဒရာၚ် ဍိုန်လျမံၚ် မၞိဟ်လ္ၚဵုညာတ်ကၠုၚ်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဟွံပါလုပ် ပ္ဍဲကရောံချဳဒရာၚ်ဏံပုဟ် ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်၊ ဆဂး ညအ်တှေ် ပိုဲသောၚ်ကလး ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ပါလုပ်ကရောံတံဏံ နွံမံၚ်ရဏောၚ်၊ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ဟလိုၚ်တုဲတှေ် ဒးပညဳ ဇိၚ်တပ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်တၞဟ်တၞဟ်နွံကီု တုဲတှေ် ဒေသပိုဲ အကာဲအရာပိုဲဏံလေဝ် နဲလဵုဂွံကၠောန် ဗီုလဵုဂွံကၠောန် ဣဏံလေဝ် နွံမံၚ်ကီုဏး၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ လ္တူဏံ လစွံစိုတ်ဗော်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ်ခၠၚ်အာ သ္ပကမၠောန်ဇၞော်ဇၞော်မွဲတုဲတှေ် ပိုဲစှေ်ဆဵုဂကောံနာနာတံ၊ နွံမွဲပၠန်ဂှ် မုရောဟီုတှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵု အရၚ်ဇြဟတ်၊ ဇြဟတ်မၞိဟ်၊ ဇြဟတ်ရုပ်ဝတ္ထု၊ ဇြဟတ်ရီုဗၚ်နာနာသာ်တံဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ညးဂှ်မွဲ ၊ ပူဂဵုလဵုမွဲ ၊ စိုတ်ထတ်ဇြဟတ်နွံ မၚ်မွဲမာန်ဏောၚ်တှေ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံပံၚ်ကၠောန် ကဵုဇြဟတ်ကုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠုၚ်ဆဝ်မ္ၚုဟ်၊ ကၠုၚ်ကသေအ်ကၟဝ်ကဵု ဂကောံနာနာတံရ။ ဒှ်မံၚ်ရန်တၟံၜါသာ် ရန်တၟံမွဲဂှ် ရန်တၟံဂွံလဴကလး အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံ၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵု ညးတံဂွံပါလုပ် ကရောံပိုဲမွဲစွံ ဂွံဒှ်ဇြဟတ်ပိုဲမွဲစွံ အကာဲအရာသီုၜါဂှ်ရ။

သၟာန် ။ ။ လတူကၠောန်သ္ပလဝ် ကောံဓရီုတုဲတအ်ဂှ် သရောပ်တုဲ သ္ၚဳဂၠိပ်ကဵု တၚ်ဂွံဇြဟတ်၊ တၚ်ဍိုန်လျ တအ်ညိ။

သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံဟီု တၚ်ဂွံဇြဟတ်ကၠာ၊ တၚ်ဂွံဇြဟတ်ကၠာဂှ်တှေ် လပိုဲဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကဵုလိက်လလောၚ်တြးပိုဲ စပ်ကဵုလ္တူအလဵုအသဳဏံ လ္တူအရာမၞိဟ်ထ္ၜးဆန္ဒတံဏံ ဣဗီုတံဂှ် ပိုဲလလောၚ်တြးလဝ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူလေဝ် ပိုဲပတိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးနွံမံၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၂) လေဝ် ပိုဲပတိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးနွံမံၚ် လ္တူဏံဂှ်တှ်ေ လ္တူဂၠံၚ်တရဴဗော်၊ အာဂတပၠတရဴဏံဂှ် ညးတံ ဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်ပေၚ်ပေၚ်ဏောၚ်၊ ဗက်ဍံၚ်လကရဴဗော်ပေၚ်ပေၚ်ဏောၚ်ဂှ် တၚ်ခိုဟ်သွက်ပိုဲမွဲ၊ မွဲပၠန်ဂှ် မုရောဟီုတှေ် လ္တူအရာညးတံ ဗပေၚ်မံၚ်ဇြဟတ်ပိုဲဏံဂှ် နကဵုတိုက်ရိုက်ဟွံသေၚ်ကီုလေဝ် နကဵုမွဲအဆံၚ် ညးတံဘိုၚ်စန္ဒက် မွဲကရောံပိုဲဏောၚ် တုဲတှေ် ပိုဲဆဵုညာတ်ကေတ် နွံမံၚ်မွဲ မုရောဟီုတှေ် လ္ၚဵုဂှ် နကဵုပိုဲဟွံညာတ်ညးတံကီုလေဝ် ပ္ဍဲဂကောံနာနာ ပိုဲကလေၚ်ဆဵုညးသကအ် ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဒေံါဇူလဝ်တံဏံဂှ် ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ဂကောံနာနာ မပတံကဵု ဂကောံသၟတ်လေဝ်နွံ၊ ဂကောံဂူယာလေဝ်နွံဏောၚ်၊ နကဵုဂကောံအ္စာဘာ အ္စာဂဥုဲတံဏံလေဝ်နွံဏောၚ်၊ ၜိုတ်ညးတံကေတ်တာလျိုၚ်မာန် ဘိုၚ်လုပ်ကၠောန်မံၚ် ပ္ဍဲကရောံပိုဲဏောၚ်ဂှ် ဂွံကလေၚ်ဆဵုတုဲတှေ် ဂွံဇြဟတ်၊ တှေ် နွံမွဲပၠန်ဂှ် အကာဲအရာဏံ ပိုဲဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ်ညးတံတုဲတှေ် ပိုဲယဝ်ရဒးကေတ်ဇြဟတ် ဗွဲတၟေၚ်ပြဟ်ပြဟ်တှေ် ကဵုဇြဟတ်မာန်ဟာ ပိုဲသၟာန်လဝ်ဂှ်တှေ် ညးတံကဵုဇြဟတ်မာန်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးတံကဵုလဝ်ကတိပါၚ်၊ ဟီုစဗီုဂှ်လေဝ် ပိုဲဒးကေတ်ဇြဟတ် အခိၚ်ဟလေံ အခိၚ်ကာလပြဟ်ပြဟ်ဏံ ကိစ္စမံက်ကၠုၚ်ဏောၚ်ဟီုတှေ် ကဵုဇြဟတ်ကရောံပိုဲမာန်ဟာဂှ်တှေ် ညးတံကဵုဇြဟတ်မာန်ဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ကဵုလဝ်ကတိပါၚ်နွံ၊ တၚ်ဂွံဇြဟတ်လေဝ်၊ မွဲပၠန်ဂှ် တၚ်ဍိုန်လျမွဲပၠန်ဂှ် အကာဲအရာတ္ၚဲဏံ ညးတံ ဒးကၠောန်စမံၚ်ပိုန်ဒြပ်နွံမံၚ် ညးတံအဆက်ပိုတ် အဆက်သ္ၚာဲလေဝ်နွံမံၚ် ဗီုပြၚ်ဒက်ပတိုန်ညးတံဂှ် ဍိုန်လျမံၚ်၊ ဣဂှ်တှေ် ဟိုတ်နူကဵု နကဵုဗော်လေဝ် ပညဳဇိၚ်တပ် ပကောံပကေဝ်ကဵုဇြဟတ်ညးတံ သ္ပကောံဓရီုမွဲဏှေံမွဲဏှေံဟွံမာန်ကီု ပရေၚ်ဒက်ပတိုန်ညးတံ ဍိုန်လျမံၚ်တံဂှ် ပိုဲဂှ် ပရေၚ်စေအ်ပေါတ်လ္တူညးတံအောန်ဂှ်တှေ် နကဵုပိုဲ ဟီုစ ဒှ်တၚ်ဍိုန်လျပိုဲဏောၚ်၊ တုဲတှေ် ညးတံ တၚ်ဍိုန်လျလၟုဟ်ဂှ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ မံက်ကၠုၚ်ဗက်ဟွံဂတာပ် ဟွံစိုပ်ကတာဝ်ညးတံ ၊ ညးတံဟွံဂွံတီ၊ တံဏံဂှ်လေဝ် ညးတံဟွံတီတှေ် ညးတံ ဟွံဂွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ညးတံ ဟွံဂွံကၠောန်ကမၠောန်ကရောံပိဲ်ုမွဲစွံ ဣဏံလေဝ် တၚ်ဍိုန်လျနွံမံၚ်၊ တုဲ နွံမွဲပၠန်ဂှ် ပိဲ်ုကလေၚ်ရံၚ်မွဲပၠန်တှေ် အကာဲအရာလၟုဟ် ညးတံ ဂွံတန်တဴအာတံဏံဂှ် ပိုဲဘိုၚ်ကဵုညးတံဟွံမာန်ဏီပုဟ်၊ ဥပမာဍေံ ဟီုစ ဂွံဗပေၚ်ကဵု မပတံကဵု ပရေၚ်ထံက်ပၚ်ညးတံ ဂကောံနာနာတံဂှ် ဂကောံအ္စာဘာ၊ ဂကောံအ္စာဂဥုဲတံဏံ ဂကောံဂူယာတံဏံ ဂကောံသ္ဂံၚ်တြေံတံဏံဂှ် ပိုဲဘိုၚ်ထံက်ပၚ်ရီုဗၚ်ညးတံ ဍိုန်လျမံၚ်တုဲ ညးတံလေဝ် ဒှ်အခက်ခုဲ၊ တုဲတှေ် ဒးသာဲတိတ်အာ နူဗော် နူဒပ် မွဲချိုန်ခဏဂှ်လေဝ် ညးတံခက်ခုဲကဵု ပရေၚ်ဗုၚ်ဂၞဴ ပရေၚ်တန်တဴညးတံတုဲတှေ် ဣဏံလေဝ် ပိုဲဆဵုညာတ်ဒး တၚ်ဍိုန်လျမွဲ၊ ကိစ္စတၚ်ဍိုန်လျဏံဂှ်လေဝ် ပိုဲဂၠိုက်ဂၠာဲတုဲ ဂွံတၚ်နၚ်တုဲတှေ် ပိုဲကလေၚ်ပလေဝ်ပလေတ်အာဏောၚ်၊ ကလေၚ်ပခိုၚ်အာဏောၚ်၊ သၠိုၚ်ပတိုန်အသိၚ်ဏောၚ်၊ တၚ်တံဏံဂှ် ညးတံကဵုကသပ်ဂှ် ပိုဲဒုၚ်ဂိုၚ်ကေတ်တုဲတှေ် နကဵုကမ္မတဳဗဟဵုပိုဲ ဂတနူဏံ ပိုဲသောၚ်ကလးကဵုဏောၚ် ပိုဲအာတ်ကသပ်ကမ္မတဳဗဟဵုပိုဲဏောၚ်၊ နဲကဲညံၚ်ဂွံခိုဟ် သၠိုၚ်ပတိုန် အသိၚ်ညံၚ်ဂွံထတ်ဂှ် နူကဵုဌာနပိုဲလေဝ် ပတိုန်ထ္ၜးကဵု ကမ္မတဳဗဟဵုတံပၠန်ဏောၚ်။

သၟာန် ။ ။ စပ်ကဵုသွာၚ်နာနာ ဂကောံနွံမံၚ် သၟဝ်ပၠတရဴဗော်တအ်ဂှ် မုဒးပလေဝ်၊ မုဒးပခိုၚ်ပတိုန် ဗီုစဏံ ပလေဝ်ပလေတ်မံၚ်နွံကီုဟာ။

သွဟ် ။ ။ ဣဂှ်တှေ် ညအ် ဆဵုဂဗဇၞော်ဇၞော်နွံမွဲ၊ ဥပမာဍေံ ညးဍုၚ်ကွာန်အပ္ဍဲဍုၚ် အပ္ဍဲဍုၚ်ဟီုဂှ် ပ္ဍဲကဵုၝောံဍုၚ်တေံ လ္ဂုၚ်၊ ဗဂေါဝ်၊ အၚ်ဝ လၟုဟ် မၞိဟ်ဟလိုၚ် သ္ပမာန်ဍဵုဍိုက်တုဲတှေ် ကလေၚ်ပၠန်ကဵုတဲတံဏံဂှ် ဆဵုညာတ် မိက်ဂွံကလေၚ်ပၠန်ကဵု လွဟ်နာနာသာ်လေဝ် မိက်ဂွံပၠန်ကီုလေဝ် ဆဵုဒးဂကူဗၟာ ဒးဒုၚ်မံၚ် ဟီုစ ညးတံပၠန်ဂတးဟွံမွဲတုဲတှေ် ဒးဂစာန်ကေတ်မံၚ် ညးတံကဵုညးတံ ဗီုဏံ ယဝ်ခါရ ကောန်ဂကူပိုဲ ဗီုဏံ ဟွံဒးဂၠာဲနဲကဲကွေံကွေံပုဟ်၊ ယဝ်ခါရ ဇြဟတ်ပိုဲနွံ မၞိဟ်ဂံၚ်သ္ကာ၊ မၞိဟ်စိုန်သ္ကီု၊ မၞိဟ်စိုတ်ဓါတ်ဍိုက်ပေၚ်ဗက်ဟွံဂတာပ်ဂှ် ကလေၚ်ပၠန်မာန်ဏောၚ်၊ ဣဂှ်တှေ် ပိုဲဂှ် အခန်ဂတဏံ ဒးပလေဝ်ပလေတ်ဂှ် ဇၟာပ်သၟတ်တံ အာယုက်စိုပ် အာယုက်ပေၚ်တှေ် ဒးလေပ်လဝ် ကွတ်ပၞာန်ဏောၚ်၊ အခိၚ်ကိစ္စဇၞော်မှ ဒးစဗ္တောန်တှေ် ဟွံဂတာပ်ရ၊ အခိၚ်ကိစ္စဇၞော်မှ ကိစ္စမံက်မှ စဗ္တောန်တှေ် ဟွံဂတာပ်ရ၊ လေပ်လဝ်ကွတ်မွဲမွဲသာ်တှေ် ပရေၚ်စဵုဒၞာဇကု၊ ပရေၚ်စဵုဒၞာဒေသဇကု၊ ပရေၚ်စဵုဒၞာဂကူဇကုဂှ် အခိၚ်ဟွံရုဲ ယိုက်ဂၠေၚ်ကၠောန်မာန်ဏောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် ကိစ္စဇၞော်မှ ဒးဂၠိုက်ဂၠာဲ ဒးစဗ္တောန်ကွတ်ဟွံသေၚ်ပုဟ် နကဵုဆဵုဂဗမွဲတှေ်၊ ဣဂှ်ရတှေ် ဣဏံ ပိုဲတီယျ ဂွံယိုက်ဂၠေၚ်ပၠန်လေဝ် သ္ဇိုၚ်ဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဒးနွံဏောၚ်၊ သ္ဇိုၚ်ဍာ်ဒကေဝ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်နွံမှ ဇြဟတ်နွံမှ စိုတ်ဓါတ်ပါ၊ စိုတ်ဓါတ်ပါမှ နဇိုၚ်နတဲ ဂွံကၠောန်မာန်၊ ဣဂှ်တှေ် ကၠာတဲအိုတ်ဂှ်တှေ် သၟတ်တံ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ စိုတ်ဓါတ် ညံၚ်ဂွံပါ စိုတ်ဓါတ် ဆာန်ဂကူ ညံၚ်ဂွံသၠုၚ်ဂှ် သ္ဇိုၚ်ဍေံဂှ် ဒးကၠုၚ်ကတ်လ္ၚတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏောၚ်၊ ဒးသ္ၚဳဂၠိပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေပ်ဏောၚ်၊ ဒးပါ်ပါဲခိုဟ်ပရေံလေပ်ဏောၚ် အခန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ တုဲတှေ် မွဲအဆံၚ်ဂှ် အခန်နဇိုၚ်နတဲ ဒးတီ ဒးလေပ်လဝ် ကွတ်စဵုဒၞာဇကုဇကု ပရေၚ်ဂီုကၠီု ဇကုဇကုလေပ်ဏောၚ်၊ ဣဏံဂှ် အခိၚ်အခါ ပြဟ်ဒုၚ် ဒးကၠောန်လဝ်တုဲတုဲဏောၚ်၊ ဣဂှ်ရတှေ် ပိုဲဆဵုညာတ် နကဵုဆဵုဂဗတ္ၚဲဏံ ဒှ်မံၚ်အခိၚ်အခါတ္ၚဲဏံတုဲတှေ် ခန်လ္ၚတ်ဏံဂှ် ပိုဲဆဵုလဝ်ဇၞော်ဇၞော်ဏောၚ်တှေ် ဂတနူဏံ ဇၟာပ်ကောန်ဂကူမန် ညံၚ်ဂွံလေပ်ကွတ် သ္ဇိုၚ်ဂီုကၠီုဇကု၊ စရာဲဍာ်ဒကေဝ် ညံၚ်ဂွံသၠုၚ်တိုန်ဂှ် ပိုဲဒးသ္ပကမၠောန် စဳဇန်မွဲဏောၚ်၊ ညးတံလေဝ် သ္ပကမၠောန်စဳဇန်မွဲတုဲတှေ် လ္တူမၞိဟ်ဆိုက်ဗ္ဒက်၊ လ္တူညးစိုန်သ္ကီုဂှ် လုပ်ဆိုက်ဗ္ဒက်ညိ၊ လုပ်ကေတ်ပညာ ညံၚ်ဂွံလေပ်ညိ၊ ဣဂှ်တှေ် ဟီုစ မိက်ဂွံပလေဝ်ပလေတ် အခန်ဏံဏး။

သၟာန် ။ ။ ဂလာန်လက္ကရဴအိုတ် မုဒးဟီုဗပေၚ်နွံ ဟီုမာန်ရ။

သွဟ် ။ ။ ဣဂှ်တှေ် အကာဲအရာလၟဟ်ဏံဂှ် ဒးစွံသတိဇၞော်ဇၞော်ဏောၚ်၊ ပရေၚ်ဒက်မိတ် ဆက်စပ်ဏံဂှ် အန္တရာဲနွံသီုၜါ၊ ဣဂှ်တှေ် ကိစ္စအန္တရာဲ ဇၞော်ဇၞော်/ဍောတ်ဍောတ် နွံသီုၜါဏောၚ်၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ပိုဲတံ ပါ်ပါဲသ္ၚဳဂၠိပ်ကဵုဒးညိ၊ ပါ်ပါဲသ္ၚဳဂၠိပ် ဗၠေတ်ဗက်ဟွံဂတာပ်ဂှ် လ္တူအန္တရာဲဇကုဇကုကီု အန္တရာဲလ္တူဂကူကီု ဇီုဒးဏောၚ်၊ ဣဂှ်တှေ် ဗီုလဵုဂွံပါဲ ဗီုလဵုဒးဍိုဟ်ကေက်ဂှ် ဇကုလ္ၚတ်ကေတ်ညိ၊ အန္တရာဲဇၞော်မံၚ် မွဲလ္ပာ်ဂှ် အကာဲအရာပြံၚ်လှာဲဏံ ဍေံပြဟ်မံၚ်၊ ဣဂှ်တှေ် ဒးသ္ၚဳဂၠိပ် ဒးလ္ၚတ်ဏောၚ်၊ မွဲတ္ၚဲကဵုမွဲတ္ၚဲ မွဲအခိၚ်ကဵုမွဲအခိၚ်ဏံဂှ် ဟီုစတှေ် ဍေံပြံၚ်လှာဲပြဟ်မံၚ်ဏောၚ်၊ ဣဂှ်တှေ် လ္တူပြံၚ်လှာဲပြဟ်မံၚ်ဏံဂှ် ဇကုသ္ၚဳဂၠိပ်တုဲတှေ် နဲဍိုဟ်ကေက်အိုတ် ပဲါဓလေတ်ညိ၊ စဵုဒၞာဇကုဇကုညိ၊ မွဲလ္ပာ်ဂှ် အရာဂွံပေါဲအံၚ်ဇၞး ဇကုရန်တၟံလဝ်၊ ကံကုသဵုဂကူမန် မန်ညံၚ်ဂွံပိုၚ်ဂှ်လေဝ် ညံၚ်ဂွံအံၚ်ဇၞးဂှ် ဂၠာဲနဲကဲအိုတ်ညိ မိက်ဂွံဟီုဗ္ကန် ဆၜိုတ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.