ဗၟာ  ၊ အၚ်္ဂလိက် ၊  Font ၊  Converter

Breaking News
Home / Tag Archives: ပရိုၚ် (page 3)

Tag Archives: ပရိုၚ်

ကိစ္စစရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ရဲဆုဲပြံၚ်ဂှ် ဗော် SNLD ပ္တိုန်ထ္ၜးဂလာန်ဒၞါတာ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဏောၚ်

ပ္ဍဲကိုန်အစဳဇန် (၁၀၀ တ္ၚဲ) အလဵုအသဳတၟိ ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် ကိစ္စသွက်ဂွံပ္တိတ်ကဵု စရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ကုသၟာကလောန် ဆုဲပြံၚ် ကေုာံ ညးပြံၚ်လုပ်ဖျေံသဇိုၚ်ဂှ် နူဗော်ဂဥုပ် ဒဳမဝ်ကရေဇြဳ ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်သေံ SNLD ပ္တိုန်ဂလာန်တာဒၞါ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်ဏောၚ် ဂွံလဝ်ပရိုၚ်ရ။

Read More »

ပရေၚ်ဆက်ဆောံ ကမ္ပဏဳတဵုယဵုထာဲကဵု အလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏအ် ဒးမၚ်ရံၚ် နကဵုဓဝိၚ်

ရန်ကဵုသွက်ဂွံ လုပ်ဗလိုက်သြန်တံ ပ္ဍဲကမၠောန် ကၠောန်ပ္တိတ် ကၠေၚ်ဂေဿ်ပြိုက်ဗူ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဏအ်ဂှ်တုဲ လဂါံဇိုၚ် ကမ္ပဏဳတဵုယဵုထာဲ (Toyo Thai Corporation Public Company Limited – TTCL) လုပ်ဆက်ဆောံ အလန်ပထမ ကုဂအုပ်ဝန်ဇၞော်ရးမန်ဂှ် ဒးမၚ်ရံၚ်အာ ဟဂွံသ္ကုတ်မတ် နကဵုဓဝိၚ်ဏောၚ် ဂကောံ ဒ္စဵုဒ္စး ပရေၚ်ချးတၟံတအ် ဟီုရ။

Read More »

မူဖေဝ်ဒရေဝ် မသ္ပစၞးကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူ ညံၚ်ဂွံမံက်တိုန်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲသဳကၠဳ

ရန်ကဵုတၞဟ်နသ္ဂောံဓမံက်ပ္တိုန် မူဖေဝ်ဒရေဝ် မဒုၚ်သဇိုၚ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူတုဲ ညးက္ဍိုပ်သၟတ်မန်တအ်ကီု အ္စာတန်ဗ္တောန်ဂမၠိုၚ် မစဳကၠးပ္ဍဲအရာပရေၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ်ကီု တက်က္ဍိုပ်ပံၚ်ကောံ ကၠောန်ကၠုၚ်ပေါဲသဳကၠဳမွဲ ပ္ဍဲၝောံခန် ပိုၚ်ခေတ် ဍုၚ်မတ်မလီု ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် (၁၄) ရဂှ် ဂွံတီကေတ် နူဂကောံညးဗြဴမန်ပံၚ်တောဲ (MWN) ရ။

Read More »

သွက်ဂွံခါန်စုတ် အ္စာဝှ်ကြံၚ်ၚ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ်မန်တံဂှ် ဒှ်ဒၟံၚ်အခက်ခုဲဘဏ္ဍာ

သွက်ဂွံ ခါန်စုတ် အ္စာဘာဝှ်ကြံၚ်ၚ် ပ္ဍဲဘာတန်သၠုၚ် ကောန်ဂကူမန် နွံသၟဝ်ဌာနပရေၚ်ပညာကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟိုတ်နူနွံကဵု အခက်ခုဲသြန်ဂအုံဂှ်ရ ပ္ဍဲအရာလုပ်သှ်စှ်တန်ဂှ် ဗ္ၜတ်အံၚ်လိက် သဝ်စှေ်ကၠုၚ် သာ်ဝွံ ညးတာလျိုၚ် ဌာနပရေၚ်ပညာ ကောန်ဂကူမန် ဟီုလဴကဵု ဌာန်ပရိုၚ်ဗၠးၜးမန်ရ။

Read More »

ဟိုတ်နူဟွံဂွံအထံက်အပၚ် နူအလဵုအသဳဂှ်ရ ဒိုအ်ဟွံဂွံ ဒးဗက်သြန်ထံက်ပၚ် ဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီု

ဟိုတ်နူ ဟွံဂွံအထံက်အပၚ် နူအလဵုအသဳဂှ်ရ ကောန်ဒပ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တန်တဴချဳဒရာၚ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်မြဟ်၊ တွဵုရးဍုၚ်မန်တအ် သွက်ဂွံတန်တဴအာမာန်ဂှ် ပါဲဟွံဗၠး ဒးဗက်သြန်ထံက်ပၚ် နူညးဍုၚ်ကွာန် ဌာန်ဒေသတအ်ဂှ်ရ သာ်ဝွံ နာဲဟံသာ ဒုဥက္ကဌ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုရ။

Read More »

ညံၚ်ဂွံပဒိုအ်ကဵု ကမၠောန်မာၚ်တၟံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ်ဂှ် ပ္တိုန်လဝ်လိက် ပ္ဍဲဌာနဝန်ဇၞော်အဆံၚ်ကၟိန်ဍုၚ်

ဇၟာပ်ကမ္ပနဳ မာၚ်တၟံ မကၠောန်ဒၟံၚ် အပ္ဍဲဗွိုၚ်ဂြိုပ်ဆု ဒဵုဣဏၚ်္ဂလာ (ကုလားမတောၚ်သစ်တောကြိုးဝိုၚ်) ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန်ဂှ် နူညးမဆေၚ်စပ်တအ် ပဒိုအ်ကဵုပိုတ်တ်ညိဂှ် အာတ်မိက် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ် ကုဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဒၞါဲမဆေၚ်စပ်တုဲရ သာ်ဝွံ မိကောန်ဆာန် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ် ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် ဟီုရ။

Read More »

ဒဒန်မ္ၚးကွာန်ဆၚ်ဂူ ပွိုၚ်ဍုၚ်ရေဝ်သမၠုၚ်ကျာ သရိုဟ်လီုအာတုဲ ကွဳစက်မွဲကရောံကဵု ဝန်ဇၞော် ဂီုကၠီု/ပယျဵုဂှ် ကၠောံဟွံဂွံ

ဗြဲဇၞော်ထတ်တုဲ ဟိုတ်နူဍာ်နူဒဵု လိုအ်စှေ်ကၠုၚ်ဂှ်ရ ပ္ဍဲဂၠံၚ်ရေဝ် ကဵု ခေါဇာ ဒဒန်တိုက်မွဲတၞုၚ် နွံပ္ဍဲဝါ မ္ၚးကွာန်ဆၚ်ဂူ သၟဝ်ကုန်ကျာ်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျောန် ၁၂ ပယာံတ္ၚဲစေၚ် သရိုဟ်လီုအာ သာ်ဝွံဂွံတီကေတ် နူကောန်ဒေသတအ်ရ။

Read More »

ပ္ဍဲပေါဲသှ်လိက် စှ်တန် သၞာံ ၂၀၁၆ ဏအ် တွဵုရးဍုၚ်မန် အံၚ်ခိုဟ်အိုတ်

ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၆ ၊ဂိတုဂျောန် ၁၁ ဂှ် စရၚ်အံၚ်စှ်တန် တိတ်ကၠုၚ်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ် ပၞောဝ်ကဵုကွးဘာ နွံ (၁၉၆၈၁) တလဂှ် အံၚ်အာ (၇၇၄၉) တလ (၃၉.၃၇%) တုဲ ၜတ်ကဵု ဗ္ၜတ်အလုံမွဲဍုၚ်မ္ဂး တွဵုးမန် အံၚ်ခိုဟ်အိုတ်ရ။

Read More »

ကိစ္စအစဳဇန်ကၠောန်ကဵုစရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ် ရဲဆုဲပြံၚ်ဂှ် သ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်မန် က္လေၚ်ဗ္စာကဵုညိ ဂကောံမန်တအ် အာတ်မိက်

ရန်ကဵု သၟာကမၠောန်ဆုဲပြံၚ် ကၠုၚ်လုပ်ကၠောန်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲတွဵုရးမန်ဏအ်တုဲ ဖန်ဇန်လဝ် သွက်ဂွံကၠောန်ကဵု စရၚ်သ္ၚိကၟိန်အိန်ထံၚ်ဂှ် က္လေၚ်သ္ၚဳဂၠိပ် ဗ္စာရဏာကဵုမွဲဝါညိ ဂကောံမန်ဂလိုၚ် ပ္တိုန်လိက် အာတ်မိက်လဝ် ကုသ္ကိုပ်ဝန်ဇၞော်တွဵုရးဍုၚ်မန်ရ ဂွံတီကေတ်။

Read More »

ကိစ္စပယျဵုဓနက်စှေ်ဗီုပြေပြံၚ်တုဲဟေၚ် သၞေဟ်ကၚ်စၠောံဗၞိက် ပယျဵုကျာ်ပိဂှ် ပံက်ကဵုမာန်ဏောၚ်

ကိစ္စပံက်သၞေဟ်ကၚ်ပယျဵု သွက်ဂွံစၠောံဗၞိက် ပ္ဍဲပယျဵုသေံ-ဗၟာ ဍုၚ်ကျာ်ပိဂှ် အလဵုအသဳၜါဍုၚ် (သေံ-ဗၟာ) တအ် တက်ကျာဖျေံဗီု ပရေၚ်သက်ပယျဵု ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်မာန်မ္ဂး ကိစ္စစၠောံဗၞိက်ရၚ်သ္ကအ်ဂှ် ရၚ်တၠုၚ်မာန်ဏောၚ် ဒံက်တာတာန်မျေအ် (ဝန်ဇၞော် ပရေၚ်သွံရာန်လှာဲဂတးဗၞိက်ကေုာံပရေၚ်ပိုန်ဒြပ်-ဗၟာ) ဂးရ။

Read More »