Categories
ပရိုၚ်

ဂတိပါၚ် အပ္ဍဲတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်

ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်(IMNA)
ဒပ်ပၞာန်ဗၠးၜးကောန်ဂကူမန်(IMNA)
ဗညာလတိုပ်(ကအ်ခပဳထဝ်) – သၞာံ ၂၀၁၅ ဂိတုသြဂေါတ် ၃၀ ခ္ဍဳသဳပေၚ်မ္ဂး ဒှ်တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနက်ကဵု ၆၈ ဝါ ဒှ်တုဲ အပ္ဍဲတိဍာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိကဳု အပ္ဍဲဍုၚ်မန်တအ်ကဳု ဒၞာဲညးကုညး ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကၞာတ္ၚဲပၠန်ဂတးမန်တုဲ ရှေ်သှေ် အ