Categories
ပရိုၚ်

ဖဴၜဵုကွာန်ပ္ၚဂမၠိုၚ် ဒှ်မံၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်သၟာကမၠောန်

အပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန် ဒၞာဲကၠောန်ၜဵုဂၠိုၚ်အိုတ် ကွာန်ပ္ၚ မၞုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြဗုဂှ် အခိၚ်ရာသဳစ ကၠောန်ၜဵု လၟုဟ်ဏံ ဒှ်မံၚ်တၚ်ဝါတ်ဂါတ်ကဵု သၟာကမၠောန်တံရောၚ်ဂှ် တၠကမၠောန်ဖဴၜဵုတံ