Categories
ပရိုၚ်

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ဒုတိယ ကၠောန်ပ္ဍဲဂိတုမေ ဒုတိယသတ္တဟရောၚ်

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် Mon Political Conference အလန်ဒုတိယဂှ် စနူဂိတုမေ ၁၂ ကၠောန်သ္ပအာ ပွိုၚ် ၃ တ္ၚဲ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ရန်လဝ်သာ်ဏံတုဲ အခါစိုပ်ကောံဓရီုဂှ်မ္ဂး သဳကၠဳ သ္ပအာဒ္တန် သၞောဝ်ဥပဒေဒက်ပ္တန် ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ရောၚ် သာ်ဝွံ နာဲတၠညး နူဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴ ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် ဂးရ။

“ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဏံ တၚ်ပထမဂှ် သဳကၠဳသ္ပဒ္တန် သၞောဝ်ဒက်ပ္တန် ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ဏောၚ်၊ ဒုတိယဂှ် သွက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်” သာ်ဝွံ နာဲတၠညး ဂးရ။

ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် ဂိတုဂျာန်နဝါရဳတုဲကၠုၚ်တေံ (MNA)

ကုညးတိုန်စိုပ်လဝ် ကောံဓရီုဇၞော် တုဲကၠုၚ်တေံကီု၊ ကုညးစိုတ်လုပ်စကဵု ပရေၚ်ဂကူမန်တံကီု၊ ပူဂဵုထေက်ကဵုဘိက်တံဂှ်ကီု ကော်ဘိက်အာဏောၚ် နာဲတၠညး ဟီုရ။

“အတိုၚ်လၟေၚ်ကမၠောန်တှေ် ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တံ ကော်ဘိက်အာဏောၚ်။ တိုန်ကီု ဟွံတိုန်ကီုဂှ် တဴရဴ ဗော် ပူဂဵု ဒးဒုၚ်ဘိက်တံရဏောၚ်” သာ်ဝွံ စပ်ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ညံၚ်ဂွံပါလုပ်ဂှ်တုဲ နာဲတၠညး ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ပထမ တုဲကၠုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳတေံဂှ် ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ဟွံတိုန်သၟးဟွံက သ္ဂုတ်သွာတ် နူကောံဓရီုဇၞော်ဂှ်လေဝ် ညးတံဟွံသ္ပသမ္တီရောၚ်ဂှ် လလောၚ်ပ္တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP လေဝ် ဒးဂ္စာန်ဒၟံၚ် လ္ပာ်ပရေၚ်ဗော်ၜါ သ္ဂောံကောံရောၚ်ဂးတုဲ ဟွံဒုၚ်ဆဵုကဵု ဂကောံဓမံက်ရုပ်ရဴ ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန်ရ။

ပ္ၚံက်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကဵု ဂကောံဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မ္ၚးဗော်တံ ဒှ်ဒၟံၚ် ညံၚ်မပြိုၚ်ဒၟံၚ်ဇြဟတ်ဂှ် ပိုဲတံတတ်ကၠေံ (တတ်ကၠောံ)တုဲ ထေက်ကဵုဒးပံၚ်ကၠောန်အာ နဗီုပြၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူရောၚ် နာဲကောရတ် ဒါရာ်တာ ဂကောံစဳပြးဖောအ်ဗြဳမဟာဇန် ဂးရ။

“ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူကဵု ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗော်ဂှ် ပိုဲပါ်ထောံတုဲ ဒးညာတ်လေပ်ရောၚ်။ နကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဗော်ဂှ် အာဟွံဂွံဟွံသေၚ်၊ အာဂွံဒၟံၚ်ရ။ ဆ္ဂး နဒဒှ်ကဏ္ဍဍောတ်မွဲရ ဒးစွံဏောၚ်။ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကောန်ဂကူဂှ် ဒးစွံပ္ဍဲကဏ္ဍဇၞော်ဇၞော်ဏောၚ်။ ဒးစွံအဓိကကဵု ပရေၚ်ကောန်ဂကူရောၚ်” နာဲကောရတ် ဟီုရ။

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် အလန်ပထမဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန်နဝါရဳ ၁၃ တုဲကၠုၚ်ဏံဂှ်တုဲ အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတု ဗော်သ္ပစၞးဂကူမန် မွဲဗော် ညံၚ်ဂွံမံက် ဓမံက်အာရုပ်ရဴဏောၚ် ဖျေံကၠုၚ်လဝ် သ္ဂုတ်သွာတ်ရ။

ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်တုဲကၠုၚ်ဂှ်ဝွံ သ္ပစၞးကဵု ကွပ်မၞိဟ်မန်နာနာတုဲ ခမဳသၚ်မန်၊ ဂကောံလိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ်မန်၊ ဂကောံဇြဟတ်ရာမည၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ၊ ဂကောံသၟတ်တံ၊ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်တံ၊ ဂကောံနူဌာန်ပယျဵု ကေုာံမန်မစိုပ်ဌာန်ဇမ္ၚောဲတံ၊ ဂကောံပညာသုခုမတံ၊ တၠပညာ မကော်ဘိက်လဝ်တံ တိုန်စိုပ်တုဲ သီုဖအိုတ် ညးစၞးနွံ ၜိုတ် (၈၀၀) တၠပြၚ် တိုန်စိုပ်လဝ်ရ။