ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 20)

ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါထောံ နူကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ၜါဂှ်ဣယျ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် ဒေံါထောံဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

Read More »

SMEs ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန် လမျီုဟွံလုပ်ဏီ

ဌာနဗဟဵုပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ်အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် နွံသၟဝ်ဌာနဝန်ဇၞော်ကွတ်စက်ဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ် နူဂိတုအေဗရဴ (၄) သၞာံ ၂၀၁၂ တေံတုဲ ဌာနပရေၚ်ဖေါအ်ဗြေဝ် ကမၠောန်ပိုန်ဂြပ် အဇာဍောတ် အဇာဒေါဝ် ပ္ဍဲရးဒေသဇၞော် ကေုာံတွဵုရးတံဂှ် စပံက်ကၠုၚ်လဝ် နူဂိတုမေ သၞာံ ၂၀၁၄ တေံရ။

Read More »

ၚုဟ်လုပ် ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုဏံ က္လိဂွံ ဗ္ဒါဲ ၅ လ္ၚီကိုဋ်ဒကေဝ်

ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုတုဲကၠုၚ်ဏံ က္လိဂွံသြန် ၚုဟ်လုပ် နူကဵုကၟုဲဍုၚ်သၟာၚ် နွံဗ္ဒာဲ ၅၀၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်ဣသိယဵုရ။

Read More »

ဂကောံ KIO/KIA ပ္တိုန်လိက် သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC

ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC နွံကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရ ဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် ဂကောံကချေၚ် KIO/KIA ပ္တိုန်လဝ်လိက် သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူ UNFC ဣရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လ္တူဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ကၠောံအာကၠုၚ်ဂွံဣရ

ဒဒန်သိုၚ်ကၠောန်လဝ် နကဵုယၟု သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္ဍဲပယျဵုယး အေဗရဴ ၂၇ ဂှ် ပြံၚ်လှာဲပ္တိုန်စုတ်ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) တုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳကဵု ၄၅ မိဏေတ်ဂှ် စကၠောံအာကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဣရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ယၟုမ္ဂး ဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္တိုန်တုဲအာဣရ

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) မစၠောံဆက်လဝ် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ တ္ၚဲဏံဖါနူဂယးပြဟ် ပ္တိုန်စုတ်ထောံယၟုမ္ဂး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်)” တုဲဒှ်အာဣရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ဂကောံရပ်လွဟ် (၇) ဂကောံတံ ဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ မ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ်ဂး

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၇) ဂကောံတံ ပံၚ်ကောံဒက်ပ္တန်လဝ် “ကမ္မတဳသဳကၠဳ ပ္ညဳပ္ညပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်”ဂှ်တုဲ ဂၠာဲအာသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ နူမ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်တာအိုက်ကျဝ် ညးတာလျိုၚ် ကဏ္ဍ လလောၚ်ပရိုၚ် နူဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူတအၚ် (ပလံၚ်) PSLF/TNLA ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲအေဗရဴ ၂၀ ရ။

Read More »

ကိစ္စဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် စၟတ်တဲထံက်ဂလာန် ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်

စပ်ကဵုကိစ္စဒဒန်ၜိသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် မပြံၚ်စုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ်တုဲ စၟတ်တဲ ဟွံထံက်ဂလာန် နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ်ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်သာ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တရဴၜိုဟ်လလံဂှ် ဆုတ်စှေ်အာဟွံသေၚ်ဏီ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ဟီု

ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ပရူသၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ်၊ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ်၊ဂကောံမှာဇန်ဂလိုၚ်တအ် သွက်ဂွံပံၚ်တောဲရေၚ် တၠုၚ်အာမွဲစွံဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်တုဲ ကမၠောန်တရဴပရေၚ် ၜိုဟ်လလံ မကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဆုတ်စှေ်အာ ဟွံသေၚ်ဏီ သာ်ဝွံ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် (ညးအုပ်ကာ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ) နူကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPDJC ဟီုမြော်ဏာ ပ္ဍဲပေါဲလှာဲဂတးလညာတ်ဂှ်ရ။

Read More »

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ သြန်အခေါန်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကံက်ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်ကြန်လဝ်ဂှ်ဏီ

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးမန်ဏံ သြန်အခေါန် နူအခေါန် (၅) ဂကူဂှ် ကံက်ဂွံ (၁၂၂.၃) တၟံကၠံတုဲ ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ဏံမ္ဂး ကံက်ဂွံသြန်အခေါန် ဂၠိုၚ်နူကဵုမရန်လဝ် (လျာထားချက်ထက်) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »