Categories
ပရိုၚ်

KWU ဟွံမိက်ကဵု KNU နုက်တိတ်နူ UNFC

ဂကောံညးဗြဴကရေၚ် KWU ဟွံမိက်ကဵု ဗော်သွးကောန်ဂကူကရေၚ် KNU နုက်တိတ်အာ နူကောန်ဂကောံ ကံၚ်သဳဖိတ်ဒရေဝ် ညဳသာကောန်ဍုၚ်အရၚ် UNFC ရဂှ် ညးနွံအခေါၚ်ဟီုဂး နဝ်အုၚ်လှ ပတိုက်ဖအောဝ်လဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကောံဓရီု UNFC ဇူပွိုၚ် ၂ တ္ၚဲ

ဃောသ္ပဒၟံၚ်ကောံဓရီုကၠောံသၞာံ UNFC ဂှ် သဳကၠဳပရူပရာ ၜိုန်ဟွံတုဲဒှ်ဏီကီုလေဝ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗကဵု ဂကောံ ဇြဟတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဍုၚ်ဂှ် ကောံဓရီု ကၟိန်ဍုၚ်ဖက်ဒရေဝ် ကံၚ်စဳ (UNFC ) တအ် ဒေံါဇူအာပွိုၚ် ၂