Categories
ပရိုၚ်

လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ရောၚ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ပ္တိတ်လိက်လလောၚ်တြး

မန်ထဝ်

ပေါဲသောၚ်ကလးပရိုၚ်AMDP (GS)
ပေါဲသောၚ်ကလးပရိုၚ်AMDP (GS)
– ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် ပေဲါရုဲမာဲအလုံဍုၚ် သၞာံ ၂၀၁၅ ဏံမ္ဂး နကဵုယၟုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် လုပ်ဒုၚ်ရုဲမာဲရောၚ်ဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်တံ အခိၚ်ကၠောန်သ္ပပေဲါသောၚ်က္လးပရိုၚ်ဂှ် ဟီုပ္တိတ်ကဵု ဂကောံမဳဒဳယျာတံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၅ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ သၞာံ ၂၀၁၄ တုဲကၠုၚ်ဂှ်ရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ၂၀၁၃

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂျူလာၚ်မွဲအခိၚ် သၞိၚ်အတိက်တြေံတေံ

ဗညာအံၚ် – ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်မွဲလ္ၚီပြၚ်ပြၚ်တံ လောန်ကၠုၚ် ၅၅ သၞာံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တေံဂှ် “နူဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် ပြံၚ်သၠာဲနဲကဲပေါဲဗတိုက၊ လုပ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပါလဳမာန်ဒဳမဝ်ကရေသဳ” ဂးတုဲ သၠာဲကၠုၚ်လွဟ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန် ဆက်လုပ်အာပေါဲဗတိုက် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ သာ်ဝွံစှေ်စိုတ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲ ၁၉၅၈ သၞာံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ကေတ်ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်မန် ၁၁၁၁

Categories
ပရိုၚ်

ဒဒန်ကၠောံၜဳတ္ကအ်ခၟိုၚ်-မတ်မလီုတုဲမ္ဂး တဴတက်ကၠုၚ်ရောၚ် စၟဳလဝ်

မာံလုၚ် – ဒဒန်ကၠောံၜဳဇၞော် ဆက်စၠောံလဝ် ဍုၚ်မတ်မလီုကဵု တ္ကအ်ခၟိုၚ် (ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်) မဒှ်ဒၞာဲကမၠောန်ကွတ်တဲဂမၠိုၚ် ဒယှ်တှ်ဂှ် တုဲဒှ်အာမ္ဂး အပ္ဍဲဒေသ သာတုဲတဴတက်ကၠုၚ်ဂှ် စၟဳကေတ်လဝ်ရောၚ် ညးစၞးစၠတ်ထဝ်တွဵုရး၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်၊ ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥူ ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပေါဲဗှ်လိက်စံၚ် သုတေသန သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ ကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု

ကွးဘာ ဘာပရိုၚ်သၞံၚ်တိုၚ်ဂမၠိုၚ် – ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၂၅) ဂိတုဂျောန် အခိၚ်နူဂယး ၈:၃၀ ဂှ် နူကဵုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော် ဌာနပရေၚ်ယေန်သၞာၚ် သုတေသန ခေတ်တြေံဌာန က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တိုက်ထ္ၜးပျး ကောန်ဂကူ ကေုာံတိုက်ရံၚ်လိက်တံ ကၠောန်ဗဒှ် ပေဲါဗှ်လိက်စံၚ်သုတေသန သုဝဏ္ဏဘုမ္မိ ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲ ‘ယှိုဲမျေအ်မဵုထောန်ဟဝ်တေဝ်’ (ရွှေမြင့်မိုရ်ထွန်းဟိုတယ်) ဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးဍုၚ်မန်တုဲ မၞိဟ်တိုန်စိုပ် ဗ္ဒာဲ (၁၀၀) တၠရ။

Categories
ပရိုၚ်

သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တြေံဍုၚ်သေံ ချာဝလေတ်ကေုာံဂကောံ ကၠုၚ်ဆဵုဂဗကဵု တၠကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တြေံ ဍုၚ်သေံ ချာဝလေတ် ယံၚ်ၛာဲယုဒ် ကေုာံဂကောံဂှ် ကၠုၚ်ဆဵုဂဗကဵု တၠကမၠောန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်မန် ပ္ဍဲရုၚ်ဝန်ဇၞော် တွဵုရးမန် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ ၂၂ အခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပေဲါဗှ်လိက်ပျူဂှ် ယဝ်ဆက်ဗှ်အာဏီမ္ဂး ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဇၞော်ကဵုဇြဟတ် ဆက်ဒှ်ရောၚ်

နာဲမာန် – လိက်ခၞံစပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်မန် ဒှ်မံၚ်ဍုၚ်ပျူရောၚ် ချေတ်သာန်ဝေန် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲလိက်ကၞပ်တက်တြးပ္တိတ်လဝ် မၞုံယၟု “မြန်မာ့ဘူမိဖြစ်စဉ်” ဂှ် ယဝ်ဆက်ဗှ်အာဏီမ္ဂးပေဲါထ္ၜး ဆန္ဒဇၞော်ကဵုဇြဟတ်ဆက်ဒှ်အာနွံရောၚ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သီုပိဗော် ဟီုလောၚ်တြးဏါ ပ္ဍဲကာလသ္ပပေဲါသောၚ်ကလးညးဍုၚ်ကွာန် တ္ၚဲဏံ(နဝ်ဝေန်ဗါ-၂၉)ပ္ဍဲဇြပ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ်ရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ကၠောန်သ္ပပေဲါသောၚ်ကလး လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု စပ်ကဵုပေဲါဗှ်လိက်ခၞံ ဂကူပျူ

Categories
ပရိုၚ်

မန်ဍုၚ်မန်ကဵု မန်ဍုၚ်သေံ သ္ပပေဲါဆဵုဂဗ ပ္ဍဲဍုၚ်မန်

နာဲမာန် – ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ပါ ၂၇၊ ဂိတုကထိုန် ၁၄ မံက်ဂှ် မန်ဍုၚ်သေံမွဲဂကောံ ကၠုၚ်စိုပ်ဍုၚ်မန်တုဲ မန်ဍုၚ်မန်တံ ကၠောန်သ္ပပေဲါဆဵုဂဗ ဒုၚ်တၠုၚ်ညးတံ ပ္ဍဲကဵုဇြပ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

စပ်ကဵုပေဲါဗှ်လိက်ခၞံပျူတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသောၚ်ကလး ညးဍုၚ်ကွာန်မန်

ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန် – စပ်ကုပေဲါဗှ်လိက်ခၞံပျူတုဲ ဂိတုနဝ်ဝေန်ဗါ ၂၉ အခိၚ်တ္ၚဲစေၚ်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ ပေဲါသောၚ်ကလး ညးဍုၚ်ကွာန်မန် ပ္ဍဲဇြပ်သဘၚ်ဓဝ်မန် ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။