Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန် ၜဵုစဲ ၚ္ၚုဟ်ခိုဟ်တိုန်

ၜဵုစဲ မဒှ်ဗၞိက် တိတ်နူတွဵုရးမန်ဝွံ အပ္ဍဲဂိတုအေဗရဴဏအ် မွဲပသာတှေ် ဂွံၚ္ၚုဟ် (၉၀) ဒကေဝ်တုဲ ၚ္ၚုဟ်ၜဵု ကလေၚ်သၠုၚ်တိုန်ကၠုၚ်ဣရဂှ် ဂွံတီကေတ် နူတၠကမၠောန်ၜဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံပ္တိုန်အခေါၚ် ဒက်ဗော်လုပ်သၞောဝ် နကဵုယၟု ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂှ် ဒးဆက်ပညဳမံၚ်ဏီ


DSC07500နာဲမာန် – ပ္ဍဲကောံဓရီုသောၚ်ကလး ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂိတုပုဟ် (၁၁) စွေက်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၂၆)
မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်
တိုန်စိုပ်ကၠုၚ် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ကဵုကၠံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူညးစၞး ဗော်ၜါလ္ပာ်
(AMDP – MDP) တံ ဟွံပြေပြံၚ်တုဲ ပရေၚ်ကမၠောန် သွက်ဂွံပ္တိုန်အခေါၚ်ဒက်ဗော်
ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် သွဟ်ဟွံတိတ်ကၠုၚ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးတာလျိုၚ် ဗော်အလုံရးမန်လ္ၚဵု ပံၚ်ကောံကု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်တုဲ ဒက်ပ္တန် ဗော်ကောန်ဂကူမန်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ၜါဗော် (IMNA)
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ၜါဗော် (IMNA)
ခတ္တာနန် – ပ္ဍဲပေါဲကောံဓရီုဗော်မန် ၂ ဗော်ပံၚ်ကောံဂှ် ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵုညးက္ဍိုပ်လ္ၚဵု ပံၚ်ကောံကုဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP တုဲ တုပ်စိုတ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဒက်ပ္တန်ဗော်ကောန်ဂကူမန် Mon National Party ရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ၂၀၁၃

Categories
ဗဳဒဳယဵု

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂျူလာၚ်မွဲအခိၚ် သၞိၚ်အတိက်တြေံတေံ

ဗညာအံၚ် – ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်မွဲလ္ၚီပြၚ်ပြၚ်တံ လောန်ကၠုၚ် ၅၅ သၞာံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တေံဂှ် “နူဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် ပြံၚ်သၠာဲနဲကဲပေါဲဗတိုက၊ လုပ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပါလဳမာန်ဒဳမဝ်ကရေသဳ” ဂးတုဲ သၠာဲကၠုၚ်လွဟ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန် ဆက်လုပ်အာပေါဲဗတိုက် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ သာ်ဝွံစှေ်စိုတ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲ ၁၉၅၈ သၞာံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ကေတ်ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်မန် ၁၁၁၁

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် သွက်ဂွံပံၚ် ဒှ်မွဲဗော် တုပ်စိုတ်

ဂျူရဳဆာဲ – ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳမန် (MDP) ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံဒေသရးမန် (AMRDP) တအ် တုပ်စိုတ် သွက်ဂွံပံၚ်ကောံညးသကအ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ ၂၀၁၂ ဏအ် ကၠာဟွံအိုတ် ဒှ်မာန်ရောၚ် နူကဵု သ္ဂုတ်သွာတ်ကောံဓရီု ပ္ဍဲကဵုစၟတ်တ္ၚဲ (၁၂) ဂိတုဂျူလာၚ်ဂှ် သ္ပဒတန်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ကိစ္စဗော်ၜါ ဂွံကောံပြဟ်ဟ်မာန်ဂှ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိလေဝ် ဒးကဵုဇြဟတ်ဒရိုဟ်ထေက်

နာဲမာန် – နူကဵုခမဳသၚ်တအ် ပညဳပညပ်မံၚ် ဗော်ၜါ ဂွံဒှ်မွဲဗော်ဓဝ်ဂှ် အကာဲအရာဂွံပံၚ်ပြဟ်ဟ် ဟွံဒှ်ဏီ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒးဘိုၚ်ပညဳကဵုဇြဟတ်ဒရိုဟ်ကီုညိ သာ်ဏံ ညးဍုၚ်ကွာန်လ္ၚဵု အာတ်မိက် ပ္ဍဲကာလ ဂကောံပၠတရဴဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ စှေ်သ္ပပေဲါသောၚ်ကလး ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု စၟတ်တ္ၚဲ (၂၉) ဂိတုဂျောန်ဝွံရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

သၟာန်သွဟ် နာဲသဵုမျေတ် စိုပ်ကဵုဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳမန်

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် နုက်တိတ်နူဂကောံ MAU ဂှ် သၚ်သၟတ်တံ တးပဲါ

နာဲမာန် – ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳကောန်ဂကူမန် ပြံၚ်လှာဲယၟု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေဇြဳမန်ဝွံ ဟိုတ်နူပ္တိုန်လိက် အခေါၚ်ပံက်ဗော်ပရေၚ် ဍုၚ်ကွာန်ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ဒးနုက်တိတ်နူဂကောံ MAU ဂှ် သၚ်သၟတ်ပံၚ်ကောံတံ ဟွံစှေ်စိုတ်တးပဲါရ။