Categories
ပရိုၚ်

ဂၠံၚ်တိကအ်ပှ်လှ်-ဝေသာလဳ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳအိုတ် ညံၚ်ဂွံတုဲဂှ် ကၠောန်ပလေဝ်အာရောၚ်

ဂၠံၚ်တိကအ်ပှ်လှ်-ဝေသာလဳ(GS)
ဂၠံၚ်တိကအ်ပှ်လှ်-ဝေသာလဳ(GS)
ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ် နူကဵုကမ္ပဏဳလျးဂၠးတိ (နေလကမ္ဘာ) ကၠောန်ပလေဝ်ဒၟံၚ်ဂၠံၚ် (မြေသာလမ်း) တိ ကွာန်ကအ်ပှ် လှ်-ဝေသာလဳဂှ် ဂိတုဂျာန္နဝါရဳအိုတ်ဏံမ္ဂး မ္ဒးကၠောန်ညံၚ်ဂွံစိုပ်ဒတုဲရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ဂၠံၚ်ကအ်ပှ်လှ်-ဝေသာလဳဂှ် သီုဖၟိုတ် မၞုံခြာဗၞတ် (၁၀) တိုၚ်တုဲ နူကဵုသြန်ဗါတ်ဂျေတ်သၞာံ ၂၀၁၅-၁၆ ဋ္ဌာနကွာန်ရး (ကျေး/လက်) တွဵုရးကရေၚ်ဂှ် ကၠောန်ပလေဝ်ဒၟံၚ် နသၞောတ်တေန်ဍာ လၟိဟ် (၅) တိုၚ်ရောၚ် ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ပဏဳလျး ဂၠးတိ နာဲထဝ်လျး ဟီုရ။

“သွက်ဂၠံၚ်ဏံဂှ် အတိုၚ်စရၚ်တှေ် ဍေံဖျေံကဵုလဝ်သြန် (၇၀၀) ကိုဋ်၊ ပါ်လဝ်ကဵုပန်သ္ကုတ်၊ တုဲမွဲသ္ကုတ်မ္ဂး ဍေံပ္တိတ်ကဵု သြန် ကွက်မွဲသ္ကုတ် (၂၅) က္ဍိုပ်ကၠံ၊ လၟုဟ်ဂှ်တှေ် သ္ကုတ်ဒုတိယ (ဒုတိယအရစ်) ဂှ် တုဲအာယျ၊ ဂိတု (၁) ဏံ အိုတ် တှေ် သီုပန်သ္ကုတ် ညံၚ်ဂွံတုဲ” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

ပ္ဍဲကဵုသြန်ဗါတ်ဂျေတ်ဖျေံကဵုလဝ် (၇၀၀) ကိုဋ်ဂှ်မ္ဂး အခေါန်ၚာၚ် ဗွဲလုပ်သၞောဝ် မသြန်လၟိဟ် (၁၂) က္ဍိုပ်ကၠံ ဒးကဵု နွံရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ဟိုတ်နူက္လေၚ်ပလေဝ်လဝ်ဂၠံၚ်တိသာ်ဂှ်တုဲ ဒှ်ခလံက်ဒနက်သၟးဟွံက ဗီုပြၚ်ၜံက်လဝ်ဗရံၚ် သ္ကဲဂၠံၚ်ၜါလ္ပာ် ဟွံဒးရးကီု၊ တိဗဗိုက်ကီု ဒှ်ဂၠိုၚ်ကၠုၚ်နူဂၠံၚ်အဃောပကတိတြေံတေံရောၚ် ညးကွာ်တရဴတံ ဟီုအိုတ်ရ။

ဥက္ကဋ္ဌကွာန်ကုန်ဗ္ဒဝ် နာဲညုၚ်ဂှ် “ဟီုဂှ် ညးတံက္လေၚ်ပလေဝ်ကဵုမံၚ်ဏီ၊ ညအ်ဂှ် ဆေၚ်စပ်ကဵုဗရံၚ်ကီု၊ ဂၠံၚ်ကီု ညးတံ ပလေဝ်ကဵုၜိုတ်က္ဆံၚ်လဵုရောဂှ်တှေ် ပိုဲမၚ်ရံၚ်မံၚ်ဖိုဟ်ရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။

ဗရံၚ်ၜံက်လဝ်တံဂှ် ယဝ်ဟွံက္လေၚ်ပလေဝ်မွဲသာ်စွံလဝ်အတိုၚ်ဂှ်မ္ဂး စိုပ်ကသီုအခိၚ်ဗြဲဂူတေံ အာဟွံဂွံဟဂှ်ရောၚ် ညး ကွာ်တရဴမွဲတၠ ဟီုပၠန်ရ
ဥက္ကဋ္ဌ ကမ္ပဏဳလျးဂၠးတိဂှ် “ဂၠံၚ်ဂှ် ဒးပဆဝ်ၜါပိက္ဆံၚ်ဏီတုဲ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဟဗိုက် စုတ်တိကြေဟ် က္လေၚ်ပညဳမံၚ်ဂှ် ဂွံ အာၜိုတ်ကဝက်ယျရောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၁၄) ရ။

ဂၠံၚ်ဂှ်ဝွံ စပလေဝ်ကၠောန်ကၠုၚ်ဒၟံၚ် နူသၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗါတုဲ သၞာံ ၂၀၁၆ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳအိုတ်ဏံမ္ဂး ညံၚ်ဂွံတုဲဒှ် ကၠောန်အာရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.