Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲသၞာံဏံ ဟွံကၠောန်သဘၚ်ကျာ်ဇၞးရ ဂကောံဂေါပကတံဟီု

သဘၚ်ကျာ်ဇၞး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် သၞာံဏံ ဟွံကၠောန်သဘၚ်ကျာ်ရပုဟ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူကဵုဂကောံဂေါပကတံရ။ 

ရံၚ်အာ လ္ပာ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဟွံညိၚ်ဝတ်ကီု အကာဲအရာယဲကိုဝ်ဗေတ်ကီုတုဲ ဟွံကၠောန်သဘၚ်ကျာ်ဇၞးရပုဟ်ဂှ် ဂေါပကမွဲတၠ ဟီုကၠုၚ်လဝ်ဗီုဏံနွံရ။