ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: သၟဟ်သၟန် (page 4)

Tag Archives: သၟဟ်သၟန်

ပရေၚ်ရုဲစှ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/ အရာပ် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ် ကြပ်တုဲဒှ်အိုတ်

ပ္ဍဲကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ပရေၚ်ရုဲစှ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်၊ အရာပ်တံ ကြပ်တုဲဒှ်အိုတ်ရရောၚ် ဂွံလ္ၚတ်တီကေတ် နူရုၚ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရ။

Read More »

တရဴဆာဲစၠောံလိက်တၟအ်မန် နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံဂှ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန် ဟွံဂွံအခေါၚ်

လိက်တၟအ်ဂကူမန်တံ ချူကှေ်လဝ် နွံမံၚ်ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်သေံတံဂှ် ဂွံကၠောန်ပတုပ်ရုပ်တၟအ်တုဲ ဂွံစွံပတန်အာပ္ဍဲဍုၚ် မန်ဂှ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်တံ အာဆာဲစၠောံ ဍာပ်ဗာန်ပတုပ်ဂှ် ဟွံဂွံအခေါၚ်ဆာဲမွဲသာ် ဒးကလေၚ်စဴကၠုၚ် ရောၚ် ဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်ဂှ် ဟီုထ္ၜးရ။

Read More »

ကွးဘာတက္ကသိုလ်မတ်မလီု အာသၠာဲဂတးပရေၚ်ယေန်သၞာၚ်မန် ပ္ဍဲတက္ကသိုလ်ကျံက်သေဝ်

ကွးဘာမန်နူကဵုတက္ကသိုလ်မတ်မလီုတံ အာသၠာဲဂတးပတိုန်ထ္ၜးယေန်သၞာၚ် ပ္ဍဲကဵုရးမာန္တလေဝ် ခရိုၚ်ကျံက်သေဝ် တက္ကသိုလ်ကျံက်သေဝ် (ကျောက်ဆည်) ဂှ်ရောၚ် ကွးဘာပါလုပ်တံဟီုထ္ၜးရ။

Read More »

ဗ္စူခတဵုမုက် တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု ယျ

ခတဵုမုက်ဗ္စူတိ ဗီုရုပ်လိက်တၟအ်ကျာ်ပရပထုမ် စၟတ်သမ္တီတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် ဗဟဵု မရနုက်ကဵု (၆၉) ဝါဂှ် စဗ္စူ ဏာ ပ္ဍဲဌာနကၠောန်ဗဒှ်ကဆံၚ်ဗဟဵုကၠာတုဲ ကဆံၚ်ၚ်ဂှ် ဆက်ပစူဏာ လၟေၚ်ၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

သဘၚ်ကျာ်တၟအ်သၞာံဏံ သကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် တိုန်စိုပ်

သၟဟ်သၟန် – ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေန်ဗာ (၄) သၞာံ (၂၀၁၅) အခိၚ်နူဂယး (၈) နာဍဳဂှ် နူကဵုသကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဥူအုမ်မျေအ် တိုန်စိုပ်အခန်ကၞာ ဖါပ်ဗ္စပုၚ်စတုဒ္ဒိသာသဘၚ်ကျာ်တၟအ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Read More »

ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ၃၄ ကွာန်တံ အခေါၚ်စုတ်မာဲဟွံမွဲရဟာ

သၟဟ်သၟန် – နာဲဝေန်ယှိုဲဂှ် မွဲလှေ်လေဝ် ဟွံကေၚ်စုတ်မာဲ ပ္ဍဲပေဲါရုဲမာဲဏီရ။ နူကဵုဆဵုညာတ်စရၚ်မာဲသဇိုၚ်ဂှ် ဂွံစုတ်မာဲကီု

Read More »

မၞိဟ်ဗြဴတံ ဂွံဇၞးမာဲဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ကဵုသတေတ်ကာ ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲကဵုအမာတ်ညးဗြဴ

သၟဟ်သၟန် – အခေါၚ်အရာမၞိဟ်ဗြဴ ဂွံအာတ်မိက်ကေတ် ပ္ဍဲကဵုကၠတ်ထဝ်တေံမာန် ပ္ဍဲကဵုပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဏံ မၞိဟ်ဗြဴတံ ဂွံဇၞးမာဲဂှ် ကၠောန်အာပရေၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် နကဵုသတေကာ

Read More »

ဗော်ညးဗြဴတံ စှေ်ပရေၚ်စန်ဒက် ပကောံကောန်ဗော် လောဲသွာရောၚ် မိလျိုၚ်မန် ဟီု

ဗော်ညးဗြဴ (Women Party) ဂှ်ဝွံ ဟိုတ်နူဒှ်ဗော် သ္ပအဓိကကဵုမၞိဟ်ဗြဴတံကီု ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုဂကောံပရဟိတကီုတုဲ ယဝ်ရစှေ်ပရေၚ်စန်ဒက် ပကောံကောန်ဗော်မ္ဂး လောဲသွာရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌဒက်ပတန်ဗော်ညးဗြဴ မိလျိုၚ်မန် ဟီုရ။

Read More »

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် ပ္ဍဲကၞောတ်ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာဏံ ကၠောန်ကောံဓရီုလၟေၚ်ပၠန်ရောၚ်

ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်အလန်ပထမ ကောံဓရီုလၟေၚ်ဒသမဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကၞောတ်ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာရောၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ် နူညးစၞး ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်တံရ။

Read More »

ဘိက်ပၟိၚ်သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ဟီုဂလာန်လ္တူစၚ်မ္ဂး ကဵုဒၞာဲကဵုကောန်ဂကူမန်ရောၚ်

ကြက်ကၠုၚ်စိုပ် ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူမန် မရနုက်ကဵု (၆၈) ဝါဏံမ္ဂး သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် မတိုန်စိုပ်ဟီုဂလာန် လ္တူစၚ်သၠုၚ်တံဂှ် ဒးဒှ်မုက်မတ်ကောန်ဂကူမန်တံရောၚ်

Read More »