Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

အလဵုအသဳ/ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ စေတၞာနွံ လတူသၞောဝ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ညိဟာ

အပ္ဍဲကဵုအကြာဏံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ၊ ဗော်အပ္ဍဲဍုၚ် (၂) ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳအလုံရးမန် ကဵု ဗော်ကောန်ဂကူမန်တံ ပၠတရဴတုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါသဳကၠဳ စပ်ကဵုပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အလုံကောန်ဂကူရောၚ်။ အဓိက ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳဏံမ္ဂး ညးစၞးနူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂမၠိုၚ်ကီု ညးစၞးနူကဵုညးဍုၚ်ကွာန်တံ သွက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜး စပ်ကဵုတၚ်သဇိုၚ် ဒးနွံထေက် ပ္ဍဲကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် သွက်ဂွံချပ်ဗစာအာရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုအရာလၟေၚ်ပရေၚ်ကမၠောန်ဏံဂှ် အဓိက က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ကောန်ဂကူမန်တံ ဒးသဳကၠဳ ဖျေံမူသွက်ဂွံဒက်ပတန်ပတိုန် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ရောၚ်။ ပ္ဍဲအရာ ဒက်ပတန်ပတိုန် သၞောတ်ဝ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် နကဵုကောန်ဂကူမန်တံ ဒးချပ်သွက်အလုံဍုၚ်ရောၚ်တုဲ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ဒးချပ်ပရူကောန်ဂကူဇကုကီုရောၚ်။ ကာလပိုဲတံ ဟီုဂးတိုန် ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်မ္ဂး စပ်ကဵု အခေါၚ်အရာတုပ်သၟဟ်ဂှ် ဒးဟီုကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်တုဲ အဓိ်က တ္ၚဲဏံ အလဵုအသဳ/ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဂွံလဝ်စေဝ်လတူအခိၚ်တ္ၚဲဏံဂှ် ညးတံ ဗလးကဵုမာန်ိညိဟာ ဒးဒှ်ဒၟံၚ်သံသယ နွံမံၚ်ကီုရ။

ပရေၚ်တုပ်သၟဟ် (တန်းတူရေး) ဂှ် ဍေံဒှ် ပ္ဍဲကဵုဇၟာပ်ပ်ဒၞာဲရောၚ်။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ဒးသဳကၠဳအာဂှ် ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဏံ ဒက်ပတန် ဗီုလဵုရော။ အဓိက အလုံကောန်ဂကူပိုဲ ညာတ်ကေတ်ဂှ် ဗတောန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် အဓိက သွက်ဂွံဒက်ပတန်အာကဵု တွဵုရးကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ဂမၠိုၚ်ရောၚ်။ ကိုပ်ကၠာအိုတ် ယဝ်ရ ဟီုဗီုဂှ်မ္ဂး ဗီုပြၚ်ဒက်ပတန်လဝ် ကၟိန်ဍုၚ်ပစ္စုပ္ပန်ဏံ တွဵုရး (၇) တွဵုရး ရးဒေသဇၞော် (၇) ဒေသဂှ် ဒးပလီုကၟေံတုဲ အဓိက ဒးဒက်ပတန်အာ ကၟိန်ဍုၚ်ဏံ နဒဒှ်ဗီုပြၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်။ အဓိက ဂကူဗၟာတံ ဒးချူခၞံ ဒးဒက်ပတန်ပတိုန် တွဵုရးဍုၚ်ဗၟာ (ဗမာပြည်နယ်) ရောၚ်။

တ္ၚဲဏံ ဂကူဗၟာတံ ဒးဒက်ပတန်ပတိုန် တွဵုရးတၞဟ်ခြာမွဲရောၚ်ဂှ် စဵုကဵုလၟုဟ် အလဵုအသဳဗၟာကီု ကောန်ဂကူဗၟာတံကီု ဟွံဂွံချပ်ဗစာလဝ် မွဲလှေ်ဏီရ။ ဒၞာဲဂကူဗၟာတီုကၠီုမံၚ်တံဂှ် ဒးဒက်ခၞံပတိုန်တွဵုရးဂကူဗၟာရောၚ်။ လတုဲ ဒၞာဲဒေသကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ထုဲနှဴမံၚ်ဂၠိုၚ််ၚ်တံဂှ် တွဵုရးကောန်ဂကူဂမၠိုၚ် (အမျိုးသားများပြည်နယ်) မံက်တိုန်မာန်တုဲ ဂကူဗၟာတံ ဒးသၠးကဵုရောၚ်။ အဓိ်က ဂကူဗၟာတံ ဒက်ပတန်ပတိုန် တွဵုရးဍုၚ်ဗၟာတုဲဒှ်မ္ဂး ပၞးတုပ် ဒးမံၚ်စံၚ်အာကဵု ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဂကူဗၟာတံ ဒုၚ်တဲမာန်ညိဟာ။

ပရေၚ်တုပ်သၟဟ်မွဲသာ်ပၠန်ဂှ် စပ်ကဵု အဝဵုပိတန်ရောၚ်။ အဝဵုပရေၚ်အုပ်ဓုပ်၊ အဝဵုခၞံဗဒှ်သၞောဝ်၊ အဝဵုကုတ်သၞောဝ်ဒန်သၞောဝ်တံဂှ် နွံမံၚ်ကဵု ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးတေံရောၚ်တုဲ ဗီုအခိၚ်လၟုဟ် နကဵုအလဵုအသဳမွဲဟေၚ် ထိၚ်လဝ်အဝဵု နူကဵုဗဟဵုဂှ် ကၠောန်သ္ပဟွံဂွံသက်က်ရောၚ်။ အဝဵုအလဵုအသဳ ကၟိန်ဍုၚ် နွံမံၚ် ပစ္စုပ္ပန်ဏံဂှ် ဒးတြးဗစိုပ်ကဵု တွဵုရးတၟာဂလိုၚ်ရောၚ်။ အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် အဓိက ဆက်စပ်မံၚ်ကဵု ကၟိန်ဍုၚ်ဟေၚ်ရ အခေါၚ်ဖန်ဖက် ဖန်ဇန်နွံရောၚ်။ ရံၚ်အာဗီုပြၚ်ဏံမ္ဂး အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် ဒးဗလးထောံအဝဵုညးတံ ဗၞတ် (၇၅) တၟအ်ကၠံရောၚ်။

အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်တၟိဂှ် ဗီုအလဵုအသဳလၟုဟ် အဝဵုကေံဇျှာပ်လဝ် ပ္ဍဲကဵုညးတံ ဟွံမွဲသက်က်တုဲ မဒးပါ်ပရအ်ကဵု အဝဵုကဆံၚ်တွဵုရးတေံရောၚ်။ စပ်ကဵု သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးတေံဂှ် တွဵုရးညးကုညး ခါန်ကၞက်ပတိုန်ကေတ်တ်ရောၚ်တုဲ အလဵုအသဳတွဵုရးဂှ် ဟွံဆက်စပ်ကဵု အလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ်ကွေံကွေံရောၚ်။ ပ္ဍဲကဵုအကာဲအရာဏံဂှ် ဂကူဗၟာတံ ဒုၚ်ကေတ်မာန်ညိဟာ။

လက္ကရဴ ကိစ္စပရူဒပ်ပၞာန်ဟီုဂှ် သွက်ဂွံပညဳပညပ်အာ ညးသကအ် ဝါတ်ဂါတ်အိုတ်ရောၚ် ဟီုစဂွံရ။ အဓိ်က ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဟီုမံၚ်အခိၚ်တ္ၚဲဏံဝွံ ဒပ်ပၞာန်တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်ဒပ်ပၞာန်ကၟိန်ဍုၚ်ရရောၚ် သ္ပစၞးမံၚ်ကဵု ကောန်ဍုၚ်အရေၚ် ဖအိုတ်ရရောၚ် ဟီုဂးလဝ် နွံရ။ ဆဂး သွက်ဂကူမန်ကီု ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဏံဂှ် ဟွံသ္ပစၞး ကုညးတံရ။ အဓိက ဂကူမန်ပိုဲ ညာတ်ကေတ်ဂှ် ဒပ်ပၞာန်ဒးစဵုဒၞာ ကောန်ဂကူပိုဲဂှ် ဒးဒက်ပတန်လဝ် ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်တဲ တွဵုရးပိုဲတံ ထေက်ရောၚ် ညာတ်ကေတ်ရ။

ဒပ်ပၞာန်ဗၟာဂှ် ဒးက္လေၚ်ဒက်ပတန်ရောၚ်။ ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ဒးပါလုပ်ဖအိုတ်တုဲ ဒးဒှ်စဵုဒၞာကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံရောၚ်။ တ္ၚဲဏံ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံဂှ် ဍေံတံ ဟွံမိက်ကဵုပလေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဍေံတံရ။ ဒပ်ပၞာန်ဏံ သွက်ဒှ်ဒပ်ပၞာန်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ညံၚ်ဟွံဂွံပျဲပျာံ သ္ပမာန်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံဂှ် ပၟိက်ဇၞော်ကွေံရ။

လတူအကာဲအရာဏံဂှ် နူကဵု ဂကူဗၟာ အလဵုအသဳဗၟာ ဒပ်ပၞာန်ဗၟာတံ ဒုၚ်တဲမာန်ညိဟာ၊ သွဟ်ဍေံ မံက်အာရောၚ်။ ယဝ်ရ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတံ လညာတ်တုပ်စိုတ် လတူလညာတ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ပြဟ်ဟ်မ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် မံက်တိုန်မာန်ရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

အခေါၚ်အရာဂကူမန်၊ ဒက်ပတန်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ကဵု သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈)

ကြဴနူကဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လက်ကသုက်တၚ်တုပ်စိုတ် ဒေံါပန်ပှေ်ာ NCA တုဲဂှ် အလုံဂကူမန်ပိုဲတံ နူကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ကီု နူကဵုဂကောံမဟာဇန်တံကီု စတုဲ ချဳဒရာၚ် သွက်ဂွံပတိုန်ထ္ၜးတၚ်အာတ်မိက် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ကေုာံ ကေၚ်ကာတၞဟ်သအာၚ်တံ နာနာ နူကဵုမွဲကဆံၚ် ပေဲါတက်ကျာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံရောၚ်။

ကၠာဟွံတိုန်ပေဲါတက်ကျာ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံတေံဍၚ်ၚ်ဂှ်တှေ် အလုံဂကူပိုဲတံ အဓိက ဒးသဳကၠဳတက်ကျာ စပ်ကဵု ပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် အဆံၚ်ကောန်ဂကူ ပ္ဍဲဂကူဇကု (လူမျိုးအလိုက် အမျိုးသားအဆၚ့်နိုၚ်ၚံရေးဆွေးနွေးပွဲ) ဂှ် ဒးကၠောန်ကဵု ဗွဲကိုပ်ကၠာရောၚ်။

ကၠာဟွံဂွံပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်တှေ် ကိုပ်ကၠာအိုတ်ဂှ် ဒးကေတ်လဝ်လညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဗွဲကိုပ်ကၠာရောၚ်။ နူကဵုလညာတ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဖအိုတ်ဂှ် ဒးခၞံပတိုန်လိက်စံၚ် ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်၊ ပရေၚ်မၞိဟ်၊ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် ကေုာံ ပရေၚ်တိဍာ်ကဵုသံယံဇာတ တံရောၚ်။ လညာတ်တံဂှ် ဒးက္လေၚ်ပကောံပကေဝ် ပ္ဍဲကဵုပေဲါသဳကၠဳဂှ်တုဲ ဒးဒုၚ်သ္ပစၟတ်သမ္တီ သွက်ဂွံပတိုန်အာ ပ္ဍဲကဵုပေဲါတက်ကျာ ပရေၚ်ၜိ်ုဟ်လလံ အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်ရောၚ်။

ဇၟာပ်ပ်လိက်စံၚ်ဂှ်မ္ဂး ဂကူမန်ပိုဲ ဒးအာတ်မိက်အာ လၟေၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်တှေ် သွက်ဂွံပတန်အာကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ် (ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောၚ်စု) သွက်ဂွံဒုၚ်လျိုၚ်ကဵု အခေါၚ်အရာကောန်ဂကူတုပ်သၟဟ် သီုကဵု ကံကုသဵုဇကု ဇကုဂွံဖန်က်ကေတ်မာန်ပေၚ်ၚ်ရောၚ်။ ဆဂး ပရေၚ်အာတ်မိက်တံဂှ် ဍေံအာခက်ခိ်ုအ်မံၚ်ကဵု သၞောတ်ဝ် (၂၀၀၈) တုဲ ဂၠံၚ်တရဴ ပရေၚ်ၜိုဟ်လလံဏံ က္လိဂွံလောဲသွာညိဟာ သွက်ဂွံဒးသၟာန် နွံတဴ တၟာဂလိုၚ်ဏီရ။

ဂကူမန်တံကဵု ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ အာတ်မိက်ကၟိန်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု တိဍာ်ဟွံသေၚ်၊ ဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵု ဂကူရောၚ်။ ဆဂး တ္ၚဲဏံ အတိုၚ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဒက်ပတန်လဝ်ကၟိန်ဍုၚ်ဂှ် နကဵုရးဒေသဇၞော် (တိုၚ်းဒေသဇၞော်) ဂကူဗၟာတံ အုပ်ဓလီုလဝ်တုဲ တွဵုရးဂမၠိုၚ်ဂှ် သွက်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ရောၚ်။ ဟိုတ်နူသဇိုၚ် ဟွံညဳသၟဟ်ညးသကအ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုတၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ်အဆံၚ်လတူတေံဂှ် ဂကူဗၟာတံ ဂွံလဝ်စေဝ်လတူလၟိန်ရောၚ်။ ပ္ဍဲအရာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ် အတိုၚ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ်တှေ် ကောန်ပၞာန်ဗၟာတံ ကေတ်လဝ်ဒၞာဲတုဲ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာကဵု ကောန်ပၞာန်ဗၟာတံ အုပ်ဓလီုလဝ်ရောၚ် ဟီုစဂွံရ။ ဟိုတ်နူကဵု ဍေံဂွံလဝ်ကဆံၚ်လတူဏံဂှ် ဍေံဗလးမာန်ညိဟာ ဒးဒှ်သံသယရ။

စပ်ကဵု ရံၚ်အာ ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵု သံယံဇာတပၠန်စိုအ်။ အတိုၚ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) ဂှ်မ္ဂး စပ်ကဵု တိဍာ်၊ သယံဇာတလတူတိ/ သၟဝ်တိတံဂှ် ကၟိန်ဍုၚ်ဟေၚ် အခေါၚ်အရာပိုၚ်ပြဳ နွံတုဲ သွက်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ အခေါၚ်ပို်ၚ်ပြဳ ဟွံမွဲလးလးရောၚ်။ စပ္တံကဵု အခိၚ်တၠအဝဵုပၞာန်တံ အုပ်ဓုပ်လဝ်ဍုၚ်ကွာန်တံရ သံယံဇာတအတံဂှ် က္ဍိုပ်ပၞာန်တံ သွံစတုဲ ဂွံကၠုၚ်ပိုန်ဒြပ်ဇၞော်ကဵု ဒြဟတ်ရ။ လၟုဟ်မ္ဂး အတိုၚ်သၞောတ် (၂၀၀၈) ဂှ်တှေ် သံယံဇာတ ဗွဲမဂၠိုၚ်တံလေဝ် နွံပ္ဍဲတဲ ကၟိန်ဍုၚ်ပေၚ်ၚ်တုဲ ပရေၚ်ဓလိုက်တံရိုဟ် ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးတံဂှ် အတိုၚ်အလဵုအသဳ ဖန်ဇန်ဟေၚ်ရောၚ်။

ယဝ်ရ ပိုဲတံ ရံၚ်အာ ပရေၚ်မၞိဟ် မွဲအခန်ဍောတ်ဟီုတှေ် ပရေၚ်ပညာဂှ်ပၠန်လေဝ် ဟွံကဵုလဝ်အခေါၚ်ကဵု ဆၜိ်ုတ်အရေဝ်လိက်ပတ် ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ သွက်ဂွံဗတောန် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံရ။ အရာပရေၚ်ပညာဂှ် စကာလိက်ဗၟာအဓိကတုဲ ဗတောန်ရ။ ကောန်ဂကူတၞဟ်ဟ်တံဂှ် ဒးဒုၚ်ၚိတ်ပၠောပ် နဒဒှ် ဂကူဗၟာတံရ။ အခေါၚ်ထိၚ်ဒဝ် လိက်ပတ် အရေဝ်ဇကု ဟွံမွဲတုဲ လက္ကရဴအိုတ် ဒးဒုၚ်ဒဝိၚ် ဂကူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ ဒးကၠေံဗဒန်အာကီုရ။ လတုဲ လိက်ရုၚ်တံပၠန်လေဝ် ဟွံသ္ပသမ္တီကဵု အရေဝ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ လးလးတုဲ စကာကၠုၚ်အရေဝ်ဗၟာဟေၚ်ရ။

ရံၚ်အာတ္ၚဲဏံမ္ဂး ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်ကီု ဂကူမန်တံကီုအဓိ်က အာတ်မိက်မံၚ်ဂှ် ပရေၚ်တုပ်သၟဟ် ပရေၚ်တုပ်သၟဟ် (တန်းတူရေး) ရောၚ်။ စပ္တံနူကဵုအခိၚ် (၆၀) သၞာံတေံရ ဂကူဗၟာတံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗၟာတံ ပၞာန်ဗၟာတံ ဂွံလဝ်စေဝ်လတူ လတူကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ လၟိုန်ကာလရောၚ်။ အတိ်ုၚ်သၞောဝ် (၂၀၀၈) ပၠန်မ္ဂး ညးတံ ဆက်ဂွံအာ စေဝ်လတူပၠန်ရ။ ဟို်တ်ဂှ်ရ အတိ်ုၚ်ကောန်ဍုၚ်အရေၚ်တံ နွံပၟိက်အခိၚ်တ္ၚဲဏံကဵု ပကတိသၞောတ်ဝ်ဥပဒေ တ္ၚဲဏံဂှ် ဒှ်မံၚ်ဂၠံၚ်ဂတးတုဲ ဒးသဳကၠဳ ဒးတက်ကျာ ဒးဂၠိုက်အာဂၠံၚ် ဇၞော်ကဵုဒြဟတ်ဏီရောၚ် ပတိုန်ထ္ၜးဏာရအဴ။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက် ပရိုၚ်

ဗော်ၜါဗော် ပံၚ်ကောံတုဲ ဒးက္လေၚ်သီဗ္ၜောဝ် ဒြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်အလုံဂကူထေက်

ဗော်ၜါဗော်ဝွံ နကဵုဂကောံအဒေါဝ် (ဂကောံပညဳပညပ်) ဟွံပါလုပ်မွဲသာ် နကဵု ညးတံ ၜါဗော် တက်ကျာ သွက်ဂွံပံၚ်ကောံညးသကအ်ဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ခိုဟ် ပရိုၚ်တၟေၚ် ပ္ဍဲကဵုအကြာအလုံဂကူမန်ပိုဲတံတုဲ ဂကူပိုဲတံလေဝ် ဒုၚ်တၠုၚ် ဗော်ၜါဗော် သွက်ဂွံပံၚ်ကောံရ။ ပရေၚ်ဗော်ၜါဗော်ဏံ ပံၚ်ကောံညးသကအ် ဍေံကတဵုဒှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၈) ဏံမ္ဂး ညးဍုၚ်ကွာန်တံ မိပ်စိုတ်တက်တဲ ဒုၚ်တၠုၚ်ဂြုဂြုဂြီုဂြီုရောၚ်။

Categories
ဂလာန်ညးဒါန်လိက်

ပေဲါဗတိုက်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳဂှ် ပေဲါဗတိုက်မဟာဇန်

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ (၅)၊ ဂိတုမေ ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒဒစဵုဒစး ရုၚ်ပတိတ်ဓာတ်လလဳ နကဵုချးတၟအ် ပ္ဍဲကဵုကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်၊ ဂကောံမဟာဇန်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် လၟိဟ်မၞိဟ် ဗၞတ် (၆၀၀၀) တၠ ကၠုၚ်စိုပ်ထ္ၜးဆန္ဒဂှ် ဆဵုညာတ်ကေတ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုအခန် ပရေၚ်ပြံၚ်သၠာဲ ဒဳမဝ်ကရေဇြဳတၟိတၟိဏအ် အခန်ကဏ္ဍညးဍုၚ်ကွာန်တအ် ပၟိက်ဇၞော်သာ်လဵုရော ဂွံတီကေတ်ရ။