Categories
ပရိုၚ်

သၞာံဗ္တောန်ပညာဏံ လၟိဟ်ဘာဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳ နွံ (၂၅၀) ဘာပြၚ်

ပ္ဍဲကဵုသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဏံမ္ဂး နူကဵုရုၚ်ဌာနပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဍုၚ်မန် သရောပ်လဝ်စရၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဂျောန်ဝွံ လၟိဟ်ဘာဗ္တောန် လိက်မန် ပ္ဍဲကဵုဘာအလဵုအသဳ (၂၅၁) ဘာနွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ရန်ကဵုသ္ဘၚ်သဳကၠဳပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံတုဲ ဂကောံမှာဇန်မန်နာနာတအ် ဓရီုသဳကၠဳရၚ်သ္ကံဏောၚ်

ဂကောံမန်နာနာဂမၠိုၚ် နွံပ္ဍဲတွဵုရးမန် ပံၚ်ကောံညးသ္ကအ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျုလာဲ (၂) မံက်တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပ “ပေါဲဆဵုဂဗချပ်ဓရီု သွက်သ္ဘၚ်သဳကၠဳ ပေန်လုၚ် ၂၁ ဗွဝ်ကၠံ” ပွိုၚ်ၜါတ္ၚဲ ပ္ဍဲၝောံခန်ပိုၚ်ခေတ် အရာပ်မြဟ်သာယေန် ဍုၚ်မတ်မလီုဏောၚ် ဂွံတီလဝ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗက်ကဵုဒါန်ခတဵုတၟံ ကုကွးဘာ ဘာကေါန်ဂကူမန်

ဒဒှ်ရခတဵုတၟံ လုပ်ဒၟံၚ်အဝေါၚ်ဏီဂှ် မိက်ဂွံကဵုတီကီု၊ ကွးဘာမန်တအ် ခရိတ်ခတဵုတၟံအိုတ် ဂွံသက်သာကီုရန်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၂၀ ဂှ် ဗက်ကဵုဒၟံၚ်ဒါန် ခတဵုတၟံကဵုသတ်ဒကှော် ပ္ဍဲဘာကောန်ဂကူမန် ဣရ ဂွံတီကေတ်။

Categories
ပရိုၚ်

ကောံဓရီုပကတိ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန် အလန်ဒုတိယဂှ် ဂိတုဂျောန် ၂၇ တေံ ကၠောန်အာဏောၚ်

ကောံဓရီုပကတိ လၟေၚ်ဒုတိယ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် အလန်ဒုတိယဂှ် စိုပ်ဂိတုဂျောန် (၂၇) တေံမ္ဂး ကၠောန်သ္ပအာ ပ္ဍဲၝောံခန်ကောံဓရီု ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဒုဥက္ကဌ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံခါန်စုတ် အ္စာဝှ်ကြံၚ်ၚ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်မန်တံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်ခုဲဘဏ္ဍာ

သွက်ဂွံ ခါန်စုတ် အ္စာဘာဝှ်ကြံၚ်ၚ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ် ကောန်ဂကူမန် နွံသၟဝ်ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟိုတ်နူနွံကဵု အခက်ခုဲသြန်ဂအုံဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာလုပ်သှ်စှ်တန်ဂှ် ဗ္ၜတ်အံၚ်လိက် သဝ်စှေ်ကၠုၚ် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် ဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် ဂိတုဂျုန်အိုတ်ဟေၚ် ဒးပလံၚ်စရၚ် ကုရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးဏောၚ်ဂး

စရၚ် အ္စာတြုံ အ္စာဗြဴ ၊ ကွးဘာတြုံတြုံ ဗြဴဗြဴ ကေုာံလၟိဟ်ဘာ ဗ္တောန်လိက်မန် ပ္ဍဲဘာအလဵုအသဳဂှ် ဂိတုဂျုန်အိုတ်ဟေၚ် ဒးပလံၚ်စရၚ် ကုရုၚ်သ္ကိုပ်ပရေၚ်ပညာ တွဵုရးမန်ဂှ်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံဗ္တောန်လိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂှ် ဟွံမွဲပ္ဍဲဇုတ်ဓရံၚ်ပရေၚ်ပညာဏီ

ပ္ဍဲသၞာံဗ္တောန်ပညာ (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဝွံ အတိုၚ်လၟေၚ်ဗ္တောန် ဇုတ်ဓရံၚ်ပညာ ဘာအလဵုအသဳမ္ဂး ကဏ္ဍလိက်ပတ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တအ် ဟွံပါလုပ်ဏီတုဲ ပ္ဍဲကာလ မ္ၚးနူအခိၚ်ဘာဂှ်ဟေၚ် ဒးဗ္တောန်ဏောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

လိက်တၟံ (မြစေတီ) ဂှ် ဒးဒုၚ်စၟတ်သမ္တီပါလုပ်စရၚ်ဂၠးကဝ်တုဲ လိက်ပတ်မန်တဴတက်တိုန်ရောၚ် ဂကောံသုတေသန ဝၚ်မန်တံ ဟီု

ဂကောံတၠပညာမန် ကေုာံ တၠပညာပျုတံ ချုခၞံလဝ် လိက်တၟံ (မြစေတီ) ဂှ် ဒးဒုၚ်စၟတ်သမ္တီ နဒဒှ်စရၚ်ဂၠးကဝ် (MoW) ဂှ် ပ္ဍဲကဵုဂၠးကဝ်ဏံ လိက်ပတ်မန် တဴတက်ကဆံၚ်သၠုၚ်တိုန်ရောၚ် နူကဵုဂကောံသုတေသနဝၚ်မန်တံ ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

စၠောံၚ်ဒၟံၚ်ကွဳစက် နကဵုဖံၚ်ဂၠုၚ် မတ်မလီု ကဵု တ္ကအ်ခၟိုၚ်ဂှ် ဒှ်အန္တရာဲမာန်မံၚ်

ရိုဟ်ဟ်ဒဒှ်တ္ၚဲ စၠောံဒၟံၚ်ကွဳစက်ဖ္ဍိုက်မၞိဟ် နကဵုဖံၚ်ဂၠုၚ် (ဂၠုၚ်စက်ဍောတ်တ်ၜါမ တောဲပြိုၚ်တုဲသ္ပလဝ်ဖံၚ်) နူကဵုဒဒန်ရာမည (မတ်မလီု) ကၠောံအာကဵုတ္ကအ်ခၟိုၚ် လ္ပာ်တ္ကအ်မုပန်(သၞေဟ်ဂလာ) တေံဂှ် ဒှ်အန္တရာဲလမျီုမာန်မံၚ်ဏောၚ် ရဲဒေသတအ်ဂးရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန် ဒၞါဲလ္ၚဵုတံ ဒးရာန်သုၚ်စောဲဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးမန် ဒၞာဲဍာ်ဝါတ်မံၚ်တံဂှ် နူကဵုဌာနဖောအ်ဗြေဝ်ဒေသတံ ပံၚ်ဗစိုပ်ကဵု ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန်တံတုဲ သွက်ဂွံဂွံ ဍာ်ဂှ် ရေၚ်တၠုၚ်မံၚ်ကီုလေဝ် ဒၞါဲလ္ၚဵုတံ ဒးရာန်သုၚ်စောဲဍာ်ဂၠိုၚ်တိုန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။