Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ရဲနွံမံၚ်ဍုၚ်မ္ရးတအ်ဂှ် သုၚ်စောဲ KBZ pay ဟွံဂွံဟီုဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံ

မၞိဟ်နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်တအ် သုၚ်စောဲ Kpay ဟွံဂွံရဂှ် နူကဵဵုဌာနရၚ်တၠုၚ်သြန် KBZ pay တအ် လလောၚ်တြးထောံယျဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ social media တအ် ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ်ရ။ ပရိုၚ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံဂှ်တှေ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ် ဂွံထေၚ်မှာရာအာလ္တူပရိုၚ်တအ်မာန်ဂှ် ပတောံပတန်လဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဟေၚ်ရ။

မၞိဟ်နွံမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်သ္အာၚ်ဂမၠိုၚ်တအ် သုၚ်စောဲ Kpay ဟွံဂွံရဂှ် နူကဵဵုဌာနရၚ်တၠုၚ်သြန် KBZ pay တအ် လလောၚ်တြးထောံယျဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် မံက်ပြးတိတ်ကၠုၚ် အကြာညးသုၚ်စောဲ social media တအ်  ဗွဲမသ္ကာတ်မြဟ်ရ။ ပရိုၚ်ပတိုန်ထ္ၜးလဝ်ဏံဂှ်တှေ် ညံၚ်မၞိဟ်တအ် ဂွံထေၚ်မှာရာအာလ္တူပရိုၚ်တအ်မာန်ဂှ် ပတောံပတန်လဝ် ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဟေၚ်ရ။

ပရိုၚ်ပြးတိတ်ကၠုၚ်မံၚ်တအ်ဂှ်တှေ် မၞိဟ်စိုပ်မံၚ်ဍုၚ်မ္ရးတအ်ဂှ် သုၚ်စောဲအာ KBZ pay ဟွံဂွံတုဲ အခိၚ်ညးတအ် ကလေၚ်စိုပ်ကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ်မှ ကလေၚ်သုၚ်စောဲဂွံဏောၚ်ဂှ်လေဝ် ချူပတောံပတန် ထမံက်ထ္ၜးလဝ်သာ်ဏံကီုရ။

ဗီုပြၚ်ချူပတိုန်လဝ်ဂှ်တှေ် “ ရဲလိုက်အာဍုၚ်မ္ရးညးဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် သုၚ်စောဲအာ KBZ pay ဂှ် ဟွံဂွံရတုဲ ကလေၚ်စဴစိုပ်ဍုၚ်ဇကုမှ ကလေၚ်သုၚ်စောဲ login ဂွံဂှ် နူကဵုဌာနရၚ်တၠုၚ်သြန် KBZ pay တအ် လလောၚ်တြးပတိတ်လဝ်ယျ” ဂးတုဲ ပရိုၚ်ပတောံမွဲပိုဒ်ဂှ် နူကဵုအကံက် “ရဲရၚ့်” ဂှ်မွဲကဆံၚ် ဂိတုသေမ်တေမ်ဗာ စၟတ်တ္ရဲ ၁၅ ဂှ် ပတိုန်လဝ်ပရိုၚ်ဂှ်ရ။ ပရိုၚ်ဂှ် ပြးတိတ်အာတုဲ မၞိဟ်ကလေၚ်ပါ်ပရအ်လဝ် လၟိဟ်(၁၀၀)ပြၚ် ဒှ်ကၠုၚ်ရ။

ပရိုၚ်ဂှ် နူကဵုဂကောံစၟဳစၟတ်ပရိုၚ် ဒး၊ ဟွံဒး၊ ဒးချပ်ပိုဲတအ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်ရံၚ်တုဲ ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပတောံမွဲဂှ် ပိုဲစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။ မုဟိုတ်ရောဟီုတှေ်စပ်ကဵုပရောပရာ ဒဒှ်ရ သုၚ်စောဲအာ KBZ pay ဟွံဂွံရပုဟ်ဂှ် နူကဵုဌာနမဳဒဳယာမွဲလဵဵု​လေဝ် ဟွံဂွံထံက်ထမံက်ထ္ၜးလဝ်ဏီရ။ တုဲပၠန် ရဲစိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သ္အာၚ်တအ် သုၚ်စောဲဂွံမံၚ်ဖိုဟ်ဂှ်လေဝ် ​နူဌာနရေၚ်တၠုၚ်သြန် Kplay တအ်ဂှ်မွဲကဆံၚ် ညးတအ် ကလေၚ်သောၚ်ကလးလဝ်နွံရ။ ပရိုၚ် ဒဒှ်ရ ရဲစိုပ်မံၚ်ဍုၚ်သ္အာၚ်တအ် သုၚ်စောဲ Kpay ဟွံဟီုဂှ် ပရိုၚ်ဒဒှ်ဍာံမွဲဟွံသေၚ်ဂှ် ဂွံတီကေတ်ရ။ ဟုတ်ဂှ်ရ ပရိုၚ်ဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ပရိုၚ်ပဗၠေတ်တ် ပရိုၚ်ကောလဟာလမွဲဂှ် ပိုဲဂွံစၟတ်သ္တီလဝ်ရ။

ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်ပိုဲတအ်ဝွံ စပ်ကိစ္စပရေၚ်ရၚ်တၠုၚ်သြန် လ္တူလပှ်ကျာတအ်တုဲ ရဲကၠောန်ဗဒှ်ပရိုၚ်ပတောံတအ် ဗီုပြၚ်ဗွဲမဂၠိုၚ် နဲကဲဗွဲမဂၠိုၚ် ဖန်ဇန်ပတောံပတန်မံၚ်ဂှ် ပိုဲဂွံဆဵဵုကေတ်မံၚ် မွဲဆေၚ်ခဏကီုရ။ ဟိုတ်ဒှ်သာ်ဂှ်ရ ဆဵုတမ်ရိုဟ်ပရိုၚ်မွဲမွဲမ္ဂး လ္ပပတှေ်စှေ်စိုတ်ပြဟ်ဏီညိ။ တုဲပၠန် ယဝ်ခါရ ဒှ်မံၚ်သံသယလ္တူပရိုၚ်ဂှ်မ္ဂး ဗက်အာပကိတ်ပညဳရံၚ်ကဵုဌာနမဳဒဳယာတအ်ဂှ်ကီု ဟွံသေၚ်တှေ်ဂၠိုက်ဂၠာဲစၟဳစၟတ်ရံၚ်ချိုတ်တ်ဗၠိုတ်တ်ကၠာတုဲ တီစဳကၠးတုဲမှ ပတေဟ်စှေ်စိုတ်ပါ်ပရအ်ညိဂှ် မိက်ဂွံဗတိုက်ဖ္အောဝ်ဏာကဵုကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.