Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလီဂျပါန် ဒုၚ်မံၚ်ဂုဏ်ကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ဂးတုဲ ဗီုပတောံမံက်ကၠုၚ်

ကွာန်ရးပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဂျပါန်မွဲဒၞာဲဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဓာတ်လလီပ္ဍဲကွာန်ဂှ် ပိုတ်ဒကုတ်အာပွိုၚ်ၜိုတ်(၂၀)မိနေတ်ဂှ်ရ ညးဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလီဂျပါန်ဂှ် ညံၚ်ကဵုညးဒုၚ်မံၚ်ဂုဏ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု ဗီုပတောံမွဲဗီုဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲမုက်လိက်facebookတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။ Postဂှ်ပြးတိတ်အာတုဲ ညးမွဲကဵုမွဲ ဒဵုကဵုစိုပ်ကဆံၚ် ပါ်ရအ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ။

ကွာန်ရးပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ဂျပါန်မွဲဒၞာဲဂှ် ဟိုတ်နူကဵုဓာတ်လလီပ္ဍဲကွာန်ဂှ် ပိုတ်ဒကုတ်အာပွိုၚ်ၜိုတ်(၂၀)မိနေတ်ဂှ်ရ ညးဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလီဂျပါန်ဂှ် ညံၚ်ကဵုညးဒုၚ်မံၚ်ဂုဏ်ညးဍုၚ်ကွာန်တအ်ကီု ဗီုပတောံမွဲဗီုဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲမုက်လိက်facebookတအ် မွဲအလန်ပၠန်ရ။ Postဂှ်ပြးတိတ်အာတုဲ ညးမွဲကဵုမွဲ ဒဵုကဵုစိုပ်ကဆံၚ် ပါ်ရအ်မံၚ်ညးသ္ကအ်ဒှ်ကၠုၚ်ပၠန်ရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ကဵုဗီုဂှ်တှေ် “ဟိုတ်နူကဵုဓာတ်လလီပိုတ်ဒကုတ်အာ ပ္ဍဲကွာန်ရးမွဲဒၞာဲဂှ် ပွိုၚ်(၂၀)မိနေတ်ဂှ်တုဲ ဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလီကၟိန်ဍုၚ်ဂျပါန်ဂှ် ညးဒုၚ်ထောံဂုဏ် ညးဍုၚ်ကွာန်ကၟိန်ဍုၚ်ညး ပွိုၚ်ညဳကဵု(၂၀)မိနေတ်ဂှ်”  ဂးတုဲ နူကဵုpage (အၚ်ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်-ရွှေအိမ်စည်း)ဂှ်မွဲကဆံၚ် ပ္ဍဲဂိတုမေ၊ စၟတ်တ္ရဲ(၆)ဂှ် ပတိုန်လဝ်postဂှ် ဂွံဆဵုကေတ်ရ။ Postဂှ် တိုန်အာတုဲ မၞိဟ်ကဵုလဝ်Reactions မွဲလ္ရီပြၚ်နွံတုဲ မၞိဟ်ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ်postဂှ် မၞိဟ်ၜိုတ်(၁၇၁)တၠပြၚ်နွံကၠုၚ်ရ။

တၚ်စၟဳစၟတ်>>>>

ဗီုပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် နူဌာနပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲဗီုမတောဲပတိုန်လဝ်ကဵုလိက်ဂှ် ဒှ်မံၚ်ဗီုပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ဂွံစၟတ်သ္တီလဝ် ဗီုပတောံမွဲဂှ်တှေ်ဗီုပတိုန်လဝ်ဏံဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲရံၚ် ပ္ဍဲကဵုgoogleတုဲ ညးမပါမံၚ်ပ္ဍဲဗီုဏံဂှ် ညးဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလီဂျပါန်ဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ညးသ္ကိုပ်ဇၞော်ရေၚ်တၠုၚ်တာလျိုၚ် နူကဵုကုမ္မဏီ(Honda)မွဲတၠဟေၚ်ရ။ တုဲပၠန်တှေ်ဗီုဏံဂှ် နူကဵုwebsite (almay.com)တအ်လေဝ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျူလာဲ၊ စၟတ်တ္ရဲ၆၊ သၞာံ၂၀၁၅တေံဂှ် ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်နွံရ။ မလိခ်အတိုၚ်မတောဲပတိုန်လဝ်ကဵုဗီုဏံဂှ် စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ သၞာံ၂၀၁၈တေံလေဝ် စိုပ်ကဵုဗီုပတောံဏံတုဲ အတိုၚ်ဗီုဏံရ ကေၚ်ပတိုန်ကၠုၚ်လဝ်နွံရ။

တၚ်သ္ရဳဂၠိပ်>>>>

အတိုၚ်မတိုန်လဝ်ပ္ဍဲpostဏံဂှ်တှေ် ညးမပါလုပ်မံၚ်ပ္ဍဲကဵုဗီုဂှ် ညးဝန်ဇၞော်ဓာတ်လလီဂျပါန်ဟွံသေၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ဗီုရုပ် ညးသ္ကိုပ်ဇၞော် ရေၚ်တၠုၚ်တာလျိုၚ် နူကဵုကုမ္မဏီ(Honda)မွဲတၠဟေၚ်ဂှ်ရ ဗီုဏံဂှ်ဒှ်မံၚ်ဗီုပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။

ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ညးမစိုတ်လုပ်စကဵုပရိုၚ်တအ်ကဵုဒှ်၊ ညးသုၚ်စောဲ social mediaတအ်ကဵုဒှ် ရဲကဵုအတိုၚ်ဗွဲလ္တူဏံတုဲ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်ပြဟ်ဏီညိ။ ဗက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ် နကဵုနဲကဲစၟဳစၟတ်ဗီုတအ်ကီုကဵုဒှ် တီစဳကၠးလ္တူပရိုၚ်မွဲမွဲတုဲမှ ပတှေ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.