Categories
လိက်ပရေၚ်

ဗဝ်သၟုတ်ဂၠုၚ်လ္ၚီ ပၠေၚ်လၞီသၚ်မန်

စိုပ်ဂိတုဘဒ် ၊ ဗြဲထတ်ကျာဍိုန် ၊ ဗ္ဂန်သၞကဵုတ္ၚဲ
ကၠံဘာသာမွဲ ၊ ကောံဂၠောဲအာဘာ ၊ ညးအာဗဝ်သၟုတ်
ညာတ်ညးကဵုညး ၊ ရပ်ထးဇၞောဝ်က္ဍိုၚ် ၊ စိုတ်ဂၠိုၚ်လၞီ
(ဒွက်စှ်ၜါရာသဳမန်တြေံ)