ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 3)

ပရိုၚ်

ၚုဟ်လုပ် ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုဏံ က္လိဂွံ ဗ္ဒါဲ ၅ လ္ၚီကိုဋ်ဒကေဝ်

ဗီုစေတဳကျာ်ဣသိယဵု (Internet)

ဗွိုၚ်ယေန်သၞာၚ်ဒေသ ကျာ်ဣသိယဵု တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် အပ္ဍဲပွိုၚ် ၆ ဂိတုတုဲကၠုၚ်ဏံ က္လိဂွံသြန် ၚုဟ်လုပ် နူကဵုကၟုဲဍုၚ်သၟာၚ် နွံဗ္ဒာဲ ၅၀၀၀ ကိုဋ်ဒကေဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံဂေါပကကျာ်ဣသိယဵုရ။

Read More »

ဂကောံ KIO/KIA ပ္တိုန်လိက် သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ် ဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC ဗီုဓရီုသဳကၠဳမံၚ် (MNA)

ပ္ဍဲဒပ်ပံၚ်ကောံ UNFC နွံကဵုဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ရ ဂကောံ ဟွံဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဏီဂှ် ဂကောံကချေၚ် KIO/KIA ပ္တိုန်လဝ်လိက် သွက်ဂွံနုက်တိတ် နူ UNFC ဣရဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

လ္တူဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ကၠောံအာကၠုၚ်ဂွံဣရ

ဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) (MNA)

ဒဒန်သိုၚ်ကၠောန်လဝ် နကဵုယၟု သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္ဍဲပယျဵုယး အေဗရဴ ၂၇ ဂှ် ပြံၚ်လှာဲပ္တိုန်စုတ်ယၟုမ္ဂး ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) တုဲ ပ္ဍဲအခိၚ်နူဂယး ၉ နာဍဳကဵု ၄၅ မိဏေတ်ဂှ် စကၠောံအာကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဣရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ယၟုမ္ဂး ဒဒန် သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် ပ္တိုန်တုဲအာဣရ

ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်) (MNA)

ဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) မစၠောံဆက်လဝ် မတ်မလီုကဵုတ္ကံခၟိုၚ်ဂှ်ဝွံ တ္ၚဲဏံဖါနူဂယးပြဟ် ပ္တိုန်စုတ်ထောံယၟုမ္ဂး “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် (တ္ကံခၟိုၚ်)” တုဲဒှ်အာဣရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ဂကောံရပ်လွဟ် (၇) ဂကောံတံ ဂၠာဲသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ မ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ်ဂး

လလောၚ်တြး ပါန်ခါမ် (Copy)

ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၇) ဂကောံတံ ပံၚ်ကောံဒက်ပ္တန်လဝ် “ကမ္မတဳသဳကၠဳ ပ္ညဳပ္ညပ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်”ဂှ်တုဲ ဂၠာဲအာသွဟ်ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံ နူမ္ၚးဂၠံၚ် NCA ရောၚ် သ္ကိုပ်ဗိုလ်တာအိုက်ကျဝ် ညးတာလျိုၚ် ကဏ္ဍ လလောၚ်ပရိုၚ် နူဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူတအၚ် (ပလံၚ်) PSLF/TNLA ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန် ပ္ဍဲတ္ၚဲအေဗရဴ ၂၀ ရ။

Read More »

ကိစ္စဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) ဂှ် စၟတ်တဲထံက်ဂလာန် ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်

လိက်ဆဝ်မ္ၚုဟ် ကုညးဍုၚ်ကွာန် သွက်ဒဒန်သြၚ်လောန်(တ္ကံခၟိုၚ်) (Copy)

စပ်ကဵုကိစ္စဒဒန်ၜိသြၚ်လောန် မတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် မပြံၚ်စုတ်ယၟု “ဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန်” ဂှ်တုဲ စၟတ်တဲ ဟွံထံက်ဂလာန် နူကဵုညးဍုၚ်ကွာန် ဗၞတ်ၜိုတ် ၂ ကိုဋ်ဘာ်က္လိဂွံမာန်ရောၚ် ရန်လဝ်သာ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

တရဴၜိုဟ်လလံဂှ် ဆုတ်စှေ်အာဟွံသေၚ်ဏီ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် ဟီု

ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ကေုာံဂကောံမှာဇန်ဂလိုၚ်တံ သွက်ဂွံပံၚ်တောဲ ရေၚ်တၠုၚ်မွဲစွံ (BNA)

ပေါဲလှာဲဂတးလညာတ် ပရူသၞောတ်ဖေဝ်ဒရေဝ်၊ အကာဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ်၊ဂကောံမှာဇန်ဂလိုၚ်တအ် သွက်ဂွံပံၚ်တောဲရေၚ် တၠုၚ်အာမွဲစွံဂှ် ကၠောန်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီု တွဵုရးမန်တုဲ ကမၠောန်တရဴပရေၚ် ၜိုဟ်လလံ မကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်လၟုဟ်ဂှ် ဆုတ်စှေ်အာ ဟွံသေၚ်ဏီ သာ်ဝွံ သာၚ်ကျဝ်ညောအ် (ညးအုပ်ကာ ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂလိုၚ် ) နူကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလံကၟိန်ဍုၚ် UPDJC ဟီုမြော်ဏာ ပ္ဍဲပေါဲလှာဲဂတးလညာတ်ဂှ်ရ။

Read More »

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဏံ သြန်အခေါန်တွဵုရးဍုၚ်မန် ကံက်ဂွံဂၠိုၚ်နူမရန်ကြန်လဝ်ဂှ်ဏီ

ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန်ဂမၠိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် (Internet)

အပ္ဍဲသၞာံဘဏ္ဍာ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တွဵုရးမန်ဏံ သြန်အခေါန် နူအခေါန် (၅) ဂကူဂှ် ကံက်ဂွံ (၁၂၂.၃) တၟံကၠံတုဲ ရံၚ်ကဵုလၟိဟ်ဏံမ္ဂး ကံက်ဂွံသြန်အခေါန် ဂၠိုၚ်နူကဵုမရန်လဝ် (လျာထားချက်ထက်) ဂှ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူရုၚ်ဌာနက္ဍိုက်ပ်အခေါန် တွဵုရးမန်ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဍာ်သမၟုဲမတိတ်ကၠုၚ်နူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ်တုဲ ညးဒေသပွဳပွူတံ ဒှ်အခက်ကဵုဍာ်သွုၚ်ဍာ်လွပ်

ဍာ်သမၟုဲနူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ် (MNA)

ရဲဒေသပွဳပွူကွာန် မုဒုၚ်ဥူ၊ မၞုံပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဟိုတ်နူဍာ်သမၟုဲ မဇွောဝ်ကၠုၚ်နူရုၚ်စက်ထ္ၜိုတ်တံတုဲ ဒးဆဵုကဵုအခက်ခုဲ ဍာ်သွုၚ်ဍာ်လွပ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စပရောကံက်အခေါန်ထဝ်ဂှ် အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ဟွံဒှ်ဓမံက်ရုပ်ရဴဏီ

ထဝ်မပ္တိုန်သွံမံၚ်ပ္ဍဲဆေၚ်ဂမၠိုၚ် (MNA)

အပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ နူကဵုဌာနအကံက်အခေါန်တံ ၜိုန်ရလလောၚ်လဝ်စနူကဵုဂိတုအေဗရဴ စၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဏံ သွက်ဂွံစကံက် အာအခေါန်ထဝ်နွံကၠာလေဝ် ညးဍုၚ်ကွာန်မသွံရာန်ထဝ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ် လ္တူကိစ္စဏံ ဟွံတီ ကၠးလဝ်ဖၟိုတ် ဏီတုဲဟွံဒှ်ဓမံက်ရုပ်ရဴညးသ္ကံဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »