Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

စပ်ကဵုဗော် သွက်ဂွံဒှ်တၟိဂှ်တုဲ

ပရောချပ်ဇန်မံၚ်ပံၚ်ဗော်တၟိရောၚ် ပရိုၚ်တိတ်ကၠုၚ်ရ၊ မွဲအခိၚ်တေံကေၚ်ချူလဝ် လိက်ပရေၚ် လ္ပအ်ဗော်တတိယ ကေၚ်နွံကၠုၚ်ရ၊ ဆဂး အခိၚ်တေံ ရန်တၟံအဓိက အပ္ဍဲဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗၟာ သွက်ဂွံထိၚ်ကြာပ်ဗော် (NLD) ပရူဇြဟတ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သှေ်မံၚ်ကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကွးဘာတံ ချပ်မံၚ်ဂှ်ရောၚ်။ ဆဂး အကြာဂှ်ဂွံမိၚ်ကေတ်မံၚ် အပ္ဍဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်လေဝ် ချပ်မံၚ်ကီုတုဲ စုတ်ဏာလဝ်ကြဳကြဳရ။

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

လ္ပအ် ဗော်တတိယ

လ္တူဗော်ဂွံအဝဵု (NLD) ဍာ်ဒကေဝ်ရေၚ်တၠုၚ်သဝ်ဂှ်ကီု ဗီုပြၚ်အုပ်ဓုပ် ဗၠေၚ်ဗၠေတ်နူကဵုနဲကဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳကီုဂှ်တုဲ ပေဲါ ရုဲမာဲဂတဏအ် ဗော်တတိယမွဲ နွံတိုန်ပၟိက် သွက်ဂွံလုပ်ပြိုၚ်ပ္ကာန်ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

တံၚ်မံၚ်အခိၚ်ဟာ? မၚ်မံၚ်သွဟ်ဟာ?

ပ္ဍဲကဵုဂျာနေဝ်ဒဳလှာၚ် (ရမျာၚ်ဗော်- NLD) ပတိတ်ပ္ဍဲ (၇/၁၁/၁၆) ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုဂလာန်ညးကဵုကသပ် ချပ်ဗစာဍုၚ်ဒဝ်သု ဟီုဂးလဝ်အပ္ဍဲကောံဓရီု (UPDJC) ဂှ်တုဲ နကဵုက္ဍိုပ်လိက် “ပရေၚ်ဓဝ်ၜိုဟ်လလံဂှ် တံၚ်အခိၚ် ဟွံဂွံရ” လိက်ပရေၚ်ချူလဝ်မွဲပိုဒ်ရ။

Categories
လိက်ပရေၚ်

အလဵုအသဳတၟိ ကဵု ပရေၚ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဋ္ဌာန်ဂတ

ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ ဏံဂှ်ဗော် NLD ဇၞးအာမာဲပိုတ်တ်သကုတ်သကုတ်တုဲ ဥက္ကဌညးတံဂှ်သ္ပမဟာမိတ်ကဵု ဥုယှိဲမာန် ဂကောံဇာဒိသိုၚ်တြေံတုဲပလေဝ်စမံၚ် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲကေတ်အဝဵုညံၚ်ဂွံဒှ်ဗွဲမကလိတ်က လောတ်ရ၊ ဥုယှိဲမာန်ဂှ် သ္ပထောံမဟာမိတ်ကဵု ဥက္ကဌ ဗော် NLD ဒဝ်သုတုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောံ

Categories
လညာတ်ပါ်ပါဲ

ဗော်ခိုဟ်မှ ဂွံအလဵုအသဳခိုဟ်ရောၚ်

Untitled-1
ပရေၚ်ဒတူလာၚ်(Internet)

မာန်ဏီ – တိုၚ်ပ္ကဴဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မွဲဂှ် သွက်ဂွံဂွံအဝဵုအလဵုအသဳရ။ လုပ်ပြိုၚ်ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဂှ် မိက်ဂွံဂွံအဝဵု ခၞံဗဒှ်ဥပဒေကဵု အဝဵု ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ရောၚ်။