Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပက္ဋိုပ်တုဲ ကိစ္စပကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဂှ် နဗွဲဂကောံ ဟဂွံဟီုဂးတက်ကျာ လုပ်သၞောဝ်ဏီ

သွက်ဂွံပကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် မလုပ်ရုဲမာဲတံမာန်တုဲ နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ သ္ပက္ဍိုပ် ပညဳပညပ်အာရောၚ် ဟီုဓမံက်လဝ်ဂှ် စဵုကဵုစိုပ်အခိၚ်တ္ၚဲချူပရိုၚ် မေ ၂၇ ဏံ နဗွဲဂကောံ ဟဂွံဟီုဂးတက်ကျာညးသ္ကံ လုပ်သၞောဝ်ဏီရောၚ် ဂွံတီကေတ်နူကဵုညးတာလျိုၚ်ဗော်မဆေၚ်တံ ဟီုထ္ၜးလဝ်ကဵုရ။

သၚ်ပညဳပညပ်ကဵု ညးစၞးဗော်ၜါလ္ပာ် တက်လဝ်ဗီုစၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ (သၞံၚ်တိုၚ်)
သၚ်ပညဳပညပ်ကဵု ညးစၞးဗော်ၜါလ္ပာ် တက်လဝ်ဗီုစၟတ်သမ္တီ ပ္ဍဲသၞာံ ၂၀၁၂ (သၞံၚ်တိုၚ်)

ကိစ္စပကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန် သွက်ဂွံဒှ်မွဲဏံဝွံ အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီုလၟေၚ်ဍာံ ၆ ဂိတု ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကၠောန်လဝ်ပ္ဍဲဂိတုမေ ပထမသတ္တဟဂှ် အလဵုဒုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ က္ဍိုက်ပ် ပံက်ပ္တိုန် လဝ်ဂကောံမၞုံယၟု “ဂကောံကမၠောန် ပညဳအရာဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်” မွဲတုဲ သွက်ဂွံဆဵုကဵုဂကောံ သၚ်ရာမညနိကာယ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဆေၚ်စပ်တံဂှ် စဳဇန်လဝ်ရ။

ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်အပ္ဍဲဍုၚ် ကေၚ်ကာဗဟဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဝေန်လှဂှ် “ကိစ္စဏံ ကဵုဂကောံလုပ်သၞောဝ်ဂှ် ဂွိုအ်ဆဵုလဝ် မွဲတဲဏီ၊ သွက်ဂွံဆဵုမာန်ဂှ်ရ နူကဵုပိုဲဏံ အာဆိုက်ဗ္ဒက်လဝ်ကဵုညးတံတုဲယျ၊ ညးတံ ဂွိုအ်က္လေၚ်ပရိုၚ်ဏီ၊ တုဲတှေ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဥက္ကဌ၊ ညးအုပ်ကာ ဂကောံသၚ်ရာမညနိကာယတံလေဝ် ညးတံၜက်မံၚ်တရဴ ဟွံက္လေၚ်စိုပ်ဏီကီု” သာ်ဝွံ ညးဟီုရ။

မွဲကရောံကဵုဆိုက်ဗ္ဒက်ကိစ္စပညဳအရာဓဝ်ညဳသာဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ဏံဂှ် ကိစ္စဆေၚ်စပ်ကဵုသ္ဂောံကၠောန်ဗဒှ် အာကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် ဂွံဓမံက်အာပရေၚ်ညဳသၟဟ်ဂကူမာန်ဂှ်လေဝ် သဳကၠဳဆိုက်ဗ္ဒက်လဝ် ကဵုညးတံနွံ ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

ညးအုပ်ကာနာနာဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန် ဒံက်တာမေန်နဲသဵုဂှ် “သွက်ဂွံဆဵုညးသ္ကံဂှ် ညးစၞးညးတံ (ဗော်ဍုၚ်မန် တၟိ) ကၠုၚ်စိုပ်ဟီုဂးလဝ်ကဵုပိုဲနွံ၊ ဆဂး နကဵုဗော်ပိုဲဂှ် ကော်ကောံဓရီုကေၚ်ကာတုဲမှ ဆဵု၊ ဟွံဆဵုဂှ် တီတိုန်စှေ်မာန် ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

လ္ပာ်ဗော်ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ဟဂွံဆိုက်ဗ္ဒက်မွဲသာ်ဏီဒှ်ကၠာလေဝ် ယဝ်ရညးစၞးဗော်ဍုၚ်မန်တၟိတအ် ကေတ်ကၠုၚ် အဆက်စၠောံကဵုညးတံမ္ဂး ဒုၚ်ဆဵုအာရောၚ် ညးအုပ်ကာနာနာ ဗော်ကောန်ဂကူမန် နာဲလျးတၟး ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ် ပ္ဍဲဂိတုမေ ၂၇ ဏံရ။

ပ္ဍဲကဵုဗွိုၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်အခိၚ်တ္ၚဲဏံဝွံ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် လုပ်ရုဲမာဲ နွံတဴဒၟံၚ်ပိဗော်ကီုလေဝ် အပ္ဍဲကိစ္စပကောံ ဗော်မန်ဏံ ဗွဲတၟေၚ် သ္ပအဓိကကုဗော်ကောန်ဂကူမန်ကဵု ဗော်ဒဳမဵုကရေဇြဳအလုံရးမန်တုဲ ပညဳပညပ်အာရောၚ် လ္ပာ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဟီုဓမံက်လဝ်ရ။

ကိစ္စပကောံဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်မန်ၜါဗော်ဏံဂှ် ကိုပ်ကၠာနူဟွံစိုပ်ပေဲါရုဲမာဲ ၂၀၁၅ တေံလေဝ် ခမဳသၚ်မန်ကဵု ဂကောံပရေၚ်မၞိဟ်မန်တအ် ဂ္စာန်ပညဳတဴလုကဴကာလ ပွိုၚ် ၃၃ ဂိတုဂှ် ဟွံက္လိဂွံပရေၚ်အံၚ်ဇၞးနွံကၠုၚ်လဝ်တုဲရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.