Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ကလုတ်စၞးဍုၚ်ဗၟာ ပ္ဍဲရုၚ်ကုလသမဂ္ဂဂှ် ညးဂှ် ဒှ်မာန်ရော?

အံက်သာ (တံၚ်ပရၚ်)

နိဿဲ-BBC

ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ ကြဴနူသီအဝဵုတုဲ ပ္ဍဲရုၚ်ကုလသမဂ္ဂ သွက်သ္ဂောံကေတ်တာလျိုၚ် ကလုတ်စၞးဍုၚ်ဗၟာဂှ် နူကဵုအလဵုအသဳမၚ်ဍုၚ် (ဝါ) အလဵုအသဳကံၚ်ဇြဳပၞာန် ဥုအံၚ်ဒူရိၚ်ကီု အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ (အေန်ယူဂျဳ) ဥုဂျဝ်မဵုထောန်ကီု မၞိဟ်စၞး ညးကဵုညးပတိုန်လဝ်ယၟု ကုညးအုပ်ကာနာနာ ကုလသမဂ္ဂ အာန်တိုဝ်နဳယိုဝ် ဂူတာရေတ်သ် သီုၜါအလဵုအသဳရ၊ အခိၚ်လၟုဟ်ဏံ ကုလသမဂ္ဂလေဝ် အဃောကၠောန်သ္ပဒၟံၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ကၠောံသၞာံ ပ္ဍဲရုၚ်ဇၞော်ကုလသမဂ္ဂ ဍုၚ်နယျူယံက်၊ ကၟိန်ဍုၚ်အမေရိကာန်ရ။
ပ္ဍဲကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်ဏံဂှ်လေဝ် ဒက်လဝ်ကဝ်မတဳ စၟဳစၟတ်ဍာ်ဒ္ကေဝ် Credentials Committee နူကဵုညးစၞး (၉) ဍုၚ်ရ သွက်သ္ဂောံရုဲစှ်သ္ပဒတန် ကလုတ်ကုလသမဂ္ဂ စၞးဍုၚ်ဗၟာဂှ် အကြာဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာအိုတ် ဒဳဇြေမ်ဗာမံက်မ္ဂး သ္ဂုတ်သွာတ်မံက်တိတ်ကၠုၚ်မာန်တုဲ ညးဂှ် ဂွံဒုၚ်ရုဲ ဒှ်ကလုတ်စၞးဍုၚ်ဗၟာရောဂှ် အလုံဂၠးတိမွဲ စိုတ်လုပ်စဒၟံၚ်အိုတ်ရ၊ ဗွဲတၟေၚ် ကောန်ဍုၚ်ပိုဲတံ သာတုဲစိုတ်လုပ်စ မိက်ဂွံတီဒၟံၚ် သွဟ်အိုတ်ရ။


အကာဲအရာပစ္စုပ္ပန်

အတိုၚ်လၟေၚ်သၞောဝ် ကုလသမဂ္ဂဂှ်ရ လုကဴပရေၚ်ရုဲစှ်သ္ပဒတန် နူကဵုကဝ်မတဳစၟဳစၟတ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်Credentials Committee ဟွံမံက်ကၠုၚ်ဏီမ္ဂး ညးမကေတ်ကၠုၚ်တာလျိုၚ် နကဵုစၞးဍုၚ်ဗၟာတြေံ ဥုဂျဝ်မဵုထောန်ဂှ် နဒဒှ်ကလုတ်ကုလသမဂ္ဂစၞးဍုၚ်ဗၟာ တိုန်စိုပ်ဒၟံၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳရ၊ ဆ္ဂး ဥုဂျဝ်မဵုထောန်ဂှ် နူကဵုပၞာန်တံ စထိၚ်ကၠေံအဝဵုတုဲ ညးတေံ ဟွံဒတူလိုၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳကံၚ်ဇြဳပၞာန်တုဲ ညးတေံဒတူလိုၚ်ဒၟံၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ (အေန်ယူဂျဳ) ရ၊ ၜိုန်ရညးတေံတိုန်ဒၟံၚ် သ္ဘၚ်သဳကၠဳကီုလေဝ် ညးတေံ ဟွံဟီုဂလာန် သြဝါဒရ၊ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဏံ နဒဒှ်ကလုတ်ကုလသမဂ္ဂ စၞးဍုၚ်ဗၟာ နူကဵုအလဵုအသဳမၚ်ဍုၚ် (ဝါ) အလဵုအသဳကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ ၜိုန်ရညးတံအာတ် မိက်ပတိုန်လဝ် ညးစၞးညးတံ ဥုအုၚ်ဒူရိၚ် (ဦးအောၚ်သူရိန်) ကီုလေဝ် အတိုၚ်လၟေၚ်သၞောဝ် ကုလသမဂ္ဂဂှ်ရ ဥုအုၚ်ဒူရိၚ် ဟွံဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ်ရ။


ပရေၚ်ဍုၚ်ဗၟာ အကာဲအရာကတဵုဒှ်မာန် (၄) ဗီု

ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ရုဲစှ်သ္ပဒတန် ကလုတ်ကုလသမဂ္ဂ စၞးဍုၚ်ဗၟာ သွက်ဂွံကတဵုဒှ်မာန် နွံ (၄) ဗီုတုဲ ပ္ဍဲကဵုပန်ဗီုဂှ် မွဲဗီုဟွံသေၚ်မွဲဗီု ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ရောၚ်။


(က) ဒုၚ်တဲသ္ပသမ္တီ ညးစၞး (အေန်ယူဂျဳ) အာတ်မိက်လဝ်

ဒစဵုဒ္စး ပရေၚ်ပၞာန်ထိၚ်အဝဵုတုဲ ဒတူလိုၚ် လ္ပာ်အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန် မရုဲစှ်ပတိုန်လဝ် နကဵုမာဲဂှ် မွဲဒမြိ်ပ်ပ္ဍဲကဵုဝၚ်သ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ကုလသမဂ္ဂ သာဓက ကေၚ်နွံကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵု (၁၉၉၀) တေံ ပ္ဍဲဍုၚ်ဟေဒဳ ပၞာန်ထိၚ်အဝဵုတုဲ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်ကုလသမဂ္ဂ ဟွံပသမ္တီကဵု အလဵုအသဳပၞာန်ဟေဒဳ ဖျေံကၠုၚ်လဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် နွံကၠုၚ်လဝ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၁၉၉၇) ဂှ်လေဝ် ဍုၚ်ဇြဳယျာရာလဳယျောန် ပၞာန်ထိၚ်အဝဵုတုဲ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော်ကုလသမဂ္ဂဂှ် သ္ပကၠုၚ်သမ္တီ ရုဲစှ်ကၠုၚ် ညးစၞးအလဵုအသဳ ဒးဒုၚ်တးပဲါဂှ်ရ၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၀၇) ဂှ်လေဝ် တးပဲါထောံ အ လဵုအသဳဒဳမဵုကရေဇြဳတုဲ ပရေၚ်ထိၚ်အဝဵု ပ္ဍဲဍုၚ်ဟောန်ဒူရာပ်သ်ဂှ် ဟွံဒုၚ်တဲထံက်ဂလာန်ရောၚ်ဂှ် ဖျေံကၠုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ကုလသမဂ္ဂ ကေၚ်နွံကၠုၚ်လဝ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ကုလသမဂ္ဂအလန်ဏံလေဝ် ပရေၚ်သ္ပဒတန် လ္ပာ်ညးစၞး (အေန်ယူဂျဳ) အာတ်မိက်လဝ် ဥုဂျဝ်မဵုထောန် ကာလဒှ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရောၚ်။


(ခ) ဒုၚ်တဲသ္ပသမ္တီ ညးစၞးအလဵုအသဳမၚ်သ္ၚိ (ကံၚ်ဇြဳပၞာန်) အာတ်မိက်လဝ်

ပရေၚ်ပသမ္တီ ညးစၞးအလဵုအသဳမၚ်သ္ၚိ (ကံၚ်ဇြဳပၞာန်) ဂွံဒှ်ကၠုၚ်မာန် အကာဲအရာအောန်ဒၟံၚ်ရောၚ်ဂှ် သာ်ဏံ နူကဵုဂ ကောံ SAC-M တံ ဟီုပါ်ပဲါလဝ်ရ၊ ဆေၚ်စပ်ကဵု ပရေၚ်ပၞာန်ထိၚ်အဝဵု ကလေၚ်ကတဵုဒှ် ပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာအလန်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳ SAC-M ဂှ် ဒးဒုၚ်ပျုတ်ဗ္ဒေက် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ဂွံဆဵုကေတ်လဝ်ရ၊ ပရေၚ်ကၟာတ်စဵုဒၞါ သွံလွဟ်ကဵုဍုၚ်ဗၟာ ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် စပ္တံနူဍုၚ်ကြုက်၊ ရုယှာတံ ဟွံသ္ပဟွံဂွံ မ္ဒးသ္ပဟေၚ်ရောၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ၜိုန်ရေၚ်တၠုၚ် ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံကီုလေဝ် ပရေၚ်သ္ပဏာဒတန် သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီုဂှ် ယဝ်ရပါ်ပဲါ သ္ၚဳဂၠိပ်အးအးမ္ဂး ဆန္ဒပၟိက်ဍုၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ဒစဵုဒ္စး ဟွံထံက်ဂလာန် ဟွံဒုၚ်တဲရောၚ်ဂှ် ကၠးဒၟံၚ်ရောၚ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုရုဲ ညးစၞးဂှ် ယဝ်စိုပ်ကၠုၚ် က္ဆံၚ်ဒးပါ်မာဲမ္ဂး ညးစၞးနူလ္ပာ်အလဵုအသဳကံၚ်ဇြဳပၞာန်တံ အာတ်မိက်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဂှ် ဂွံဒှ်ကၠုၚ်ဂှ် ဒှ်ဟွံမာန် သာ်ဏံ SAC-M တံ ဟီုဂးပါ်ပါဲလဝ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပရေၚ်ဒုၚ်တဲ သ္ပသမ္တီ ညးစၞးအလဵုအသဳမၚ်သ္ၚိ (ကံၚ်ဇြဳပၞာန်) အာတ်မိက်လဝ်ဂှ် ဒှ်မာန်ဟီုကၠာလေဝ် သွက်ဂွံဒှ်ဂှ် အောန်ဒၟံၚ်ရောၚ်။


(ဂ) ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ ညးစၞးကလုတ်ဂှ် ဟွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ ဖျုဲဏာဂတ

ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ ညးစၞးကလုတ်ဂှ် ဟွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်မွဲသာ်တုဲ ပြံၚ်ဖျုဲဏာဂတတေံဏောၚ် ယဝ်ဒှ်သာ်ဏံမ္ဂး ညးမဒှ်ဒၟံၚ် ညးစၞးပစ္စုပ္ပန်ဂှ်ဟေၚ် ဆက်ကေတ်အာတာလျိုၚ်လေဝ် ဒှ်မာန်ရောၚ် SAC-M တံ သ္ဂးရ၊ အဓိပ္ပဲါဍေံဂှ် ဥုဂျဝ်မဵုထောန်ဂှ်ဟေၚ် ဆက်ဒှ်အာ ညးစၞးဍုၚ်ဗၟာရ၊ ဟွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်မွဲသာ် ပြံၚ်ဖျုဲဏာတ္ၚဲ ဗီုဟီုလဝ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၁၉၉၇) တေံ ပရေၚ်ပရောကိစ္စ ဍုၚ်အာဖဂါန်နိသ်ဒါန် သၞာံတာလဳဗါန်တံ သီဂွံအာ ဍုၚ်အာဖဂါန်ဂှ် ကေၚ်ဖျုဲကၠုၚ်လဝ်နွံရ၊ ပ္ဍဲအခိၚ်ဂှ် နကဵုကလုတ်ကုလသမဂ္ဂဂှ် ညးစၞးအာဖဂါန်တြေံဂှ်ပၠန် ဆက်ဒှ်အာ ကလုတ်ကုလသမဂ္ဂရ။


(ဃ) ကလုတ်စၞးဍုၚ်ဗၟာဂှ် ညးမွဲလေဝ် ဟွံကဵုဒၞဲါတုဲ ဖျုဲဏာဂတ

ဗီုဏံဂှ် ဝေါဟာသုၚ်စောဲ ပ္ဍဲကုလသမဂ္ဂ empty seat ဒှ်အာခုၚ်သၠး ကော်ခဴစရ၊ အကာဲရာဏံဟီုမ္ဂး ကလုတ်ကုလသမဂ္ဂ စၞးဍုၚ်ဗၟာဂှ် ညးလဵုမွဲလေဝ် ဟွံကဵုအခေါၚ်လုပ်ကေတ်ဒၞဲါတုဲ ဂွံအဓိပ္ပဲါ ပတိတ်ထောံနူခုၚ်ရ၊ ဗီုပြၚ်ဏံဂှ် သွက်ဂွံဒှ်အောန်တဴရ၊ ဒှ်ဟွံမာန်ဂှ် လေဝ် ဂကောံ SAC-M တံ ပါ်ပဲါလဝ်ရ၊ သ္ဂုတ်သွာတ်ပွမနုက်ပတိတ်ထောံ ဍုၚ်မွဲမွဲဍုၚ် နူကဵုဂကောံဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံဂွံဂှ် ဒှ်သ္ဇိုၚ်ပဋိဉာဉ် ဂကောံဇၞော်ကုလသမဂ္ဂရ၊ ဖံက်ပကဝ်ထောံ ပဋိဉာဉ်တုဲ နူကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်ဟွံသေၚ်ဂှ်လေဝ် SAC-M သ္ဂးရ။
ၜိုန်ရဒှ်သ္ဇိုၚ်ပဋိဉာဉ်ဂကောံကီုလေဝ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဇၞော် ကုလသမဂ္ဂ ဝၚ်ကေၚ်နွံကၠုၚ်လဝ် မွဲဝါရ၊ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၁၉၉၇) တေံ ပရေၚ်ကိစ္စ ဍုၚ်ခမေန်(ကာံဗဝ်ရဳယျာ)တေံ မဒှ်ရ၊ သ္ဂုတ်သွာတ်သ္ပဒတန် ညးစၞးဂှ် ပြံၚ်ဖျုဲထောံအခိၚ်တုဲ ဒၞဲါခုၚ် ဍုၚ်ခမေန်(ကာံဗဝ်ရဳယျာ )ဂှ် ညးဂှ် ဟွံကဵုဒၞဲါရ၊ အတိုၚ်ကသပ် ကဝ်မတဳစၟဳစၟတ်ဍာ်ဒ္ကေဝ် Credentials Committee တံ ပတိုန်ထ္ၜးဂှ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ညးဂမၠိုၚ် ဒုၚ်တဲတုပ်စိုတ်ရ၊ သၞာံဂတဂှ် ပြသၞာဍုၚ်ခမေန်ပြေပြံၚ်အာတုဲ က္ဍိုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ၜါက္ဍိုပ်ဂှ် ပံၚ်ကောံညးသ္ကံတုဲ ဒက်အလဵုအသဳမာန်ကၠုၚ်ရ၊ ကာလဂှ်မှ ဂွံအခေါၚ်ဂ္ဇအ်ခုၚ်ကလုတ် စၞးဍုၚ်ခမေန်ရ။

သက်သဳသာဓကခုၚ်သၠး empty seat ပ္ဍဲကုလသမဂ္ဂမွဲပၠန်ဂှ် ပရေၚ်ပရော အာဖရိကသၠုၚ်ကျာရ၊ ပြသၞာကယျာန်ဓဝါတ် ပြိုၚ်အာတ်မိက်ပတိုန်ထ္ၜး ပဒတန်ညးစၞးလေဝ် ဟွံသေၚ်ရ၊ ဟိုတ်နူကဵုသ္ပလဝ်ဒတန် သုၚ်စောဲဥပဒေ ပရေၚ်ပါ်ခြာ မၞိဟ်ဗု၊ မၞိဟ်ဗ္စံက်တုဲ ညံၚ်ဟွံဂွံသ္ပဒတန်မၞိဟ်စၞး အလဵုအသဳမၞိဟ်ဗု အာဖရိကသၠုၚ်ကျာဂှ် ကဝ်မတဳစၟဳစၟတ်ဍာ်ဒ္ကေဝ် Credentials Committee တံ ကဵုကသပ် ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳတုဲ ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် ဒုၚ်တဲပဒတန် တုပ်စိုတ်ရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အာဖရိကသၠုၚ်ကျာ ပ္ဍဲကုလသမဂ္ဂဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ဂ္ဇအ်ခုၚ် ခုၚ် သၠးကၠုၚ် လအ်ပွိုၚ် (၂၀) သၞာံရ။


သရုပ်

သရုပ်ကၠေံမ္ဂး ပ္ဍဲကဵုပေဲါပၠံၚ်ခုၚ်ကလုတ် စၞးဍုၚ်ဗၟာ ပ္ဍဲကုလသမဂ္ဂဂှ် ကဝ်မတဳစၟဳစၟတ်ဍာ်ဒ္ကေဝ် Credentials Committee တံ စၟဳစၟတ်ဍာ်ဒ္ကေဝ်ဏောၚ်၊ ပါ်ပါဲသ္ၚဳဂၠိပ်ဏောၚ်၊ သ္ဂုတ်သွာတ်တံဂှ် မံက်တိတ်ကၠုၚ် နူကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳဂှ် မွဲမွဲသာ်ဏောၚ်၊ ဍုၚ်မွဲမွဲ ပရေၚ်ဒစဵုဒ္စး နူညးစၞးဍုၚ်မွဲမွဲ မံက်ကၠုၚ်မ္ဂး စဵုကဵုသ္ဒးပါ်နကဵုမာဲပၞုက် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံ SAC-M တံ ပါ်ပဲါလဝ်ရ၊ ပ္ဍဲကဵုဗီုကတဵုဒှ်မာန် ပန်ဗီု ပန်ဂကူ အတိုၚ်မချူဓမံက်လဝ် ဗွဲလ္တူတေံဂှ် ဗီုကဵုတၚ် (က) ဒုၚ်တဲသ္ပသမ္တီ ညးစၞး (အေန်ယူဂျဳ) အာတ်မိက်လဝ်ဂှ်ကီု၊ ဗီုကဵုတၚ်(ဂ) ပရေၚ်သ္ပသမ္တီ ညးစၞးကလုတ်ဂှ် ဟွံဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ်တုဲ ဖျုဲဏာဂတတံဂှ်ကီု မွဲဗီုဟွံသေၚ်မွဲဗီု ဒှ်စမာန်ဂၠိုၚ်တုဲ သှေ်တဴဗီုဂှ် ဂွံဒှ်ဟွံလောဲရောၚ် နူကဵုဂကောံ SAC-M တံ ပါ်ပဲါလဝ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.