Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

စကစတအ်ပတိတ်အာလှုဲ အတာန်ၜါလက်(၂၀၀၀၀)ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမံက်တိတ်ကၠုၚ်

ပ္ဍဲဂိတုအေဗြဴ၊ စၟတ်တ္ရဲ၂၆ဂှ် ဒဒှ်ရ ကစကတအ် သွက်ဂွံပတိတ်အာလှုဲအတာန်ၜါလက်(၂၀၀၀၀)ဒကေဝ်ဂှ် ညးတအ်စဳဇန်ပဠေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက်facebookတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။ 

ပ္ဍဲဂိတုအေဗြဴ၊ စၟတ်တ္ရဲ၂၆ဂှ် ဒဒှ်ရ စကစတအ် သွက်ဂွံပတိတ်အာလှုဲအတာန်ၜါလက်(၂၀၀၀၀)ဒကေဝ်ဂှ် ညးတအ်စဳဇန်ပဠေဝ်ပလေတ်မံၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ မုက်လိက်facebookတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။ 

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် “လှုဲအတာန်ၜါလက်ကၠုၚ်ရဏောၚ်၊ ၚုဟ်ကပေါတ်တအ်လေဝ် ၜါဆက္ဍၚ်တိုန်ကၠုၚ်ရဏောၚ်” သာ်ဝွံပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုpage “Blacker”ဂှ်မွဲကဆံၚ် ပတိုန်လဝ်postဂှ်ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ Postဂှ်တိုန်အာတုဲ မွဲဓမြိပ်ဓရ်ဂှ် ရဲကဵုလဝ်reactions ၜိုတ်ၜါလက်ကဵုမသုန်လ္ရီ မသုန်ကၠံ(25.5k)တၠပြၚ်နွံတုဲ မၞိဟ်ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်postဂှ် ၜါလ္ရီကဵုပိကၠံ(2.3kshare)တၠပြၚ်နွံကၠုၚ်ရ။

တၚ်နၚ်စၟဳစၟတ်

ပရိုၚ်ပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် နူကဵုဌာနပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲသ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ်တှေ်ပရိုၚ်ပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် တၚ်နၚ်ခိုၚ်ၚ်ဗိုန်န်လေဝ်ဟွံမွဲမွဲသာ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ် စိုတ်ဂွံလုပ်စဂှ် ဖန်ဇန်တုဲကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟေၚ်ရ။ တုဲပၠန် နူကဵုဌာနဗေန်ကၟိန်ဍုၚ်ဗဟိုတအ်လေဝ် စပ်ကဵုလှုဲအတာန်ၜါလက်ဏံတုဲ ပတိတ်၊ ဟွံပတိတ်ဂှ် ညးတအ်ဟွံဂွံပတိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဏီရ။ အခိၚ်တုဲကၠုၚ်တေံဂှ် ကၠာဟွံဂွံပတိတ်လှုဲအတာန်လ္ရီ အံၚ်သာန်ဂှ် ညးတအ်လလောၚ်တြးလိက်လလေၚ်တြး ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်တုဲမှ ညးတအ်ပတိတ်ကၠုၚ်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ဗၠေတ်တ်၊ ညံၚ်မၞိဟ်ဗှ်ပရိုၚ်တအ်စိုတ်ဂွံလုပ်စမာန်ဂှ် ရဲဖန်ဇန်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ဖန်ဇန်တံၚ်ဂြဲလဝ်စိုတ် ညးသုၚ်စောဲsocial mediaတအ်ဟေၚ်ရ။

တၚ်သ္ရဳဂၠိပ်

အခိၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံညိၚ်ဝတ်ဏီဏံဂှ် စပ်ကဵုပရောပရာပတိတ်လှုဲဇဏံတုဲ အခိၚ်ဂိတုတုဲကၠုၚ်တေံလေဝ် ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ကေၚ်ပြးပတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် လ္တူမုက်လိက်facebookတအ် နွံကၠုၚ်မံၚ်တုဲတုဲရ။ ပရိုၚ်ပတောံ စပ်ကဵုလှုဲတအ်ဂှ်တှေ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ်နူကဵုpageဂၠာဲသြန်လ္တူလပှ်ကျာတအ် တြးပတိုန်စဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုစဂၠိုၚ်ရ။ ပရိုၚ်ဒးဒှ်ရ ပတိတ်လှုဲအတာန်ၜါလက်ဒကေဝ်(20000kyats)ဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဟေၚ်ရ။

အခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဂှ် ဇၟာပ်ညးအဲဂှ် သုၚ်စောဲကၠုၚ်ဖုၚ်မာန်ကၠုၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ် ဗွဲမလောဲသွာ ချူပတိုန်ကၠုၚ်မံၚ်ညးသကအ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ပတောံတအ် မံက်တိတ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ် ပိုဲဒးစွံသတိထေက်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲ ယဝ်ဒှ်မံၚ်သံသယလ္တူပရိုၚ်ဂှ်ကဵုဒှ် ပရိုၚ်ဟွံဍိုက်ပေၚ်ကဵုတၚ်နၚ်တအ်ကဵုဒှ် ယဝ်ခါရပိုဲတအ်ဆဵုဒးမ္ဂး လ္ပပတှေ်လ္ပပါ်ပရအ်ကၠာဏီတုဲ ဂၠိုက်ဂၠာဲစဳၟစၟတ်ရံၚ် နူဌာနပရိုၚ်လုပ်ကဵုသၞောဝ်တအ်ကၠာတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖအောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.