Categories
ပရိုၚ်

ဆေၚ်ဖျာကွာန်သၞေဟ်ကရေၚ်ပၟတ်တူ

အပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ စၟတ်တ္ၚဲ၂၁ အခိၚ်ဗ္တံဂှ် အပ္ဍဲကွာန်သၞေဟ်ကရေၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပါ်လမိုၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဆေၚ်ဖျာ(ကိုယ်ထူကိုယ်ထ) တူအာပၟတ် ၜိုတ်၂၀ မရဂှ် ဂွံတီနူ ရဲဒေသကွာန်သၞေဟ်ကရေၚ်တံရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကၠောန်သ္ပပေါဲဟီုတွံကဵုပညာ စိုပ်ကဵုရုၚ်တၟံချးကွာန်အံၚ်ဒၚ်

ပ္ဍဲကဵုဂိတုဖေဖော်ဝါရီ (၇)အခိၚ်သဝ်တ္ၚဲဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်လဝ် ပေဲါသဳကၠဳကဵုပညာ အလန်ပထမ ဒၞာဲကွာန်အံၚ်ဒၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် သွက်ဂွံသိုၚ်ခၞံရုၚ်စက်တၟံချးတုဲ နူကဵုတၠပညာ ကတိုၚ်ခါဲကပေါတ်ရတ်တိ (သတ္တုတွၚ်း ပညာရှၚ်) ဥူသုၚ်မျေတ် (သတ္တုဦးစီး) တိုန်စိုပ်သဳကၠဳရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပံက်ဘာတန်သၠုၚ်တၟိ ပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဗဒိုပ်ညဳသာ

ဘာတန်သၠုၚ်တၟိၜါထပ် သွက်ကွးဘာ၂၅၇ သ္ဂောံကတ်ဗ္တောန်ပညာမာန် ဒၞာဲဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဗဒိုပ်ညဳသာဂှ် သိုၚ်ခၞံတုဲဒှ်အာတုဲ ပ္ဍဲဂျာန်နဝါရဳ ၁၅ တေံ ကၠောန်ဗဒှ်သဘၚ်ကၞာပအပ်ဘာရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗက်ကံက်စၟတ်တဲဒစဵုဒစး ကိုန်အစဳဇန်ရုၚ်စက်တၟံချး

ဂကောံညဳသၟဟ်ဒေသဖာလိန် အာက္ဍိုပ်တုဲ ဗက်ကံက်ဒၟံၚ် စၟတ်တဲဒစဵုဒစး ကိုန်အစဳဇန် ရုၚ်စက်တၟံချး ဗ္ဒာဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ရ သာ်ဝွံ တၠဂုဏ်နန္ဒက၊ ဘာကွာန်အၚ်ဒၚ် မြော်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

လ္ပကၠောန်ရုၚ်စက်တၟံချးညိဂှ် ခမဳသၚ်တံဒုၚ်ဂုဏ် အလဵုအသဳတွဵုရးမန်

သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တၟံချး ပတိတ်ဇြဟတ်ပၟတ် ဗ္ဒာဲကွာန်အၚ်ဒၚ်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် လ္ပဆက်ကၠောန်ညိ သာ်ဝွံ ခမဳသၚ်တံ အာဆဵုဂဗကဵု ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်၊ သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵု ကိုန်အစဳဇန်တံတုဲ အာတ်မိက်ဒုၚ်လဝ်ဂုဏ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲဍုၚ်ရေဝ် ထ္ၜးဆန္ဒဟွံဒုၚ်တဲ ကိုန်စဳဇန်ရုၚ်စက်တၟံချးအၚ်ဒၚ်

နူကဵုကါန်ပဏဳ Toyo Thai Group သွက်ဂွံသိုၚ်ရုၚ်စက်တၟံချး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် ဗ္ဒာဲကွာန်အၚ်ဒၚ်ဂှ် ဒုၚ်တဲဟွံမာန်တုဲ ဂကောံရေၚ်တၠုၚ်ဒတုဲဖဵုဍုၚ်ရေဝ် YSS တံ ပ္ဍဲဒဳဇြေန်ပါ ၁၄ အခိၚ်နူဂယးကၠောန်သ္ပပေဲါထ္ၜးဆန္ဒရ။

Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ကွးဘာ ၃ လက်ပြၚ် ဗ္တောန်မံၚ်လိက်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် သၞာံပညာဗ္တောန်လိက်ဏံဂှ် ကွးဘာ ၃ လက်ပြၚ် ဗ္တောန်မံၚ်လိက် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်နွံရောၚ် သာ်ဝွံ ဂကောံအလဵုအသဳတွဵုရး၊ ညးဒုၚ်လျိုၚ်ပရေၚ်ယေန်သၞာၚ်၊ ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်ကဵု ကိုန်စဳမာန် ဒံက်တာ မေန်နဲသဵု ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကောံမဟာဇန်နာနာတံ ကၠောန်သ္ပပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ပညာ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

ဂကောံမဟာဇန်နာနာတံ က္ဍိုက်က္ဍိုပ်တုဲ ပ္ဍဲဂိတုသေတ်တေမ်ဗာ ၁၂ ဂှ် ကၠောန်သ္ပပေဲါသဳကၠဳပရေၚ်ပညာ အလန်ပထမ ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ် တုဲဒှ်အာ ဗွဲအံၚ်ဇၞးရောၚ်ဂှ် ညးအုပ်ကာကမ္ပတဳကၠောန်ဗဒှ် ဥုအံၚ်နာၚ်ဝေန် ဟီုရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဂကူကြုက်တံ ရာန်မံၚ်တိပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်

နကဵုညးစၞးရဲစုက်လုပ်မွဲကဆံၚ် သွက်ဂွံပတိတ်တၟံကၠောန်ဂၠံၚ်ဂးတုဲ ဂကူကြုက်တံ ကၠုၚ်ရာန်မံၚ်တိဂအာၚ် ဒၞာဲပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ဂွံဆဵုဂွံမိၚ် နူရဲဒေသဆေၚ်စပ်တံရ။