Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံပ္တိုန်အခေါၚ် ဒက်ဗော်လုပ်သၞောဝ် နကဵုယၟု ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂှ် ဒးဆက်ပညဳမံၚ်ဏီ


DSC07500နာဲမာန် – ပ္ဍဲကောံဓရီုသောၚ်ကလး ဗော်ကောန်ဂကူမန် ဂိတုပုဟ် (၁၁) စွေက်၊ ဂိတုဂျာန္နဝါရဳ (၂၆)
မကၠောန်ဗဒှ် ပ္ဍဲကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ ၂၅၀၀ ဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်မန်တအ်
တိုန်စိုပ်ကၠုၚ် လၟိဟ်ဂၠိုၚ်ကဵုကၠံကီုလေဝ် ဟိုတ်နူညးစၞး ဗော်ၜါလ္ပာ်
(AMDP – MDP) တံ ဟွံပြေပြံၚ်တုဲ ပရေၚ်ကမၠောန် သွက်ဂွံပ္တိုန်အခေါၚ်ဒက်ဗော်
ပ္ဍဲကမ္မယှေန်ဂှ် ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ် သွဟ်ဟွံတိတ်ကၠုၚ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ညးတာလျိုၚ် ဗော်အလုံရးမန်လ္ၚဵု ပံၚ်ကောံကု ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်တုဲ ဒက်ပ္တန် ဗော်ကောန်ဂကူမန်

က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ၜါဗော် (IMNA)
က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်ဗော်မန်ၜါဗော် (IMNA)
ခတ္တာနန် – ပ္ဍဲပေါဲကောံဓရီုဗော်မန် ၂ ဗော်ပံၚ်ကောံဂှ် ဥက္ကဌဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် AMDP ကဵုညးက္ဍိုပ်လ္ၚဵု ပံၚ်ကောံကုဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP တုဲ တုပ်စိုတ်ဖျေံသ္ဂုတ်သွာတ် ဒက်ပ္တန်ဗော်ကောန်ဂကူမန် Mon National Party ရ။

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် လလောၚ် လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ရောၚ်

တၚ်သမ္တီ - အ္စာသဝ် နာဲစောန်တၟး အဃောဟီုလလောၚ်ဒၟံၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်(IMNA)
တၚ်သမ္တီ – အ္စာသဝ် နာဲစောန်တၟး အဃောဟီုလလောၚ်ဒၟံၚ်လုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန်(IMNA)
နာဲမာန် – ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန်(MDP) ဝွံ မွဲဒမြိပ် လလောၚ်တြးဒစဵုဒစးလဝ် သွက်ဂွံလုပ်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၁၅) ဂှ် တ္ၚဲဏံ နကဵုလုပ်သၞောဝ် လ္ဒောဝ်ကောန်ဂကူမန်ဂမၠိုၚ် နကဵုဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် လုပ်ပေဲါရုဲမာဲရောၚ် လလောၚ်ဏာ ပ္ဍဲကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် တ္ၚဲလ္ဒောဝ် September 29 ဂှ်ရ။

Categories
ပရိုၚ်

သွက်ဂွံပံက်ဗော်လ္ဒောဝ်တၟိမွဲဂှ် ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ တုပ်လဝ်စိုတ်တုဲဒှ်

မာံပိုန် – ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် လုပ်သၞောဝ်နွံၜါဗော်တံ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ သၞာံ (၂၀၁၃) အိုတ်ဏံ ယဝ်ရဟွံပံၚ် ဒှ်ကဵုမွဲဗော်မ္ဂး သွက်ဂွံပံက်အာ ဗော်လ္ဒောဝ်တၟိမွဲမာန်ဂှ် ဂကောံပညဳပညပ် အလုံဂကူမန်တံ က္လိဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ် နူညးဍုၚ်ကွာန်၊ ဂကောံမှာဇန်မန်တံ တုဲဒှ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ကောံဓရီုဇၞော် ပရေၚ်ဂကူမန် ၂၀၁၃

Categories
ဗဳဒဳယဵု

တ္ၚဲပၠန်ဂတးမန် မရနုက်ကဵု ၆၆ ဝါ

Categories
လိက်ပရေၚ်

ဂျူလာၚ်မွဲအခိၚ် သၞိၚ်အတိက်တြေံတေံ

ဗညာအံၚ် – ဗော်ပၠတရဴဍုၚ်မန်သ္ကိုပ်သ္ကတုဲ ကောန်ပၞာန်မန်မွဲလ္ၚီပြၚ်ပြၚ်တံ လောန်ကၠုၚ် ၅၅ သၞာံ အပ္ဍဲဂိတုဂျူလာၚ်တေံဂှ် “နူဂၠံၚ်တရဴရပ်လွဟ် ပြံၚ်သၠာဲနဲကဲပေါဲဗတိုက၊ လုပ်အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ပါလဳမာန်ဒဳမဝ်ကရေသဳ” ဂးတုဲ သၠာဲကၠုၚ်လွဟ်ကဵု ပရေၚ်ၜိုဟ်လလမ်ရ။ သွက်သ္ဂောံဒက်ပ္တန်တွဵုရးဍုၚ်မန်မာန် ဆက်လုပ်အာပေါဲဗတိုက် အပ္ဍဲဗွိုၚ်သၞောဝ်ဥပဒေ သာ်ဝွံစှေ်စိုတ်အိုတ်တုဲ ပ္ဍဲ ၁၉၅၈ သၞာံ ဂိတုဂျူလာၚ် ၁၉ ကေတ်ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်ဂှ် ကောန်ပၞာန်မန် ၁၁၁၁

Categories
ပရိုၚ်

စပ်ကဵုပေဲါပၞာန်ကချေၚ်တုဲ လပါ်အလဵုအသဳ တာလျိုၚ်နွံဂၠိုၚ်ရောၚ် ဒံက်တာမေန်သဵုလေန် ဟီု

မာံလုၚ်၊ အေမဳ – စပ်ကဵုပေဲါပၞာန်ကချေၚ် ကတဵုဒှ်ဒၟံၚ်လၟုဟ်ဏံဂှ် လပါ်အလဵုအသဳဗၟာကီု လပါ်ဂကောံဗၠးၜးကချေၚ် KIO ကီု တာလျိုၚ်နွံသီုၜါလပါ်ကီုလေဝ် လပါ်အလဵုအသဳဂှ် တာလျိုၚ်နွံဂၠိုၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် ဒံက်တာမေန်သဵုလေန် ဟီုရ။

Categories
ဗဳဒဳယဵု

ပ္တိုန်ဂုဏ်စရာဲ ကဵုလာပ်တၟေၚ် ကုကွးဘာမန် ကွာန်ပ္ၚ

Categories
ပရိုၚ်

ဗော်မန်ၜါ ပတိုန်ဂတဵုမုက် မွဲစွံတုဲ ဗော်အလုံဒေသ ကလေၚ်ဖျေံ ဂတဵုမုက်

ဂျူရဳဆာဲ – ပ္ဍဲပွိုၚ်တိုက်ကၟာဝက်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳ အလုံရးမန် AMDP ကေုာံ ဗော်ဒဳမဝ်ကရေသဳမန် MDP တံ ပတိုန်ဂတဵုမုက်၊ အလာံ မွဲစွံတုဲ လပါ်ဗော် AMDP ဖျေံထောံဂတဵုမုက်ဂှ်ရ သှေ်ဆဂတဵုမုက် ဗော် MDP မွဲဟေၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးဒေသ မဆဵုညာတ်နမတ်တံ ဟီုအိုတ်ရ။