Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ရန်ကဵုနူကမ္ပနဳ “Hyundai” ဂှ် ပေၚ်(၅၀)သၞာံတုဲ ဖံက်ကဵုမာဲကာစှ်ဖ္ဍိုက်ဂးတုဲ မုက်လိက်ပတောံမံက်ကၠုၚ်

ကေတ်လဝ်တဆိပ် logo တုပ်ကဵုကမ္မဏဳ “Hyundai” ဂှ်တုဲ နကဵုစၟတ်သ္တီကမ္ပနဳညးတအ်ပေၚ်(၅၀)သၞာံဏံ ပံက်ဏာကဵုမာဲကာစှ်ဖ္ဍိုက် နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်မုက်လိက်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြတိတ်ကၠုၚ်အကြာညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်ကီုရ။

ကေတ်လဝ်တဆိပ် logo တုပ်ကဵုကမ္မဏဳ “Hyundai” ဂှ်တုဲ နကဵုစၟတ်သ္တီကမ္ပနဳညးတအ်ပေၚ်(၅၀)သၞာံဏံ ပံက်ဏာကဵုမာဲကာစှ်ဖ္ဍိုက် နွံမံၚ်ဏောၚ်ဂးတုဲ ပရိုၚ်မုက်လိက်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြတိတ်ကၠုၚ်အကြာညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ် ဗွဲမဂတာပ်အခိၚ်ကီုရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် “တ္ရဲဏံ ရန်ကဵုကမ္ပနဳ “Hyundai” ပေၚ် ၅၂ သၞာံဏံဂှ်တုဲ ဖံက်ဏာကဵုမာဲ ကာစှ်ဖ္ဍိုက်နွံရောၚ်။ ဟိုတ်နူကဵုကသံကာဂှ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲကဠာဂှ်ရ ရှ်စှ်ကံက်ကေတ် လၟိဟ်ကဠာဇကုဒးစိုတ်ဂှ်မွဲညိ။ တုဲပၠန် ညးမကလိဂွံလာဘ်ကာတအ်ဂှ် ညးတအ်ရေၚ်တၠုၚ်ပလံၚ်ဗစိုပ်ကဵုရောၚ်” ဂးတုဲ နူကဵုpage “Hyundai Myanmar” ဂှ်မွဲကဆံၚ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။ Postဂှ် တိုန်အာတုဲ ပ္ဍဲအကြာပွိုၚ် ၈ နာဍဳဓရ်ဂှ် မၞိဟ်ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ် ဗၞတ်ၜိုတ်(၂၂၀၀)နွံကၠုၚ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်မုက်လိက်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။  မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် မုက်လိက်ပတောံမွံဂှ်တှေ်နူကဵုမုက်လိက်ညးတအ် ဒဒှ်ရ ဖံက်ကဵုမာဲကာစှ်ဖ္ဍိုက်ဏောၚ်ဂှ် ညးတအ်လေဝ် ဟွံဂွံလလောၚ်တြးလဝ် မွဲသာ်ဏီရ။ နူကဵုpage “Hyundai Myanmar”ဂှ်လေဝ် မုက်လိက်ညးတအ်ပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် ညးတအ်ကလေၚ်ဖျေံထောံလဝ်နွံရ။ တုဲပၠန်Linkမတောဲပတိုန်လဝ်သၟဝ်မုက်လိက်ဂှ်ပၠန်လေဝ် လုပ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ် websiteပတောံမွဲ websit official ညးတအ်ဇေတ်တ်ဟွံသေၚ်မွဲဂှ် ပိုဲဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။ ဟိုတ်ဂှ်ရ post ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်မုက်လိက်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲဂွံတီကေတ်မာန်ရ။

တၚ်သ္ရဳဂၠိပ်>>>>>>>

ကမ္ပနဳ “Hyundai” ပေၚ် ၅၂သၞာံတုဲ ညးတအ်ဖံက်ကဵုမာကာစှ်ဖ္ဍိုက် ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်တအ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်မုက်လိက်ပတောံမွဲရ။ ကေတ်လဝ်တဆိပ်တုပ်ကဵုညးတအ်တုဲ ညံၚ်ညးဗဵုပရိုၚ်တောံ စိုတ်ဂွံလုပ်စမာန်ဂှ် တံၚ်ဂြဲလဝ်စိုတ် ညးတအ်မွဲဟေၚ်ရ။

ရံၚ်ကဵုဗွဲလ္တူဏံတုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ခေတ် “IT”မွဲတုဲ ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ်လေဝ် တၚ်နၚ်ပရိုၚ်တအ်ကီု ဗီုနာနာသာ်တအ်ဂှ်ကီု ညံၚ်မၞိဟ်တအ်စိုတ်ဂွံလုပ်စမာန်ဂှ် ဍေံတအ်ဖန်ဇန်ကၠောန်စလေပ်မံၚ်ဂှ် ပိုဲတအ်ဒးစွံသတိ ဗွဲမဇြိုဟ်နက်ထေက်ရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ပရိသာတ်ညးမဗဵုမံၚ်ပရိုၚ်တအ်လေဝ် ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်လ္ပစှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီတုဲ ဗက်အာကျောဝ်ရံၚ် နူကဵု “page” လုပ်ကဵုသၞောဝ် ညးတအ်ကၠာတုဲ တီကၠးတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ်မိက်ဂွံ ဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကဵုကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.