ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 20)

ပရိုၚ်

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ၂၀၀ တၠ

ကောံဓရီု UPDJC (ရုၚ်ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ်)

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ်၂၁ ဗွဝ်ကၠံ (သ္ဘၚ်သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်) မကၠောန်နကဵုပရေၚ်ပၠတရဴ ဒဝ်အံၚ်သုကျဳဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ထ္ပက်စၟတ်တဲလိက်ကသုက်ဒေါံပန်ပှော်အလုံဍုၚ် (NCA) တုဲတုဲ ဟွံတုဲတုဲ သီုဖအိုတ် နူကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဂှ် ဂွံအခေါၚ်တိုန် ဗၞတ် ၂၀၀ တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

နကဵုဗော် AMDP သ္ပဇြိုဟ်နက်တုဲ ထေက်ကဵုဒးတိုန်ုကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ရောၚ် ဟီုဖ္တိုက်ဖအောဝ်

လစွံစိုတ်ကောန်ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် (Copy)

နကဵုဗဟဵု (ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP) ဗ္စာကဵုဂုဏ်ဖဵုကောန်ဂကူမန်တုဲ နကဵုလညာတ်ဇြိုဟ်ဟ်နက်က် ထေက်ကဵုဂပ်ဝ်တိုန် ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ကောန်ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ချူလိက်ဖ္တိုက်ဖၟောဝ် ပလံၚ်ဗ္စိုပ်လညာတ် ကုဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ အဝ်ဂါတ် ၁၄ ရ။

Read More »

ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ် သီုလွဟ် သီုဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဟွံဆေၚ်ကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရောၚ် ဟီု

ရပ်ဂွံ မၞိဟ်ကေုာံလွဟ်လက်နက် သီုဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲသ္ၚိ (ရဲဇာနည်)

ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် ၁၃ တုဲကၠုၚ်ဏံ ရပ်ဂွံလဝ်မၞိဟ် သီုလွဟ် သီုဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် ဟွံဆေၚ်ဆက်ကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်ရုၚ်ဆက်ဆောံကျာ်ပိ (ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ) ဟီုရ။

Read More »

ယဝ်ဘိက်ကၠုၚ် ကောန်ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ်တံမ္ဂး တိုန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန်တေံကီုဏောၚ်ဂး

လစွံစိုတ် ကေၚ်ကာဗဟဵု (EC) ဗော် AMDP ပွိုၚ်ဍုၜါသွာၚ်တ္ကံခၟိုၚ် (Copy)

နူဌာန်ဂအုပ်ဗဟဵု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ဖျေံကၠုၚ်လဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံတိုန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန်တေံကီုလေဝ် ကောန်ဗော်ညးတံ နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ၜါသွာၚ် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ယဝ်ဒးဒုၚ်ဘိက်နကဵုပူဂဵုမ္ဂး အာတိုန်ကီုဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တၚ်သ္ၚဳဂၠိပ်သဳကၠဳလဝ် မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု UPDJC တေံရောၚ်

ကောံဓရီုသ္ၚဳဂၠိပ်သဳကၠဳ မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် (Hla Maung Shwe FB)

တုဲကၠုၚ်မွဲၜါတ္ၚဲဏံ ကၠောန်လဝ် ပေါဲကောံဓရီု သ္ၚဳဂၠိပ်သဳကၠဳ မူပၞောန်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်လ္ဂုၚ်တုဲ တၚ်နၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်မဂွံလဝ်တံဂှ် ဆက်ပ္တိုန်ထ္ၜးကဵု ကောံဓရီု UPDJC (ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ ဓမံက်ရုပ်ရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ်) ကြက်ကၠောန်သ္ပ ပ္ဍဲနေပျဳဒဝ် နစၟတ်တ္ၚဲ အဝ်ဂါတ် ၁၅ ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဆက်စပ်ကဵုဂလာန် ဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ်/ပဋိပက္ခရပ်လွဟ်တုဲ ညးစၞးအလဵုအသဳကဵု မဟာမိတ်ပိဂကောံတံ သဳကၠဳဟွံစှေ်ဗီု

တာအိုက္ဖုန္ ဥကၠဌ TNLA အေဃာဆုႝကုႝအၥာပ႐ိုင္ဂမၜိဳင္ ပႜဲမာင္ဂ်ာယာန္ (TNLA)

သွက်ဂွံပါလုပ် ပ္ဍဲပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဍုၚ်ကီုဂှ် ကမ္မယှေန်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ အလဵုအသဳကဵု က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မဟာမိတ်ပိဂကောံ မတွံဂး ရခေၚ် AA၊ ပလံၚ် TNLA၊ ကဝ်က MNDAA တံ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၉) ၜိုန်ဆဵုဂဗသဳကၠဳလဝ် ပ္ဍဲဍုၚ်မာၚ်ဠာ ရးသေံသ္ကုတ်ဗၟံက်ဂှ်ကီုလေဝ် စပ်ကဵု ဂလာန်မ္ဂး “ဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ်ကဵုပဋိပက္ခရပ်လွဟ်” ဂှ်တုဲ ပ္ညဳပ္ညပ်သဳကၠဳညးသ္ကံဟွံ ရဴဝွံ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် သ္ဂုတ်သွာတ် ဟွံတိုန်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်

ေကာံဓ႐ုီ ကမၼတ႘ေကၜာန္ဗဒွ္ေကာံဓ႐ုီေဇှာ္ပေရင္ဂကူမန္ (GS)

ဂိတုအဝ်ဂါတ် တတိယသတ္တဟဏံမ္ဂး သွက်ဂွံကၠောန်ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ဒၞဲါဒေသတိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုနွံမံၚ်တုဲ ကောံဓရီုဂှ် နကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် (AMDP) ဟွံဒှ်တိုန်ရောၚ် သာ်ဝွံ ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ် အပ္ဍဲကောံဓရီုကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်တၟိ ကလေၚ်လဇံက်လဝ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် – မတ်မလီုဂှ် ဇၞော်နူရုပ်ၜိုပ်တြေံတေံဏီ

႐ုပ္ၐိုပ္ေကႅင္လၨံက္လဝ္တဿိ (မန္ထဝ္)

ရုပ်သၟိၚ်ၜိုပ်ထဝ်တၟိ ကလေၚ်လဇံက်လဝ် ပ္ဍဲက္ဍိုပ်ဒဒန်ၜဳသြၚ်လောန် – မတ်မလီုဂှ် ဇၞော်နူၜိုပ်တြေံ (ၜိုပ်လဇံက် လဝ်ကၠာ) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူ ညးပါလုပ် ကမ္မတဳကလေၚ်ကၠောန်ဗဂပ် အဝေါၚ်ရုပ်ၜိုပ် ကေုာံ ညးကၠောန် လဝ်ရုၚ်ၜိုပ် အေန်ဂျေန်နဳယာ နာဲသဵုတုၚ် (နိုၚ်စိုးသိန်း) ရ။

Read More »

ဂြိုပ်ကရးဂကောံကွာန်ပိုၚ် အလန်ကၠာအိုတ်ဂှ် တဵုဗဒှ်ပ္ဍဲကရးဒေသဖါလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

အေဃာတုႝဗဒွ္မံင္ၿဂိဳပ္ကရး(MNA)

ရန်ကဵုသ္ဂောံထိၚ်ဒဝ်သဘာဝပွဳပွူ ကေုာံ သ္ဂောံဒၞါတာဘဲဒဏ်သဘာဝတုဲ ပ္ဍဲဂိတုအဝ်ဂါတ် (၈) ပ္ဍဲမွဲဒမြိပ်ပရၚ်ၜဳ ဒေသဖါလိန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန်ဂှ် နဒဒှ်အလန်ကၠာအိုတ် တဵုဗဒှ်ကၠုၚ် ဂြိုပ်ကရးဂကောံပိုၚ် မွဲရ။

Read More »

အသေအဟာန်သ္ပဂါရဝ ဗှ်ဗၞုဟ် နာဲနလ္လာဂှ် ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲကျာ်ပိ

အေသအဟာန္သၸဂါရဝဗွ္ဗှဳဟ္နာဲနလႅာ (MNA)

အသေအဟာန် ဗှ်ဗၞုဟ်သ္ပဂါရဝ နာဲနလ္လာ ဥက္ကဌတြေံဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စုတိ ပေၚ် ၂၇ သၞာံဂှ် ပ္ဍဲအဝ်ဂါတ် (၈) ဖါနူဂယး ၜိုတ် (၈) နာဍဳ ကၠောန်သ္ပပ္ဍဲအရှာံဘာလကျာ်မန် ကုန်သေံ ဍုၚ်ကျာ်ပိတုဲ သီုဟီုတွံ ဖါပ်သၚ် ကဵုဒါန်စရိုဟ်ဍာ် ပါ်ပရအ်ပိုန်ကုသိုလ်ရ။

Read More »