Categories
ပရိုၚ်

အပ္ဍဲတွဵုရးမန် စှ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဒးကလေၚ်ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်/အရာပ်ပၠန်ရောၚ်

ရဲမန် – ပ္ဍဲအရာရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်/အရာပ် အပ္ဍဲတွဵုရးမန် စှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ဟွံစှေ်ဗဗွဲသၞောဝ်ရောၚ် ဂးတုဲ တေၚ်လဝ်ကဆံၚ်လတူ နွံဂှ်ရ စၟဳစၟတ်တုဲ ကလေၚ်ရုဲစှ်အာပၠန်ရောၚ်ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ် တွဵုရးမန် နာဲနာၚ်ဥူ ဟီုရ။

အဃောစမ်ၜိုတ်မံၚ်ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန် ပ္ဍဲကွာန်ကြုၚ်ကြိုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု
အဃောစမ်ၜိုတ်မံၚ်ညးအုပ်ဓုပ်ကွာန် ပ္ဍဲကွာန်ကြုၚ်ကြိုက် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု
“ဂကောံအလဵုအသဳ တွဵုရးမန်တံဂှ် ကလေၚ်စၟဳစၟတ်မံၚ် လိက်တေၚ်ဗစိုပ်လဝ်ကဵုညးတံဖိုဟ်။ ယဝ်ရဟွံကိတ်ညဳကဵုသၞောဝ်တှေ် သွက်ဂွံကလေၚ်ရုဲစှ်တၟိဂှ် ဖျေံအာသ္ဂုတ်သွာတ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ နာဲနာၚ်ဥူ မဒှ်ညးစၞးကၠတ်ထဝ် ဒေသဆန္ဒမာဲ စၟတ် (၂) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဂှ် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဒဳဇြေမ်ပါ၊ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် ရုဲစှ်သကိုပ်အုပ်ဓုပ် ကွာန်/အရာပ် အပ္ဍဲတွဵုရးမန် စှ်ပွိုၚ်ဍုၚ်တုဲ ပရေၚ်ရုဲစှ်ဏံ ဟွံစှေ်ဗဗွဲဓဝ်ရောၚ်ဂှ် တေၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ဆက်ဆက်ရောၚ် သာ်ဝွံ ညးဆက်ဟီုရ။

ပ္ဍဲအရာရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ဏံဂှ် နကဵုမိမညးဍုၚ်ကွာန် (ဂကောံသမာဓိ) တံ ဟွံကၠိုဟ်တီလဝ် ပရေၚ်သၞောဝ်ရုဲစှ် ဇိပ်ဇိပ်ဂၠိပ်ဂၠိပ်ကီု၊ သကိုပ်အုပ်ဓုပ်နာနာပွိုၚ်ဍုၚ်တံ မိက်ဂွံကဵုကလေၚ်ရုဲစှ်ပတိုန် အုပ်ဓုပ်ကွာန်တြေံပၠန် မပ္တံကဵုဟိုတ်နူဟိုတ်တံဂှ်ရ မဒးကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပြသၞာသာ်ဝွံရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

သအာၚ်နူဂှ်ပၠန် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တံဂှ် သွက်ပေဲါရုဲမာဲ သၞာံ ၂၀၁၅ ဂတဏံ ပၟိက်ဇၞော်ဗွဲမလောန်တုဲ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံဂှ် မၞိဟ်ညး မၞိဟ်အဲ ပြိုၚ်ပ္ကာန်မံၚ် ညံၚ်သ္ဂောံဒှ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်အိုတ်ဂှ်ရ ဒှ်ကၠုၚ်ပရေၚ်ဒစဵုဒစး သာ်ဏံရောၚ်ဂှ် ညးဒေသတံ ဟီုအိုတ်ရ။

ကွာန်မၞုံအပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တံဂှ် ကောန်ဂကောံဗော်ဗောအ်ဗြေဝ်ခိုၚ်ကၠိုက်တံ ဟွံဂွံဒုၚ်ရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တုဲ ပတိုန်လဝ်လိက်ဒစဵုဒစးကဵု ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ်ရ နူဂှ်မွဲကဆံၚ် ပရေၚ်ဒစဵုဒစးဂတးဂတန် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဒေသ ပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ ဟီုအိုတ်ရ။

“အုပ်ဓုပ်ကွာန်တြေံတံဂှ် ဒစဵုဒစး အုပ်ဓုပ်ကွာန်တၟိ။ နူပွိုၚ်ဍုၚ်ကလေၚ်ရုဲစှ်တၟိဏောၚ် ဟီုကၠုၚ်တုဲ အုပ်ဓုပ်ကွာန်တၟိ ဒးဒုၚ်ရုဲစှ်လဝ်ဂှ်လေဝ် ကလေၚ်ဒစဵုဒစးပၠန်။ ဒဵုကဵုလၟုဟ် ဟွံဒှ်ကလေၚ်ရုဲတၟိဏီတုဲ ရုဲလဝ်တုဲဂှ်လေဝ် ဟွံခါန်ကၞက်တာလျိုၚ်ဏီဖိုဟ်” သာ်ဝွံ ကောန်ကွာန် ကွာန်လှာမွဲတၠ ဟီုရ။

သွက်သ္ဂောံရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ် အရာပ်၊ ကွာန် နနဲဒဳမဝ်ကရေဇြဳမာန်ဂှ် ပ္ဍဲဂိတုဂျာန္နဝါရဳ၊ သၞာံ ၂၀၁၂ ဂှ် နူကၠတ်ထဝ်ကၟိန်ဍုၚ် စၞောန်ပျးကၠုၚ် သၞောဝ်ဥပဒေ အရာပ်/ကွာန်တုဲရ။

သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်/အရာပ်တံဂှ် မဒးဍိုက်ပေၚ်ကဵု စရာဲဍာ်ဒကေဝ် ၁၁ တၚ် မပ္တံကဵု ပွမဍိုက်ပေၚ်ကဵု စရာဲပညာ မထေက်ကြိုက်၊ ပွမဍိုက်ပေၚ်ကဵု ပရေၚ်စသုၚ်မံၚ်စံၚ် ဗွဲမရုမ်ဂပ်၊ ပွမဒှ် ညးမၞုံကဵုသိက္ခာသမာဓိတုဲ ကောန်ဍုၚ်ကွာန်တံ ရှေ်သှေ်ရဴဂဴရောၚ် သာ်ဝွံ စၞောန်ပျးလဝ် ပ္ဍဲသၞောဝ်ဥပဒေတၟိဏံရ။

ပ္ဍဲကာလရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် ကဆံၚ်ကဆံၚ်ဂှ်မ္ဂး နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ် ပွမရုဲစှ် ဂကောံသမာဓိ နဆန္ဒညးဂမၠိုၚ်၊ ဂကောံသမာဓိတံ ပွမရုဲစှ် ညးစၞး က္ဍိုပ်စှ်သ္ၚိ၊ ညးစၞးက္ဍိုပ်စှ်သ္ၚိတံဂှ် ပွမရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန် နကဵုမာဲဒၠုက်တံ ပါလုပ်အိုတ်ရ။

ၜိုန်ရရုဲစှ် သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်တုဲကီုလေဝ် ကောန်ကွာန်တံ ဟွံဒးဂၞပ်တုဲ ကောန်ကွာန် လၟိဟ် ၅၀ တၟံကၠံပြၚ်တံ ဒစဵုဒစးကၠုၚ်မ္ဂး နကဵုသကိုပ်အုပ်ဓုပ်ပွိုၚ်ဍုၚ် ဒးပဒေံါပဲါတးကဵု သကိုပ်အုပ်ဓုပ်ကွာန်ဂှ်ရောၚ် သာ်ဝွံ ပ္ဍဲသၞောဝ်ဥပဒေ အရာပ်/ကွာန် ဂှ် စၞောန်ပျးလဝ် နွံကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.