Categories
လိက်ပရေၚ်

တၞံကဝ်ဖီ သ္ဂောံတဵုအာ အကြာတၞံရဝ်ဗါ

မာံတဵုလွဳ – မၞိဟ်ဂမၠိုၚ် ဂွံဂျိုၚ်တဴလမျီုဂှ် ဒးစဒၟံၚ် အဟာရဘောဇိုန်နာနာသာ် လၟိုန်တ္ၚဲ သီုဖအိုတ်ရ။ ပ္ဍဲအဟာရ စၞဘောဇိုန်ဂမၠိုၚ် မတွံဂး စၞစ၊ စၞသုၚ် နနဲဗီုပြၚ် မၞုံၜါသာ် ဝွံရ။ နကဵု ၜါသာ်ဏံ သ္ပပြဘိုက် သွက်အဟာရတုဲ စသုၚ်ဒၟံၚ် အိုတ်ရ။ ဗီုပြၚ်စၞစဝွံ ကၠောန်ၜိုတ်လဝ် ကလောံကလောံ