ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ဌာန်ပရိုၚ်မန် (page 4)

Tag Archives: ဌာန်ပရိုၚ်မန်

မိက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံမ္ဂး ဒးလလောၚ် ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံဍုၚ်ရောၚ် နာဲဟံသာဟီု

ယဝ်မိက်ဂွံဓမံက်ရုပ်ရဴ သ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ခေတ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ ပ္ဍဲအကြာ မွဲၜါဂိတုဏအ်ရမ္ဂး နကဵုအလဵုအသဳ ဗွဲမပြဟ် ထေက်ကဵုသ္ဒးလလောၚ် ပရေၚ်ဒိုအ်ပန်ပှော် မွဲအလုံဍုၚ်ဏောၚ် နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ UNFC ဟီုဂးကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဍုၚ်ကျာ်ပိ ရုၚ်စက်ဆု တူအာ

ရုၚ်စက် ပါ်ကရေက်ဆု မၞုံယၟု “ဖဳဠေပ်” နွံပ္ဍဲအရာပ် (၁) ဍုၚ်ကျာ်ပိ (ပယျဵု သေံ ဗၟာ) ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴ (၂၁) ပယဵုယး ၜိုတ် (၄) နာဍဳ စတူပၟတ်တုဲ စိုပ်ၜိုတ်ဒေါဝ်တ္ၚဲ ပၟတ်ပၠိုတ်လလံအာ ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ဂကောံဂွံကောပ်ကာဲရုဲစှ်သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်/အရာပ်တံ နုက်တိတ်မွဲဒမြိပ်ဓဝ်

ရုဲပ္တိုန်လဝ် သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် (ညးဇၞော်) အရာပ်အံၚ်မေတ္တာ ဍုၚ်ရေဝ်တုဲဂှ် နူသ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် တးပဲါထောံတုဲ ဟိုတ်နူကဵုက္လေၚ်ရုဲပ္တိုန်တၟိပၠန်ဂှ်ရ ညးပါလုပ် ပ္ဍဲဂကောံကောပ်ကာဲ (၅) တၠတံ သီုညးဖ်အိုတ် ဒဒှ်ရ နုက်တိတ်အာဣရဂှ် ဗ္စိုပ်လဝ်လိက်ကု သ္ကိုပ်ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပြံၚ်သၠာဲသၞောဝ် ၂၀၀၈ တုဲ ဒက်ပ္တန်ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳဖေတ်ဒရာဇေတ်တ်ဏောၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလလောၚ်တြး

သ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမ တုဲဒှ်အာ ပ္ဍဲဇာန်နဝါရဳ ၁၄ ၊၂၀၁၆ ဂှ်တုဲ ပ္တိတ်လဝ် လိက်လလောၚ်တြးဂှ် ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံၜိုဟ်လလံအာဍာ်ဇမၠိၚ်မာန်တုဲ သ္ဂောံဖောအ်ဗြေဝ်တဴတက်အာမာန် ပိုဲမ္ဒးသှ်ကလးပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပြံၚ်သၠာဲသၞောဝ်သ္ဇိုၚ်အုပ်ဓုပ်ဍုၚ် ၂၀၀၈ တုဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပံၚ်ကောံဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဖေတ်ဒရာဇေတ်တ်ရောၚ် ချူလလောၚ်လဝ်ရ။

Read More »

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဘုံလ္တူ အပြံၚ်လှာဲဟွံမွဲ

ပ္ဍဲသ္ဘၚ်သဳကၠဳဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အလန်နဝမ ကၠောန်သ္ပမံၚ် လၟုဟ်ဏံဂှ်ဝွံ ၜိုန်က္လေၚ်ရုဲပ္တိုန်တၟိ ကုကမ္မတဳဗဟဵု ကေုာံ ကမ္မတဳရၚ်တၠုၚ်ကေၚ်ကာဗဟဵုတံ နကဵုသၞောတ်မာဲပၞုက် တုဲဒှ်အာကီုလေဝ် ပ္ဍဲဂကောံအာက္ဍိုပ် ဘုံလ္တူဂှ် နွံအတိုၚ်ပက္ကတိတြေံ ဖိုဟ်ရ ဂွံပရိုၚ်။

Read More »