Categories
ပရိုၚ်

စၟတ်သမ္တီ တ္ၚဲကဵုဒါန်ဆီဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၃ ဝါ

အဇာတာ – တ္ၚဲကဵုဒါန်ဆီ ဂကူမန် မရနုက်ကဵု ၃ ဝါဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ဏာ လ္တူဍုၚ်မတ်မလီု၊ ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကေုာံ ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံပိဒၞဲါတုဲ ခမဳသၚ်၊ ဂကောံသၟတ်ကဵုကွးဘာတံကီု ကဵုလဝ်ဒါန်ဆီရ။