ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 26)

Tag Archives: ပရိုၚ်

ပတိုန်ဂုန်စရာဲ ခုတ်ကဵုယၟုဂၠံၚ် ဂၠံၚ်အ္စာရဿ ပ္ဍဲကွာန်ဒူရာ

အာကာ အံက်တဝ်ဗာ ၂၉ – မိက်ဂွံပတိုန်ဂုန်စရာဲ ကုပူဂိုလ် မသၠးကၠုၚ်ဂုန်ဖဵု သွက်ကောန်ဂကူတုဲ ဂၠံၚ်သမ္မထိုက်တၟိ မကၠောန်လဝ် ပ္ဍဲကွာန်ဒူရာ၊ ဒေသဖာလိန်၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်ဂှ် ခုတ်ဏာယၟု ဂၠံၚ်အ္စာရဿရောၚ် ဂွံတီကေတ် နူညးမအာ

Read More »

ရံၚ်သီုဗော် သီုညးစၞးတုဲ ကဵုမာဲညိ လၟောဝ်အမာတ် ဗော်ပျဳခါၚ်ဖျဵု ဟီု

ညးဍုၚ်ကွာန် မစုတ်မာဲတံ အခါရ ရုဲလၟောဝ်ညးစၞးမ္ဂး လ္ပရံၚ် ဗော်သၟးညိ၊ အစောံစရာဲ လၟောဝ်ညးစၞးတံ နွံဗီုလဵုရောဂှ်လေဝ် ရံၚ်ကီုညိ သာ်ဝွံ ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၉ ၊အဃော ရဲဗော်ပျဳခါၚ်ဖျဵု ဟီုတွံ ပရေၚ်စန်ဒက်မာဲ ပ္ဍဲဖလာတ်ဍုၚ်ရေဝ် တွဵုရးမန်ဂှ် ပၟိၚ်ပၟဟ်ဆဝ်ပ္ၚုဟ် မှာဇန်တံ နဂလာန်သာ်ဂှ်

Read More »

နဒဒှ်မၚ်မွဲစဵုဒၞါအာ ဇကုဇကုဟေၚ် လုပ်အာပေါဲဗ္တိုက်ဏောၚ် SSPP/SSA လလောၚ်တြး

အိုက်သာၚ် – ဒပ်ပၞာန် ဗော်ပရေၚ်တောတက်ရးသေံဇၞော် SSPP/SSA ဒပ် ဗော် SSPP/SSA တံ ၜိုန်ဒးဒုၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ကဵု ဒပ်အလဵုအသဳကီုလေဝ် ဂွံက္လေၚ်ထ္ပက်ပၞာန်ကီုဂှ် ညးတံဟွံမွဲပၟိက်တုဲ နဒဒှ် မၚ်မွဲစဵုဒၞါအာ ဇကုဇကုဟေၚ် ဆက်တဝ်စၞေဟ်

Read More »

သွက်ရဲဒဴပၞာန် IDPs တံ ညံၚ်ဂွံကဵုအရီုဗၚ်ပြဟ်ဟ် ဂကောံရပ်လွဟ် (၈) ဂကောံအာတ်မိက်

အိုက်သာၚ် – သွက်ရဲပါဲဒဴ ဘဲပၞာန် နွံပ္ဍဲဗ္ဒိုပ် IDPs အပ္ဍဲဍုၚ် ကေုာံ ဒေသပယဵုတံဂှ် နူအလဵုအသဳ စွံဓဝ်ဆာန်ဍူ ဗ္စာရဏာ လ္တူဍေံတံတုဲ ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ပြဟ်ဟ်ညိဂှ် ပ္ဍဲဂိတုအံက်တဝ်ဗာ ၁၈ လောန်ကၠုၚ်ဏံ ဂကောံရပ်လွဟ် ၈ ဂ

Read More »

မွဲတဲဓဝ် ဂွံလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ သီုဂကောံဖ်အိုတ်ဟီုဂှ် ဍုၚ်လဵုလေဝ် ဟွံမွဲကၠုၚ် ပဒေါသဝ်ဂွါထူဝေန် ဟီု

အိုက်သာၚ် -ပ္ဍဲကိစ္စထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် မကော်ဂး လိက်ကသုက် NCA ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ဖ်အိုတ် ဟိုတ်နူ ဟွံပါလုပ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ရဲဟီုဂးပါ်ပါဲဂၠိုၚ်မံၚ်တုဲ လ္တူကိစ္စဂှ် ပဒေါသဝ်ဂွါထူဝေန် ညးအုပ်ကာ

Read More »

ရီုဗၚ်ထံက်ပၚ် ကုဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံဏောၚ် ဝန်ဇၞော်ပရေၚ်လလောၚ်ပရိုၚ် ဟီု

အိုက်သာၚ် – ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနပရေၚ်လလောၚ်ပရိုၚ် ကဵု ညးတာလျိုၚ်ဂမၠိုၚ် နူဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ဆဵုဂဗ သဳကၠဳကၠုၚ်ညးသ္ကအ်တုဲ အရာဌာန်ပရိုၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ မၞုံပၟိက်ဂှ် ၜိုတ်သ္ပမာန် နူဌာနဝန်ဇၞော် ပရေၚ်လလော

Read More »

ပ္ဍဲ ၈ ဂကောံထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် အလဵုအသဳ ဇိုတ်ကဵုစရၚ် ဂကောံဟွံဗဗွဲဓရ် ၃ ဂကောံ

အိုက်သာၚ် – ဂကောံပၠန်ဂတး ရပ်လွဟ်ဗွဲမဂၠိုၚ် အလဵုအသဳအဆက်က် လလောၚ်ပၟိၚ်လဝ် နဒဒှ် ဂကောံဟွံဗဗွဲဓဝ်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ ပၞောဝ်ကဵု ဂကောံ (၈) ဂကောံ မလုပ်ထ္ပက်စၟတ်တဲ

Read More »

ပ္ဍဲပေါဲထ္ပက်စၟတ်တဲ NCA ဂှ် ဒဝ်အိုၚ်သာန်သုကျဳ ဟွံတိုန်

အိုက်သာၚ် – အံက်တဝ်ဗာ ၁၅ ဏံမ္ဂး ဂကောံရပ်လွဟ် ၈ ဂကောံကဵု အလဵုအသဳဗၟာ ထ္ပက်စၟတ်တဲ လိက်ကသုက် NCA မဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ်ဏောၚ်တုဲ ပ္ဍဲပေါဲဂှ် နကဵုဒဝ်အိုၚ်သာန်သုကျဳ အာတိုန်ဟွံသေၚ်- သာ်ဝွံ ပ္ဍဲအံက်တဝ်

Read More »

ကသပ်အလဵုအသဳဂှ် ကရေက်ကလှေ်ပ္တိတ် ဒြဟတ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ မၚ်ဗ္တိုက်ဖ်အိုတ်မံၚ်ဏေါၚ် UNFC လလောၚ်ပ္တိတ်

အိုက်သာၚ် – အလဵုအသဳဗၟာဝွံ ပ္ဍဲကိစ္စလိက်ကသုက် ဒိုအ်ပန်ပှော် အလုံမွဲဍုၚ် NCA ဂှ် ဂကောံရပ်လွဟ်ကောန်ဍုၚ် အရၚ်ဖ်အိုတ် ညံၚ်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲမာန်ဂှ် ဟွံဖန်ဇန်တုဲ ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံထ္ပက်စၟတ်တဲ ကုဂကောံ လ္ၚဵုလ္ၚဵုဟေၚ်ဂှ် ဒှ်

Read More »

လိက်ဖ္တိုက်ဖ်ေအာဝ်လဝ်သွက်ၜိုဟ်လမ်ထာဝရ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗါ ၅ ဂှ် ကျာ်ဇၞော်ပါလိတ က္လေၚ်ရုပ်သီကၠေံ

သၞံၚ်တိုၚ် – ကိစ္စချူဗစိုပ်လိက်ဖ္တိုက်ဖ်ေအာဝ်လဝ်ဥက္ကဋ္ဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သွက်ၜိုလလမ်ထာဝရ ပ္ဍဲအံက်တဝ်ဗါ (၅) ဂှ် နကဵုကျာ်ဇၞော် အ္စာမှာထေရ်ပါလိတ က္လေၚ်ရုပ်သီကၠေံတုဲ ဗော်ပၠန်ဂတးသီုဖအိုတ် ထ္ပက်စၟတ်တဲမှ နကဵု

Read More »