ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / ပရိုၚ် (page 3)

ပရိုၚ်

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံ ကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳမူဝါဒပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ပ္ဍဲပရၚ်ၜဳစက်စာဲဏောၚ်

ဂကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ၂၃ ဗော် မလုပ်အဝေါၚ် ကမ္မတဳပံၚ်တောဲ သဳကၠဳပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ် ကၟိန်ဍုၚ် (UPDJC) တံ စနူဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၀ တုဲ

Read More »

ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ၊ သ္ကိုပ်ပၞာန်မေန်အံၚ်လှာၚ်တံတုဲ သဳကၠဳဂၠာဲသွဟ် တၚ်ခက်မံၚ်ဂှ်ဏောၚ် UNFC ဟီု

စပ်ကဵု UNFC ကံၚ်ဇြဳဖေဝ်ဒရေဝ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ၉ တၚ်တုဲ ဟွံပြေပြံၚ် ခက်ဆိုအ်ဒၟံၚ် မွဲတၚ်ဂှ် ဆဵုဂဗကဵု ဒဝ်အံၚ်သာန်သုကျဳ

Read More »

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် အယာံမာတ်ကမ္ပဏဳမျာတ်တူရမွဲဟေၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ်ကၠောန်ပၟတ်လုပ်သၞောဝ်ရောၚ် ဂး

စပ်ကဵုကိစ္စ ပါ်တြးဒၟံၚ်ပၟတ်ဓါတ်လလဳ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ်တုဲ ကမ္ပဏဳမျာတ်တူရ (မြတ်သူရ-ကုလားကြီး) မွဲဟေၚ် ဂွံလဝ်အခေါၚ် ဗဗွဲသၞောဝ်

Read More »

ပြံၚ်စွံကောန်သ္ၚိစာတ် ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်တၟိ ကျာ်မြဟ်တေံဟွံမာန်ဏီ

ပ္ဍဲသ္ၚိစာတ်တၟိကျာ်မြဟ် နွံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပြံၚ်စွံကောန်သ္ၚိစာတ် (ကောန်ဒုဟ်) ဟွံမာန်ဏီဖိုဟ် သ္ကိုပ်က္ဍိုက်ပ်တွဵုရး

Read More »

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ကေုာံ ဒေသမဏိပူရ ဟွံၜိုဟ်လလမ်

ဝါဒဍုၚ်အေန်ဒဳယစၟဳသ္ၚဳရံၚ်ဗၟံက် Act East Policy ဟိုတ်နူဂွံအခေါၚ်တိုန်စိုပ် ပ္ဍဲပေဲါသဳကၠဳ အ္စာလိက်ပရိုၚ်ဍုၚ်ဗၟာ-အေန်ဒဳယ နကဵုအစဳဇန် ဂတးဂတန်ရေၚ်တၠုၚ်မဳဒဳယာ ကေုာံ အပ္ဍဲဒေသ အကြာဍုၚ်ဗၟာကဵု

Read More »

သွက်ဂွံကၠောန်ပေါဲသဳကၠဳ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အဆံၚ်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဗော်မန်ၜါ သဳကၠဳလဝ်နွံ

ပ္ဍဲပေါဲသဳကၠဳလၟေၚ်ဂိတု ဗော်ကောန်ဂကူမန် MNP ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP တံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ကိစ္စကၠောန် ပေါဲသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ သွက်ကောန်ဂကူမန်ဂှ်လေဝ် ချပ်သဳကၠဳလဝ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်သြန်ဒမၠေံမာန် တၠကမၠောန် SME မန် ကဵု တိုက်သြန်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာတံ ဆဵုဂဗသဳကၠဳ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် တၠကမၠောန် ဂကောံတဵုလွဳပ္တိတ်ထ္ၜိုတ်ဂမၠိုၚ်ကဵု တၠကမၠောန် အဇာဍောတ်/ဒေါဝ် SME ဂမၠိုၚ်တံ သွက်ဂွံဂၠေံပ္တိတ်သြန်ဒမၠေံ ဇရေၚ်ဗာဏ်(တိုက်သြန်)ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ဗၟာ (မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်) မာန်ဂှ် ဆဵုဂဗသဳကၠဳညးသ္ကံ ဒၞာဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက်၊ ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၂) ဏံရ။

Read More »

အရာလဵုဂှ် ဒှ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ် သွဟ်ဍာံရော?

ဟိုတ်နူဓဝ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန် လီုလာ်ကၠုၚ်ဒၟံၚ်ဂှ်တုဲ နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တအ်၊ ဂကောံမဟာဇန်လ္ၚဵုတအ် ဂၠာဲကၠုၚ်သွဟ်ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမန်အိုတ်ရ၊ ပေရေၚ်ညဳသၟဟ်ဟီုဂှ် ဗီုလဵုမှ ဒှ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ညဳသၟဟ်သွဟ်ဍာံဂှ် ဗော် ညးဗီုညး၊ ဂကောံညးဗီုညး ဓမံက်ကၠုၚ်ရုပ်ရဴ ဂၠာဲချပ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် နွံကၠုၚ်ရ။

Read More »

ကိစ္စဂွံထ္ပက်စဿတ်တဲအေန်ဇြ႘အေဂှ် ဗော်ဍုင်မန်တဿိ ဆက်ပည႘အာကုႝဒပ်ပံင်ကောံပၜန်ရောင်

ဆက်စပ်ကုႝကိစ္စထ္ပက်၊ ဟွံထ္ပက် စဿတ်တဲအေန်ဇြ႘အေ NCA လိက်ကသုက်တုပ်စိုတ် ဒိုအ်ပန်ပှော်အ လုံဍုင်ဂှ် ဆက်ပည႘အာကုႝဒပ်ပံင်ကောံယူအေန်ေအပ်ဇြ႘ UNFC ပၜန်ရောင် နူကုႝကောံဓရီုကမ္မ တ႘ဗဟုႝ ကာမံက်တိုန် ဗော်ဍုင်မန်တဿိမကေၜာန်သ္ပလဝ် နူစဿတ်တၛဲ ၂၄ ဒုႝစိုပ် ၂၇ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗါဂှ် သ္ဂုတ်သွာတ်လဝ်ရောင် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သတ်သဳဠဴ တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂွံဂွံဗွဝ်ဖျာဍုၚ်သၟာၚ်မာန် ကဵုတန်ဗ္တောန်နဲကဲတဵုလွဳ

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ သတ်သဳဠဴဂမၠိုၚ် ညံၚ်ဂွံပလံၚ်သွံပ္တိတ် ဇရေၚ်ဗွဝ်ဖျာဍုၚ်သၟာၚ်မာန်ဂှ် တၠပညာနူကၟိန်ဍုၚ် ဂျာမနဳတံ ကၠောန်ဗဒှ် တန်ဗ္တောန်နဲကဲပညာ ပရေၚ်တဵုလွဳ ပွိုၚ် (၃) တ္ၚဲ၊ ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၂၈-၃၀)၊ ဒၞာဲၝောံခန်သွံရာန်ဗၞိက် (ကုန်စည်ဒိုၚ်)၊ ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုရ။

Read More »