Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

စပ်ကဵုပရိုၚ်ပတောံတုဲ ဆဵုဂဗသၟာန်သွဟ်လဝ်ကဵုသၟတ်“မာံဝဏ္ဏ”

အကြာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံညိၚ်ဝတ်ဏီဏံဂှ် ယဝ်ခါရပိုဲတအ် ဆဵုဒးအာပရိုၚ်ပတောံမွဲမွဲ ပတှေ်ဒးအာလ္တူပရိုၚ်ပတောံလ္ပာ်ပရေံပရေံဂှ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်အန္တရာယ် သွက်ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်ဂကူ ပိုဲတအ်မာန်ရောၚ်။

အကြာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံညိၚ်ဝတ်ဏီဏံဂှ် ယဝ်ခါရပိုဲတအ် ဆဵုဒးအာပရိုၚ်ပတောံမွဲမွဲ ပတှေ်ဒးအာလ္တူပရိုၚ်ပတောံလ္ပာ်ပရေံပရေံဂှ်တှေ် ဒှ်ကၠုၚ်အန္တရာယ် သွက်ပရေၚ်ပညာ၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်၊ ပရေၚ်ဂကူ ပိုဲတအ်မာန်ရောၚ်။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံဟီုဗီုလဵုကၠိုဟ်လဝ်ရော။

သွဟ်။   ။ယဝ်ခါရဒးဟီု ပရိုၚ်ပတောံဟီုတှေ်ပိုဲရံၚ်ကဵုလက်သြန်ဍေံနွံရ။ ဥပမာဍေံ ပရိုၚ်ဂှ် ဒၞာဲလဵုဍေံဒှ်လဝ်၊ မုဟိုတ်ဒှ်လဝ်၊ ညးလဵုမွဲဒှ်လဝ်၊ ညးဂှ်ဒးဒုၚ်လဝ်ဂှ် ပိုဲရံၚ်တုဲ ယဝ်ခါရပရိုၚ်ဂှ်ဟွံပေၚ်ကဵု တၚ်နၚ်ပရိုၚ်ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်မ္ဂး ပိုဲတအ်သ္ပ ပရိုၚ်ပတောံဂွံရ။ ပူဂဵဵုပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်တအ်ဂှ် ပရိုၚ်ဂှ်ကၠုၚ်နူကဵုဌာနပရိုၚ်၊ ပူဂဵုပတိုန်လဝ်ဂှ် ပူဂဵုဗီုလဵုမွဲ ပိုဲတအ်ရံၚ်တုဲ ယဝ်ခါရပရိုၚ်ဂှ် တၚ်နၚ်ဍေံဟွံဍာ်ပေၚ်မ္ဂး ပိုဲတအ်ကော်စပရိုၚ်ပတောံလေဝ်ဟီုဂွံရ။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံတအ်ဂှ် ဗီုလဵုမံက်ကၠုၚ်မံၚ်အကြာပွဳပွူပိုဲတအ်ရော။

သွဟ်။   ။ရံၚ်ကဵုခေတ်လၟုဟ်တှေ်ဒှ်မံၚ်ခေတ်ပညာdigitalမွဲတုဲ မပ္တံကဵဵုမုက်လိက်facebook၊ Instagram၊ Telegramတအ်ဂှ် သုၚ်စောဲကၠုၚ်မံၚ်ညးသ္ကအ်နွံကၠုၚ်ဂှ်ရ ဇၟာပ်မၞိဟ်သုၚ်ကၠုၚ်ဖုၚ်မာန်ဏောၚ်၊ ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ်အခေါၚ်အရာချူပတိုန်ဂွံမံၚ်ဂှ်ရ ဍေံတအ်ချူပတိုန်ဂွံဗွဲမဂတာပ်ဂှ်တှေ်ပရေၚ်ဆက်စၠောံလေဝ် လောဲသွာကၠုၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုပရိုၚ်တအ်ဂှ် ဗီုဍေံတအ်မိက်ဂွံဒှ်ဂှ် ချူပတိုန်ကၠုၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုပရိုၚ်ပတောံဏံတုဲ မံက်တိတ်ကၠုၚ်အကြာပွဳပွူပိုဲတအ်ဂၠိုၚ်ဂှ် အဲညာတ်ကေတ်ရ။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံဇဏံဂှ် ဍေံဇီုကပိုက်မံၚ်ကဵုပိုဲတအ်ဗီုလဵုနွံရော။နကဵုလညာတ်လဴထ္ၜးကဵုညိ။

သွဟ်။   ။တန်တဴကဵုပရိုၚ်ဂှ်ရ ယဝ်ခါရပရိုၚ်ပတောံဂှ် အာလ္ပခိုဟ်တှေ်ဍေံခိုဟ်စဏောၚ်၊ ယဝ်ခါရအာလ္ပာ်ပရေံတှေ်ဒှ်အန္တရာယ်သွက်ပိုဲတအ်မာန်ရ။ ဆဂးပရိုၚ်ပတောံဗွဲမဂၠိုၚ်တှေ်ဍေံအာလ္ပာ်ပရေံဂၠိုၚ်ဂှ်ရ လၟုဟ်တှေ်ဟိုတ်နူကဵုအကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တုဲ ဒးဂွိၚ်စဂၠိုၚ်ရ။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ်အကြာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟွံညိၚ်ဝတ်ဏံဂှ် ပရိုၚ်တြးမံၚ်သြဝါဒတအ်၊ ပရိုၚ်ပတောံဍေံဇီုကပိုက်မံၚ်ကဵုကောန်ဂကူတအ်နွံကၠုၚ်မာန်ဂှ်ရ ဟိုတ်နူကဵုပရိုၚ်ပတောံဇဏံဂှ် ကွာန်ဟွံၜိုဟ်သြိုဟ်ကၠုၚ်ကီု၊ ပရေၚ်ပညာတအ်ကီု၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်တအ်ကီု ထိခုက်ကၠုၚ်မာန်ဏောၚ်။ ပရိုၚ်ပတောံဏံယဝ်ဒှ်လ္ပာ်ပရေံတှေ်ဍေံဇီုကပိုက် ဇၞော်ကဵုဇြဟတ်မာန်မံၚ်။ တုဲပၠန်ညးမွဲကဵုမွဲ ဆဵုကဵုစိုပ်ကဆံၚ်ဍုဟ်ညးသ္ကအ်လေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်မာန်မံၚ်ဂှ် ပိုဲညာတ်ကေတ်ရ။

သၟာန်။   ။ပရိုၚ်ပတောံတအ် ညံၚ်ဂွံအောန်စှေ်မာန်ဂှ် ဗီုလဵုပိုဲတအ် ဒးသ္ပဝေၚ်ပါဲထေက်ရော။ သွဟ်။   ။ပ္ဍဲကဵုခေတ်social mediaဏံဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ဂှ် အခေါၚ်အရာချူနွံကၠုၚ်ဂှ်ရ ဗီုဇကုမိက်ဂွံချူကၠုၚ်မွဲဓမြိပ်ဂှ်တှေ်ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်မံၚ်ဗီုပြၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ်ရ။ ဥပမာဍေံ pageတြးသြဝါဒဂကူတအ်ကီု၊ pageထပက်ဆီအကြာညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂှ် ဍေံနွံကၠုၚ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ စပ်ကဵုကိစ္စပရိုၚ်ပတောံဏံ ညံၚ်ဂွံအောန်စှေ်မာန်ကီု၊ ညံၚ်ပိုဲဂွံဝေၚ်ပါဲမာန်ဂှ်တှေ် ညး​ဍုၚ်ကွာန်တအ် ပိုဲဒးကၠိုဟ်လဝ် သဘဴဓရ်ပရိုၚ်ထေက်ရောၚ် အဲညာတ်ကေတ်ရ။ မုပရောတှေ်ပရိုၚ်မွဲမွဲတၚ်နၚ်ဍေံဟွံချိုတ်ဗၠိုတ်တှေ် ကတှေ်ဟွံထေက်ပုဟ်၊ တုဲပၠန်ဆဵုပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး ပရိုၚ်ဒးဒးကဵဵုဒှ်၊ ပရိုၚ်ပတောံကီုကဵုဒှ် ပိုဲဒးတီကၠိုဟ်လဝ်ထေက်ရောၚ်။ ယဝ်ခါရ ညးတီကၠိုဟ်လ္တူပရိုၚ်တအ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်မ္ဂး ပရိုၚ်ပတောံတအ်ၜိုတ်ရဂၠိုၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ဍေံဇီုကပိုက်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်အောန်ကၠုၚ်မာန်။ တုဲပၠန်စပ်ကဵုပရိုၚ်ပတောံဇဏံတုဲ ဂကောံညးပါ်တး ရဲချူပရိုၚ်ပတောံဇဂှ် ညးဒက်ပတိုန်ကၠုၚ်နွံရ။ ဒြဟတ်ညးဒက်ပတိုန်ဇဂှ် သၠုၚ်တိုန်အာမွဲဓမြိပ်ဓရ်ဂှ် ပရေၚ်ကဵုပညာတအ်ကဵုဒှ် နကဵုဗဳဒဳယဳုကဵုဒှ် ကဵုလညာတ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်မာန်ကၠုၚ်မ္ဂး ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဟီုဟီု၊ အကြာပွဳပွူပိုဲတအ်ဟီုဟီု၊ အကြာသ္ကအ်ရဲပိုဲတအ်ဟီုဟီု ပရိုၚ်ပတောံဇဂှ် ဍေံအောန်အာမာန်ဏောၚ် အဲညာတ်ကေတ်သာ်ဏံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.