Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် လၟိဟ်သတ်ဆုတိတ်အောန်စှေ်

မာံတဵုလွဳ – ပ္ဍဲကဵုဥတုမုဟ်ကျာသၞာံဏံ တၞံဆုဂမၠိုၚ် ဒးဘဲဗဒါလတိုပ်ကီု ပ္ဍဲကဵုဥတုကညၚ်ပၠန် ဘဲဒဏ်ဂမ္တဴဂၠိုၚ်လောန်ကီုတုဲ သတ်ဆုဂမၠိုၚ် လီုလာ်နွံကၠုၚ်ဂှ် လၟိဟ်သတ်ဆုသတ်ဒုန် တိတ်အောန်စှေ်မံၚ်ရောၚ်ဂှ် ညးတၠကၠအ် ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်တံ ဟီုကရောတ်မံၚ်အိုတ်ရ။

ecfc9478362c42cec566949844f9de67_Mတၠကၠအ်(၄)ဧက မွဲတၠဂှ် “သၞာံတုဲတုဲတေံလေဝ် ဒးဒုၚ်ကၠုၚ်ဘဲလတိုပ်နွံကီု၊ ပ္ဍဲအခိၚ်မုဟ်ကျာသၞာံဏံဂှ် ဒးဒုၚ်ဘဲလတိုပ်ဂၠိုၚ် ဗဒါစှေ်ပဵုဂၠိုၚ်၊ တုဲတှေ် အခိၚ်သတ်ဆုဍောတ်တ်ဂှ် ဟိုတ်နူဘဲဂမ္တဴဂၠိုၚ်လောန်တုဲ သတ်ဆုဂမၠိုၚ် ဇၞော်ဟွံမာန်၊ လ္ၚဵုတံဂှ် အေဲကှ်တုဲ ပြဟ်စှေ် လီုလာ်ဆောံလေၚ်ဂၠိုၚ်ကွေံရ” သာ်ဝွံ ဟီုရ။
ပ္ဍဲကၠအ် (၄) ဧက ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂှ် ဗွဲမဂၠိုၚ်တၞံသတ်ဆုတဵုဒၟံၚ် တၞံဗဗုၚ်ကြုက်၊ ဒူရေန်၊ သဳဠဴ ကေုာံ တၞံပၞဴဂမၠိုၚ် ဒှ်တုဲ တၞံဒးဘဲဂၠိုၚ်အိုတ်ဂှ် တၞံဗဗုၚ်ကြုက်ကဵု တၞံဒူရေန်တံရ။

အခိၚ်ပ္ကဴဗဗုၚ်စတိတ် ဒးဘဲလတိုပ်စှေ် ဗဒါဒိုပ်ဂၠိုၚ်ဂှ် ခၟောၚ် ပ္ကဴတံဒတုံပြဟ်စှေ်အိုတ်တုဲ ဟွံဒှ်သတ်ဍောတ်တ်မွဲသာ် ဗစံက်အာကီု၊ တၞံဒူရေန်တံပၠန်လေဝ် ဟိုတ်နူဘဲဂမ္တဴတုဲ သတ်ဟတောဲတံပြဟ်စှေ်ကီု၊ အခိၚ်သတ်ကြံၚ်ဍုဟ်တေံဟွံစိုပ်ဏီ ဟိုတ်နူဘဲပြိပ်၊ ကဝ ကၠုၚ်ပလီုပလာ်တုဲ လၟိဟ်သတ်ဆုတိတ်အောန်အာရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးဆက်ဟီုရ။

သၞာံဏံဂှ် ဟတောဲဗဗုၚ်ဍောတ်တ်ကဵု ဒူရေန်ဍောတ်တ်ဂမၠိုၚ် ဟွံပြဟ်စှေ်ဂၠိုၚ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဘဲဂမ္တဴတုဲ ဒှ်အာသတ်ဆု ဟွံပေၚ်ကဵုဍာ်ဒကေဝ်ဂမၠိုၚ်ရ။

သွက်သ္ဂောံလွဳလွတ် တၞံသတ်ဆုဂမၠိုၚ်တံဂှ် ရာန်ပကောံလဝ် ဝဲါဓာတ်ဂမၠိုၚ်၊ အိက်ဂၠဴ၊ အိက်စာၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ဝဳဝတ်လဝ်ကီုလေဝ် ဟိုတ်နူဘဲဒဏ်သဘာဝကဵု ဘဲတိရစ္ဆာန်ပလီုပလာ်တုဲ နကဵုပရေၚ်ပိုန်ဒြပ် တော်စဟွံကိတ်ဂးရ။

သွက်တၞံသတ်ဆုပ္ဍဲကၠအ် (၄) ဧကဂှ် ဒးသုၚ်စောဲ အိက်စာၚ်ကဵု အိက်ဂၠဴ စဵုကဵု (၃၀ – ၄၀) ဖ္ဍိုက် ကွဳစက်ရောၚ်။ အိက်စာၚ်မွဲဖ္ဍိုက်ကွဳစက်ဂှ် ၚုဟ်မး (၁၈၀၀၀) ဒကေဝ်၊ အိက်ဂၠဴဂှ် (၁၅၀၀၀) ဒကေဝ် ၚုဟ်မးနွံမံၚ်ဂှ် တၠကၠအ်မွဲတၠ ဟီုရ။

အကာဲအရာသတ်ဆုသတ်ဒုန်ဂမၠိုၚ် ဟွံခိုဟ်ဂှ် ညးကူသာန်သွံရာန်သတ်ဆု နကဵုသၞောတ်ထပိုတ်ၚုဟ်မး အလုံကၠအ်မွဲအောန်စှေ်တုဲ သတ်ဆုတိတ်နူကၠအ်ဇကုဂမၠိုၚ်ဂှ် နကဵုဇကုဇကု ဒးသွံကေတ်မံၚ် ဂွံတီရ။

သၞောတ်ထပိုတ်ၚုဟ်မး အလုံကၠအ်မွဲဝွံ ပ္ဍဲသၞာံတုဲကၠုၚ်တေံဂှ် သတ်ဆုတိတ်နူကၠအ် (၄) ဧကမွဲကၠအ်သီုဖအိုတ် ဂွံကၠုၚ်ၚုဟ်မး နူ (၂၀) ကိုဋ်-စဵုကဵုစိုပ် (၃၀) ကိုဋ်ဒကေဝ်ကီုလေဝ် ပ္ဍဲသၞာံဏံဂှ် ညးရာန်ထပိုတ်ၚုဟ်မးကၠအ်တံ အောန်ဗွဲမလောန်တုဲ ၜိုတ် (၂၀) ကိုဋ်ဒကေဝ်ဟေၚ် ဂွံမာန်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ကၠအ် (၄) ဧက မၞုံအကြာဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ကဵု ဍုၚ်မတ်မလီု ပွဳပွူကွာန်တာဂှ် လၟိဟ်ကၠအ်မၞုံၜိုတ် (၂၂၀) ကၠအ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဗွဝ်ဖျာသတ်ဆု ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် မဒှ်ကၠအ်သတ်ဆု အဓိကမွဲကီုရ။ တုဲပၠန်

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် မဒှ်ဒၞာဲကတ်လ္ၚတ် ဂကူသတ်ဆု ဗွဲမစုၚ်လေၚ်ရောၚ်ဂှ်လေဝ် ညးတၠကၠအ် ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ဟီုဂးမံၚ်အိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.