Categories
ဂဥုဲၜူမာဲ ပရိုၚ်

သွက်မၞိဟ်စောဲလာံဂဥုဲ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထိၚ်ဒဝ်လဝ်ဂှ် ဇာနှိက်အ္စာသဝ်တံ ကဵုဒါန်သ္ၚု

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် ထိၚ်ဒဝ်လဝ် မၞိဟ်စောဲလာံဂဥုဲၜူမာဲ နွံမံၚ်တုဲ သွက်ဂွံဒှ်အထံက်အပၚ် ပရေၚ်စသုၚ်ဂှ် နူကဵုဇာနှိက်ဂကောံအ္စာသဝ်တံ အာကဵုလဝ်ဒါန်သ္ၚု (၂၂၀) ရိုက်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စပ်ကဵုပရေၚ်ဗတိုက်သရိုဟ်ဂဥုဲၜူမာဲကီု ပရေၚ်ရပ်စပ်ဂဥုဲၜူမာဲကီု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၈) ဂှ် ခရိုၚ်မတ်မလီု၊ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၉) ဂှ် ခရိုၚ်ဓဝဲါ ကေုာံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၃၀) ဂှ် ခရိုၚ်သဓီု အာစိုပ်ထံက်ပၚ်လဝ်ရောၚ် နူကဵုဂကောံဇာနှိက်အ္စာဂဥုဲ အ္စာသဝ်နာဲစောန်တၟး ဟီုရ။

အ္စာသဝ်နာဲစောန်တၟးဂှ် “ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် စပ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲတုဲ ဗတိုက်သရိုဟ်၊ ရပ်မံၚ်ဏောၚ်။ ပိုဲတံ ဒးစိုတ်မံၚ်ကွေံကွေံရ။ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲလေဝ် အနာဂတ်တေံ ဒှ်ကၠုၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဏောၚ်။ အခိၚ်ဂှ်တှ်ေ သၟတ်ပိုဲတံ စောဲလာံမံၚ်ကဵုဂဥုဲၜူမာဲတှ်ေ အနာဂတ်တေံ ခိုဟ်ဟွံမာန်ပုဟ်။ သွက်ဂွံခိုဟ်စ အဓာန်ဂတဂှ်ရ ပိုဲကၠုၚ်ကဵုဒါန်လၟုဟ်ဏံ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

အဓာန်ဂတတေံလေဝ် သွက်အ္စာဂဥုဲ နွံမံၚ်သၟဝ်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကောန်ဂကူမန်တံ ပါ်ပရအ်ကဵုကွတ်ပညာဂဥုဲကီု ဂဥုဲဆက်စပ်ကဵုထပိုတ်ဂဥုဲၜူမာဲတံ ညံၚ်ဂွံစိုပ်ပ္ဍဲကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကောန်ဂကူမန်ဂှ်လေဝ် သွက်ဂွံဆက်ရေၚ်တၠုၚ်အာဂှ် ဖန်ဇန်မံၚ်ရောၚ် ဂးရ။

ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲထိၚ်ဒဝ်မၞိဟ်စောဲလာံဂဥုဲၜူမာဲဂှ် မၞိဟ်ဒးဒုၚ်ရပ်လဝ်တံကီု မၞိဟ်စောဲလာံဂဥုဲ မိမတံကၠုၚ်ပအပ်လဝ် ပ္ဍဲဗဒိုပ်ခရိုၚ်သဓီုဂှ် အခိၚ်ကၠာယဲကဝ်ဝေဒ်ဟွံဂွံလုပ်ဏီဂှ် နွံမံၚ်ၜိုတ် (၇၀) တၠတုဲ လၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်တၟိမိမတံကၠုၚ်ပအပ်ဂှ် သွက်စွံဒၞာဲဟွံရုမ်ဂပ်တုဲ ဟွံဂွံဒုၚ်တဲဏီရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌ ခရိုၚ်သဓီု နာဲဨက ဟီုရ။

“ယဲကဝ်ဝေဒ်လုပ်ကၠုၚ်ဍုၚ်ပိုဲတုဲတှ်ေ ပရေၚ်ကမၠောန်ပိုဲကီု အရၚ်ဂွံစွံအာမၞိဟ်တံကီု အတိုၚ်သၞောဝ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ဒးကၠောန်အာတှ်ေ လပါ်ရပ်ဂှ် အောန်အာညိ။ ရဲမိမကၠုၚ်ပအပ်ဂှ်လေဝ် ပိုဲဒးပိုၚ်ခြာထောံညိ။ မၞိဟ်တၟိတှ်ေ ပိုဲတံ ဟွံဒုၚ်တဲဏီပုဟ်” သာ်ဝွံ နာဲဨက ဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဂှ် သွက်ဂွံလွဳလွတ်ထပိုတ်ဂဥုဲကဵု မၞိဟ်စောဲလာံဂဥုဲၜူမာဲဂှ် သိုၚ်ခၞံလဝ် ဗဒိုပ် ဌာနထိၚ်ဒဝ် လွဳလွတ်ကဵုကွတ် သွက်ညးစောဲလာံဂဥုဲၜူမာဲ ပ္ဍဲကဵုခရိုၚ်ဓဝဲါ နွံမံၚ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
COVID-19 ပရိုၚ်

ကြဴနူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်

ကြဴနူကဵုပေဲါရုဲမာဲတုဲ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာမွဲဂိတုဂှ် ၜိုတ် (၆၀၀) တၠကဵု ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာဏံ (၁၀၀၀) တၠပြၚ် ယဲမံက်ကၠုၚ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုမွဲဂှ် မၞိဟ်မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုကဵု ကျာ်ထဝ်တံ မၞိဟ်ဒှ်ဂၠိုၚ်မံၚ်ကီုရောၚ်။

မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် ပ္ဍဲကဵုသဘၚ်ကထိုန်ပေၚ်ဂှ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုဒၞာဲကျာ်၊ ဒၞာဲအာဝေၚ်ဂွံတံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်လေဝ် လၟိဟ်မၞိဟ်ကဵုလ္ၚီ အာကၠုၚ်လဝ်နွံဂှ်ရ အသိၚ်ယဲကၠောံထၞာန် ဂၠိုၚ်တိုန်လဝ်ရောၚ် ညးကဵုကသပ်ဂၞန်ကၟိန်ဍုၚ် ကေၚ်ဟီုလဝ်နွံရ။

တၟော်ကဵုအလုံကၟိန်ဍုၚ်မ္ဂး ကိုပ်ကၠာတေံ မွဲလ္ၚီပြၚ်မံၚ်လၟေၚ်တ္ၚဲကီုလေဝ် ပ္ဍဲပွိုၚ်သတ္တာဟဏံ ပွဳပွိုၚ် (၇၀၀) တၠဟေၚ် အောန်စှ်ေကၠုၚ်မံၚ်သိုက်က်ရ။

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် နူကဵုဂိတုမေတေံ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် လၟေၚ် (၂၇) ဇာတိရဲကွာန်ဆုကၠ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ဂှ် ဒှ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ကၠာအိုတ်တုဲ စဵုကဵုလၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၂၂၇၇) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် (၁၂၂၅၃၄) တၠကဵု မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၂၆၁၈) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ဗၠးသက်သာဂွံစှ်ေအာ နူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၁၀၄၃၅၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
COVID 19 ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဒေသေကၞာတ်ၜဳရေဝ်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ပခိုၚ်ပ္တိုန်သၞေဟ်ကၚ် စၟဳစၟတ်မၞိဟ်လုပ်တိတ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်-၁၉ ဂှ် ပရေၚ်ကၠောံထၞာန်ဂၠိုၚ်တိုန်ကၠုၚ်မံၚ်အရိုဟ်ဟ်တ္ၚဲတုဲဂှ်ရ ဂွံဒှ်ပရေၚ်မၚ်မွဲ စဵုဒၞာဒေသပွဳပွူဗဟဵု ကေုာံ ပ္ဍဲကဵုဒေသေကၞာတ်ၜဳရေဝ်ဂှ် သ္ဂောံစဵုဒၞါထိၚ်ဒဝ်အာယဲကပ်မာန် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထပ်ကၟောန်ပခိုၚ်ပ္တိုန်လဝ် သၞေဟ်ကၚ်စၟဳစၟတ်ညးလုပ်တိတ်အာကၠုၚ်ပ္ဍဲဒေသတအ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုသၞေဟ်ကၚ်ကေၚ်ပံက်လဝ် ဒၞာဲကွာန်ဟနဳ ကေုာံ ကွာန်ဖလာန်ဂှ် ထပ်ဗပေၚ်ဇြဟတ်နူကဵုဗဟဵုဏံ ဗၞတ် (၂၀) တၠပၠန်တုဲ မၚ်စၟဳစၟတ်ရေၚ်တၠုၚ်အာရောၚ် ဂဥုပ်ရုၚ်ဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲသူရဌေ ဂးရ။

“ဒၞာဲသၞေၚ်ကၚ်ပိုဲတြေံ ဒၞာဲမၞိဟ်အာကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ မၞိဟ်လုပ်တိတ် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ပိုဲဂှ်တှ်ေ ပိုဲကလေၚ်ကၟောန်ပ္တိုန်ပၠန်၊ အဏံ (ပွဳပွူဗဟဵု) ဂှ် ယဲလေဝ် ဟွံမွဲဏီပုဟ်။ ဂွိၚ်ဖေက်ဍေံဒှ်ကၠုၚ်၊ လၟုဟ်ဂှ် မၞိဟ်မိက်ဂွံလုပ် လပါ်ဏံလေဝ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်။ မွဲဟူဏံ မၞိဟ်မိက်ဂွံကၠုၚ်ဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ကွေံကွေံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဒေသေကၞာတ်ၜဳရေဝ်ဝွံ ညးအာကၠုၚ်လုပ်တိတ်ပ္ဍဲဒေသတအ် လ္ၚဵုစဴနူဍုၚ်သၟာၚ်၊ လ္ၚဵုစဴနူလ္ပာ်ဍုၚ်လ္ဂုၚ်၊ ဍုၚ်မတ်မလီုတအ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ဂှ်ရ သ္ဂောံစဵုဒၞါ ညံၚ်စၟယဲကပ် ဟွံဂွံပြးကၠောံစိုပ်ကၠုၚ် ဗွိုၚ်ဒေသတအ်တုဲ က္လေၚ်ပခိုၚ်ပ္တိုန်လဝ် သၞေဟ်ကၚ်စၟဳစၟတ် ညးလုပ်တိတ် ကွာ်တရဴတအ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“ယဝ်ရ ရဲနေဝ်ရေဝ်၊ ကၠအ်နွံမံၚ်ဂတှ်ေပိုဲဏံရတှ်ေ လိက်ထံက်ဂလာန်နူကဵုကွာန်ဂှ် ဂွံနၚ်တှ်ေ ပြေပြံၚ်မံၚ်ရ။ ဆဂး ညးမံၚ်ပ္ဍဲကၠအ်ညးရဂွံ၊ ညးမံၚ်အပ္ဍဲကွာန်တံဂှ် ဟွံဂွံပုဟ်။ လုပ်ကွာန်ဟွံဂွံပုဟ်။ မံၚ်ပ္ဍဲကၠအ်ရ။ ယဝ်ရ ရဲကၠုၚ်နူလ္ဂုၚ်၊ စဴနူဍုၚ်သေံတံတှ်ေ စွံလဝ်တၞဟ်ခြာရ” သာ်ဝွံ နာဲသူရဌေ ထပ်ဟီုရ။

သွက်ရဲဒးစွံလဝ်တၞဟ်ခြာ (Quarantine) တံဂှ် တၠသ္ၚိကၟိန်၊ ဂကောံကောန်ဇာတ်တံဟေၚ် ဒးကေတ်တာလျိုၚ် ပရေၚ်စသုၚ်တုဲ နကဵုဂကောံထတ်ယုက်တံဂှ် မၚ်မွဲရံၚ်စံၚ်အာ အကာဲအရာယဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Caption: ဒၞာဲသၞေဟ်ကၚ်စၟဳစၟတ်မၞိဟ်လုပ်တိတ် ပ္ဍဲဒေသကၞောတ်ၜဳရေဝ် (FB Page: ပရိုၚ်ဍုၚ်မန်တၟိ)
Categories
ပရိုၚ်

မၞိဟ်ဆက်စပ် လုက်စုက်ဒးလဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်တံဂှ် ဒးလုပ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုသ္ၚိရဏောၚ်

မၞိဟ်ဆက်စပ် လုက်စုက်ဒးလဝ်ကဵု မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန် ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် သွက်ဂွံစွံပ္တန်ပ္ဍဲကဵု Quarantine တံဂှ် ဟွံရုမ်ဂပ်တုဲ မၚ်ရံၚ်အာပ္ဍဲသ္ၚိ (Strict Home Quarantine) ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီုတံ မၞိဟ်ယဲဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်လၟေၚ်ၚ်တုဲ ကိုပ်ကၠာတေံ ပလံၚ်ဗစိုပ်လဝ် CBFQ Center ကဵုလုပ်မံၚ် Quarantine ကီုလေဝ် လၟုဟ်ဝွံ သ္ပစၟတ်သမ္တီ ကၟာတ်သ္ၚိတုဲ ကဵုဒၟံၚ်အာ ပ္ဍဲသ္ၚိရောၚ်။

“အကြာဏံ မၞိဟ်ဆဵုစၟယဲဂှ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်။ မၞိဟ်ဆက်စပ် Contact person တံလေဝ် ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု Quarantine Center တံလေဝ် ဒၞာဲစွံဟွံရုမ်ရ။ ဒှ်အာအခက်ခုဲယျ” သာ်ဝွံ နူကဵုဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်ဗဵုဗဵုဝေန် ဥုဗဵုဗဵုဝေန် ဟီုရ။

မၞိဟ်လုပ် Quarantine အပ္ဍဲသ္ၚိတံဂှ် စၟဳစၟတ်စၟယဲ ဟွံဆဵုမ္ဂး ဆက်ဒၟံၚ်အာ အပ္ဍဲသ္ၚိ ပွိုၚ် (၁၄) တ္ၚဲတုဲ ယဝ်ရဆဵုဒးစၟယဲ ဒှ်အာ Positive မ္ဂး ပလံၚ်ဏာရုၚ်ဂဥုဲဇၞော် လွဳလွတ်ကဵုရောၚ် ဂးလဝ်ရ။

“ဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိလေဝ် ပတေၚ်လဝ်သၞောဝ်ညိဏောၚ်။ ဗီုပြၚ် Lockdown သ္ၚိဂှ် ဍေံဒှ်အာဏောၚ်။ အလဵုအာကၠုၚ်ဟွံဂွံ ဒးဒၟံၚ်အပ္ဍဲသ္ၚိ (၁၄)တ္ၚဲပေၚ်ၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥုဗဵုဗဵုဝေန် ထပ်ဟီုရ။

အခိၚ်ကာလ ပၟိက်ဒှ်မ္ဂး ညံၚ်ဂွံကေတ်အဆက်ကဵု သ္ကိုပ်အုပ်ဓုပ် ကေုာံ ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံမာန်ဂှ်လေဝ် ကဵုလဝ်ဂၞန်ဖုၚ်ရောၚ် ဂးရ။

ကၠာံတေံဂှ် မၞိဟ်ဆက်စပ် လုက်စုက်ဒးလဝ်ကဵုမၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်တံဂှ် နကဵုစၞောန် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဂကောံရီုဗၚ်ဟံၚ်ပြာ်တံ ကော်ဏာလဝ် ပ္ဍဲကဵုဗဒိုပ် Quarantine တုဲ စၟဳစၟတ်ကဵုစၟယဲ ဒှ် Negative ၂ ဝါတုဲ ပေၚ် (၁၄) တ္ၚဲမ္ဂး ဂွံအခေါၚ်စဴသ္ၚိရောၚ်။

သွက်ရဲစဴနူကဵုဍုၚ်သၟာၚ် ကေုာံ စဴနူကဵုဒေသယဲဂၠိုၚ် မပ္တံကဵုဍုၚ်လ္ဂုၚ်တံဂှ် ဒးလုပ် Quarantine ပ္ဍဲကဵုဗဒိုပ် CBFQ တံ အတိုၚ်တြေံဂှ်ရောၚ်။

စဵုကဵုလၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်အာ (၁၇၅၃) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲဏံဂှ် (၁၄) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်မွဲကိုတ်ပြၚ်အာယျ

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် အသိၚ်ကၠောံထၞာန်ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်လၟေၚ်ၚ်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်ကၠုၚ်မွဲကိုတ်ပြၚ်ယျရောၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ရ အခိၚ်ဗတမ် (၈) နာဍဳဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် လလောၚ်တြးလဝ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲတၟိဒှ် (၁၂၇၆) ထပ်ပဵုတိုန်ဂှ်ရ မၞိဟ်ယဲဖအိုတ် ဒှ်အာ (၁၀၀၄၃၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

မၞိဟ်ဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် နွံမံၚ် (၇၉၂၄၀) တၠကီုလေဝ် မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် (၂၁၃၂) တၠရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်တံ မၞိဟ်ဒှ်ယဲဂၠိုၚ်တုဲ သီုဖအိုတ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၁၇၂၀) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာဂှ် (၁၃) တၠနွံရောၚ်။

ရံၚ်ကေတ်ကဵုဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်တံမ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဏံ ပရေၚ်ယဲကၠောံထၞာန် အသိၚ်ကာတ်ကၠုၚ်တုဲ ဍုၚ်အေန်ဒိုဝ်နဳယှာ ကဵု ဍုၚ်ဖိလေတ်ပိုၚ်တုဲမ္ဂး ဒှ်မံၚ်လၟေၚ်တတိယရောၚ်။

Categories
ပရိုၚ်

တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်နဝမဏံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ဗီုပြၚ်လ္တူလပှ်ကျာရောၚ်

ဟိုတ်နူကဵုအသိၚ်ယဲကၠောံထၞာန် COVID-19 တုဲ နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကၟိန်ဍုၚ်တေံ ပတိတ်လဝ်စေဝ်ပၞောန် နွံကီုတုဲ တ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်နဝမဏံ ဗီုတ္ၚဲသၟတ်မန် အလန်ကၠာတေံ ကၠောန်ဟွံထေက်ရောၚ် ညာတ်ကေတ်တုဲ ကၠောန်အာဗီုပြၚ်လ္တူလပှ်ကျာရောၚ် ဌာန်ကောံသၟတ်မန် လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

“သၞာံဏံဂှ် ဒုၚ်သ္ဇိုၚ်ကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်တုဲ အခန်ကၞာနွံမံၚ်ကီု၊ အခန်ကၞာအရၚ်ဂွံဗလး Live ဏောၚ်။ ပ္ဍဲအခန်ကၞာဂှ်တှ်ေ တုပ်ပ်ကဵုလၟေၚ်ၚ်သၞာံကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ်ရ (ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ) ၂၇ ဂှ်တှ်ေ ပေဲါပြိုၚ်ဟီုအရေဝ်နွံဏောၚ်။ စၟတ်တ္ၚဲ (၂၈) ဂှ်တှ်ေ ရှ်ေသှ်ေအလာံနွံဏောၚ်။ သဘာပတိတံ ဟီုဂလာန်နွံဏောၚ်။ သၞာံဏံတၟေၚ်မွဲဂှ်တှ်ေ ပေဲါပြိုၚ်ချူလိက် နွံမံၚ်ဏောၚ်”သာ်ဝွံ ညးနွံအခေါၚ်ဟီုဂး ကမ္မတဳကၠောန်ဗဒှ်တ္ၚဲသၟတ်မန် နာဲမန်ထဝ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုကဏ္ဍပေဲါပြိုၚ်လိက်ပတ်ဂှ် ဝတ္ထု၊ လိက်ပရေၚ် ကေုာံ ကဗျတံ ချူပြၚ်နၚ်တမ်လိက် ကၠာနူကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၃ တေံရောၚ်။

တ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံ ရန်ကဵုသ္ဂောံသ္ပဂါရဝ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်မလုပ်ကၠုၚ်လဝ်ပေါဲဗတိုက် အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူ အဆက်က်တံကီု သွက်ဂွံသၠုၚ်ပ္တိုန်အာ ပရေၚ်အာက္ဍိုပ်သၟတ်တံကီု သွက်ဂွံဒက်ပ္တန်အာပရေၚ်ကၠောံဍ အကြာသၟတ်တံကီု သွက်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ် ဖျေံလဝ်ဗီုပြၚ်နွံရ။

အသေအဟာန် လ္တူလပှ်ကျာ နူကဵုအန်လာၚ်ဝွံ ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဌာန်ဇၞူဟဝ်တေဝ်သ္ၚိကၟိန်နာဲလောန် “Ko Lwin Family Hotel” လ္တူဍုၚ်ရေဝ်ရောၚ်။

တ္ၚဲသၟတ်မန်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၀၂ ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဒဵုထောၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် အလန်ပထမတုဲ သၞာံတုဲကၠုၚ်ဏံ ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုဒဵုခရီု ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ၚုဟ်မးထ္ၜိုတ် ၜိုတ်ဒးတိုန်ထေက်ဂှ် ဟွံတိုန်ကၠုၚ်ရောၚ် တၠကၠအ်တံဟီု

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလကဝ်ဝေဒ်ဏံ ပရေၚ်ဂၠံၚ်တရဴပရေၚ်ပလံၚ်ဗစိုပ်တံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ် ကၟာတ်အာတုဲ ပရေၚ်ပလံၚ်ဗစိုပ် ဍုၚ်သၟာၚ်ပိုတ်သ္ကုတ်အာဂှ်ရ ၚုဟ်မးထ္ၜိုတ်တံဂှ် စိုတ်ဒးတိုန်ထေက် ဟွံတိုန်ဏီရောၚ် တၠကၠအ်ထ္ၜိုတ်တံ ဟီုရ။

“ပိုဲဒးသ္ၚဳဂၠိပ်ကေတ်တှ်ေ ဟိုတ်နူကဵုကဝ်ဝေဒ်ရဟာ။ ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ ၚုဟ်မးထ္ၜိုတ်ဂှ် ၜိုတ်ဒးတိုန်ထေက်ဂှ် ဟွံတိုန်ကၠုၚ်ဏီ ၜိုတ်ပိုဲဒးချိၚ်ဆကေတ်တှ်ေလေဝ်။ အဓိကဂှ် ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲဏံ ထ္ၜိုတ်ဂှ် အကာဲအရာဂွံစကာ အိုတ်အာမာန်ဂှ် ပိုဲဟွံညာတ်ဏီ။ ပိုဲဒးစွံမံၚ်အဓိကကဵု ဗွဝ်ဖျာဍုၚ်ကြုက်၊ ဒးဗဒဗဒဲါမံၚ်ညးတံဖိုဟ်ရ” သာ်ဝွံ တၠကၠအ်ထ္ၜိုတ် နာဲကျဳဝေန် ရဲကွာန်ဇီုသာဲဂှ် ဟီုထ္ၜးရ။

ကိုပ်ကၠာတေံ ၚုဟ်ထ္ၜိုတ် No.3 ဂှ် စဵုကဵုမွဲပံၚ် (၁၅၀၀) ဒ္ကေဝ် ကေၚ်တိုန်ကၠုၚ်လဝ်နွံကီုလေဝ် လၟုဟ်ဝွံ ၜိုတ် (၈၀၀) ဒ္ကေဝ်ဟေၚ် ဒးသွံရာန်မံၚ်ရ။ တၞးထ္ၜိုတ်တီုတီု ကော်ဂး No.5 တံဂှ် ၚုဟ်မးနွံမံၚ် ၜိုတ် (၅၅၀) ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် ၚုဟ်မးထ္ၜိုတ် ၜိုန်ရစှ်ေမံၚ်ကီုလေဝ် ၚုဟ်မးဗွဝ်ဖျာ ကပေါတ်စၞစသုၚ်တံဂှ် သၠုၚ်တိုန်မံၚ်တုဲ မၞိဟ်ဗဒဗဒဲါမံၚ် ကၠအ်ထၜိုတ်တံ ဒှ်ကၠုၚ်အခက်ခုဲနွံရောၚ် ရဲကွာတ်ထ္ၜိုတ်တံ ဂးရ။

“ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလယဲကပ်ဏံဂှ် ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်တံလေဝ် စှ်ေကၠုၚ်မံၚ်၊ ၚုဟ်ထ္ၜိုတ်စှ်ေတုဲ ၚုဟ်စၞစ ဗီုကဵုသ္ၚု၊ ကၠေၚ်၊ ၜဵုတံဂှ် ၚုဟ်တိုန်မံၚ်တှ်ေ ပိုဲဒှ်မံၚ်အခက်ခုဲရ။ တၠကၠအ်ပိုဲဂှ် ညးပရအ်ကဵုမံၚ် ၆/၄ ဏောၚ်တှ်ေ ကျာတ်မံၚ်ဟဍၚ်ရ” သာ်ဝွံ ရဲကွာတ်ထ္ၜိုတ် မိကောန်ယျဳ ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကၠအ်တဵုလဝ်ထ္ၜိုတ် (၅) ကိုတ်ဨကပြၚ်ကီု ၜိုတ် (၃) ကိုတ်ဨကဂှ် ကွာတ်ဂွံမံၚ်တုဲ ဒးသ္ပမံၚ်အဓိကကဵုဗွဝ်ဖျာဍုၚ်ကြုက်ကဵု ဍုၚ်သေံရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ သ္ကုတ်သၠုၚ်ကျာ ဒေသတွဵုရးကရေၚ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန် ကေုာံ ရးတၞၚ်သဳတံ ပတှ်ေမံၚ်ကၠအ်ထ္ၜိုတ် ဂၠိုၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဖအိုတ်ကၠေံ ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴဂှ် ဍိုက်ကွဳလိုန်တုဲ ကၠောန်သ္ပပရေၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်

သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် ဖအိုတ်ကၠေံပရေၚ်ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴဂှ် ဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ (MWN) တံ ပံၚ်တောဲကဵုသၟတ် ကေုာံ ဂကောံမဟာဇန် ညးစိုတ်လုပ်စကဵုဍိုက်ကွဳလိုန်တံ ဍိုက်ကွဳလိုန်တုဲ ဂေတ်ဍုၚ် ကၠောန်လဝ် ပရေၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဟိုတ်နူကဵုယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်တုဲ ပရေၚ်ပကောံမၞိဟ်တံ ကၠောန်သ္ပဟွံလောဲဂှ်ရ ညံၚ်ညးဂမၠိုၚ်ဂွံတီအာ ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် (၁၆)တ္ၚဲဏံဂှ် ကၠောန်သ္ပပေဲါဍိုက်ကွဳလိုန်ရောၚ် ညးတာလျိုၚ်ဂကောံညးဗြဴမန် ဟီုထ္ၜးရ။

“အရိုဟ်ဟ်သၞာံတှ်ေ ပိုဲအာမွဲကွာန်တုဲမွဲကွာန် ပကောံမၞိဟ် ပိပန်မသုန်ကၠံတုဲတှ်ေ ပိုဲသ္ပပေဲါသဳကၠဳ၊ သီုပေဲါထ္ၜးပျးတံဏံ ပိုဲကၠောန်ကၠုၚ်မံၚ်၊ သၞာံဏံဂှ် ဟိုတ်နူကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံတုဲတှ်ေ ဗီုပြၚ်ဂှ် ပိုဲသ္ပဟွံဂွံတှ်ေ ပိုဲကလေၚ်ချပ်စမ်ရံၚ် မွဲနဲမွဲဗီု၊ ပိုဲတံချပ် ဍိုက်ကွဳလိုန်တုဲ သ္ပ Campaign တှ်ေ ပဵုတုဲဍေံစိုပ်တရဴ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်တံလေဝ် ဂွံဆဵု ချပ်တုဲ သ္ပကၠုၚ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံညးဗြဴမန် မိကောန်ဆာန်နန် ဟီုရ။

ပရေၚ်ဍိုက်ကွဳလိုန်ဂှ် ဒှ်အထံက်အပၚ် ပရေၚ်ထတ်ယုက်ကဵု ထိၚ်ဒဝ်မံၚ်ပွဳပွူသဘာဝကီုရောၚ် ညးချဳဓရာၚ်တံ ပတှ်ေမံၚ်ရ။

နကဵုဗွံက်ရမျာၚ်ကရေဲသၞာံဏံဂှ် “ပရေၚ်ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴ ဂွံဖအိုတ်ကၠေံမာန် နကဵုသၞောဝ်ဟေၚ် စဵုဒၞာဂစာန်” ဂှ် ကၠောန်သ္ပမံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

“မိက်ဂွံဟီုကဵုသၟတ်တံဂှ် လ္တူညးဗြဴတံတှ်ေ နကဵုပါၚ်ကဵုဒှ် ပိုဲစညးတံကဵုဒှ် လ္ပပကီုပရာပ်ညိ။ ပိုဲစွံစိုတ်ညံၚ်ရဴၝဲဒေံပိုဲတုဲ ဟီုဂးဆက်ဆောံအာညိ။ တၚ်ခက်ခုဲတံဂှ် ပံၚ်တောဲဂၠာဲအာသွဟ်တှ်ေ သ္ၚိဌာန်ပိုဲ၊ ဍုၚ်ကွာန်ပိုဲလေဝ် ၜိုဟ်သြို်ဟ်အာ ဏောၚ်” သာ်ဝွံ သၟတ်ပါလုပ်လိုန်ကွဳလိုန်မွဲတၠ နူကဵုဂကောံစေတနာ မာံအံၚ်သာန်မျဵု ဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၉ တေံမ္ဂး သွက်ဂွံလိုန်ကွဳလိုန် ဂေတ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်ကီု ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁ တေံလေဝ် သွက်ဂွံကေတ်လိုန်ကွဳလိုန် ပ္ဍဲကဵုတကအ်ခၟိုၚ်နွံပၠန်ရောၚ် ဂးရ။

နူကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၅ စဵုကဵု ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၀ တေံ စၟတ်သမ္တီလဝ် ပရေၚ်ချဳဓရာၚ် (၁၆) တ္ၚဲတုဲ ပရေၚ်ဖအိုတ် ဖျေံ ပကီုပရာပ်လ္တူညးဗြဴတံကီု ဆက်စပ်ကဵုသၠုၚ်ပ္တိုန်ပရေၚ်အခေါၚ်အရာမၞိဟ်တံ ချဳဓရာၚ်မံၚ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၈၀၀၀၀) ပြၚ်တုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာ (၁၇၀၀) ပြၚ်ယျ

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် စဵုကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၂၃ ဂှ် မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် (၈၀၅၀၅) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာ ကဵုယဲဏံဂှ် (၁၇၆၅) တၠယျရောၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ထတ်ယုက် ကေုာံ ဝေၚ်ဇြဟတ်တံ လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်ရ။

စိုပ်ကၠုၚ်အခိၚ်မုဟ်ကျာ ဥတုရာသဳဂံက်မံၚ်ဂှ်ရ စၟယဲဗာၚ်ရာသ်တံ ဗြေဝ်လောဲကီု ယဲကၠောံထၞာန်လောဲသွာမာန်ကီုဂှ် စွံသတိပရေၚ်ထတ်ယုက်တုဲ ပၟိက်ဟွံဇၞော်မ္ဂး လ္ပတိတ်မ္ၚးညိဂှ်လေဝ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် ကဵုကၠုၚ်မံၚ်သတိရ။

လၟုဟ်ဝွံ နကဵုစၞောန်အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဌာနပရေၚ်အုပ်ဓုပ်နာနာတံ ကၠောန်သ္ပမံၚ်ပရေၚ်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် Mask and Face Shield campaign လေဝ် နွံမံၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်လေဝ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် (၁၀၀၀) တၠပြၚ်တုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၁၀) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ဒးတိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲလၟုဟ်ဂှ် ဗၞတ် (၃၀၀) တၠနွံတုဲ အတိုၚ်အသိၚ်ဏံ မၞိဟ်ယဲကၠောံထၞာန်အာမ္ဂး သွက်ဂွံစွံမၞိဟ်ယဲဂှ် ခက်ခုဲဒၞာဲဒှ်အာမာန်ရောၚ် ဌာနထတ်ယုက်တွဵုရးဍုၚ်မန် ဂးလဝ်ရ။

အလုံဂၠးကဝ်ဂှ် ဒးဒုၚ်မံၚ်ဘဲယဲကပ်ဏံတုဲ ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ယဲကၠောံထၞာန်ဂၠိုၚ်ဂှ် စိုပ်ကၠုၚ်လၟေၚ် (၇၁) ကီုရ။ ရံၚ်ကေတ်ကဵုဍုၚ်အာယှဒိုဟ်အဂၞဲဏံလေဝ် ဍုၚ်အေန်ဒိုဝ်နဳယှာ၊ ဖိလေတ်ပိုၚ်တုဲမ္ဂး စိုပ်မံၚ်အဆံၚ်တတိယရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်စဵုဒၞာဲယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ဂှ် ဒၟံၚ်အာအပ္ဍဲသ္ၚိညိဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် အာတ်မိက်

သွက်ဂွံဒှ်ပရေၚ်စဵုဒၞာဲယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ်ကီု ယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံ ညံၚ်ဟွံဂွံကၠောန်ထၞာန်အာလၟိဟ်ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန် ပၟိက်ဟွံဇၞော်မ္ဂး ညံၚ်ဟွံဂွံတိတ်မ္ၚးကီု ပွမပကောံမၞိဟ်တံ ဟွံကၠောန်သ္ပမွဲသာ် အတိုၚ်စၞောန်ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ဂှ် ဒၟံၚ်စံၚ်အာညိဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ပ္ဍဲကဵုဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ ၁၉ ဂှ် ပတိတ်လဝ်လိက်အာတ်မိက်ရ။

ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဝွံ ပ္ဍဲကဵုဍုၚ်ပိုဲဏံ စိုပ်ကၠုၚ်ရာသဳဥတုမုဟ်ကျာတုဲ အလိုက်သဘာဝဂှ် စၟယဲဗာၚ်ရာတ်တံ ဗြေဝ်လောဲ၊ ယဲကၠောံလောဲသွာမံၚ်ဂှ်ရ လိုက်ဝှ်သှ်ပဝါတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ကွာ်တရဴအာကၠုၚ်ဂၠိုၚ်မ္ဂး သွက်ဂွံဂွံကၠောံ ထၞာန်ဂှ် အခေါၚ်အရာဂၠိုၚ်တိုန်အာမာန်ရောၚ် ချူဓမံက်လဝ် ပ္ဍဲကဵုလိက်ကဵုသမ္တီကုညးဍုၚ်ကွာန်တံဂှ်ရ။

လၟုဟ်ဝွံ နကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်လေဝ် နကဵုက္ဍိုပ်လိက်ဆဝ်ဗ္ၚုဟ် “Mask and Face shield Campaign” အလဵုအသဳတွဵုရး၊ ရးမဆေၚ်စပ်တံ က္ဍိုက်ပ်တုဲ ဟွံစုတ် Mask မံၚ်ဟွံဂွံ ဆဝ်ဗ္ၚုဟ်မံၚ်ကဵုစက်သၠဲရမျာၚ်ကီု ဗက်ပရအ်မံၚ်ကဵုယာတ်ကၟာတ်မုဟ်ပါၚ်ကီု ကပေါတ်ဒၞာမုက်တံရောၚ် ဌာနအလဵုအသဳတံ လလောၚ်တြးလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ကြပ်ပေၚ်မံၚ် (၁၀၀၀) တၠတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာဂှ် (၁၀) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ဒးတိုန်မံၚ်ရုၚ်ဂဥုဲလၟုဟ်ဝွံ ဗၞတ် (၃၀၀) တၠနွံရောၚ်။

အလုံကၟိန်ဍုၚ်ဏံဝွံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ်ဂှ် (၇၄၈၈၂) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲဏံဂှ် (၁၆၇၆) တၠရောၚ်။ မၞိဟ်ဟွံထ္ၜးလက်သန်ယဲကီု ယဲဗၠးတုဲ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် (၅၅၆၃၃) တၠနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။