Categories
ပရိုၚ်

ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် သ္ပဒ္တန်ယၟု ဒဒန်ဆက်စၠောံမတ်မလီု-တ္ကံခၟိုၚ် နကဵုယၟု ‘ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား’

ဒဒန်သြၚ်လောန် မဆက်စၠောံကၠောန်လဝ် မတ်မလီု- တ္ကံခၟိုၚ် တွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ကဵုယၟုဒဒန်သ္ကိုပ်ပၞာန်အံၚ်သာန် “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား”ရောၚ် ပ္ဍဲဂိတုမာတ် ၁၄ ဂှ် ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဂမၠိုၚ်သဳကၠဳတုဲ သ္ဂုတ်သွာတ်သ္ပဒ္တန် ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်ရ။

ကိစ္စယၟုဒဒန်ဏံ ပ္ဍဲကောံဓရီုကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် အမာတ် ၁၅ တၠ ကေုာံ ဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ် ဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်သိုၚ်ခၞံတံ သဳကၠဳကၠုၚ်ဂှ် ဟိုတ်နူနွံကဵုမၞိဟ်ဒ္စဵုဒ္စးဂှ်ရ အခါရ ကဵုမာဲဍဵုကောန်ဍေၚ်စက်ဂှ် မာဲထံက်ဂာလာန် ၂၁၇ မာဲ၊ မာဲဒ္စဵုဒ္စး ၄၃ မာဲ၊ မာဲအကြာ ၁၁၆ မာဲ သွဟ်တိတ်ကၠုၚ်သာ်ဏံတုဲ ဂလာန်ဂှ် ဒှ်အာဒ္တန်ရ။

သွဟ်မာဲ မတိတ်ကၠုၚ်နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် (Internet)
သွဟ်မာဲ မတိတ်ကၠုၚ်နူကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် (Internet)

“ကၠတ်ထဝ်ဟီုဂှ် ဒၞါဲကဵုယၟုဒဒန်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဒှ်ဒၞါဲ ဒးထိၚ်သွာအာ ပ္ဍဲအရာကဏ္ဍခၞံသၞောဝ် ကဏ္ဍပရေၚ်အုပ်ဓုပ် ကဏ္ဍစဳရေၚ်သၞောဝ်တံဏောၚ်၊ ကိစ္စခုတ်ယၟုဒဒန်ဂှ် ဒှ်ကမၠောန်အလဵုအသဳတုဲ တာလျိုၚ်ကၠတ်ထဝ်ဂှ် အလဵုအသဳကၠောန်ကမၠောန်ဟွံစှေ်ဗီုတှေ် သွက်ထိၚ်ဒဝ် ပဓဝ်ပတပ်အာဟေၚ်ရ” သာ်ဝွံ ဥူမိုၚ်မျေအ် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် နူဗော်ပျဳခါၚ်ဖျဵု ဒေသမာဲမေန်ကေန် ဟီုရ။

ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ၂၈ တုဲကၠုၚ်တေံ မိကောန်ဆာန် အမာတ်ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် NLD နူဒေသမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ပံၚ် တွဵုရးမန် ပ္တိုန်ကၠုၚ်လဝ်ဂလာန်ဖ္တိုက်ဖအောဝ် ကုအလဵုအသဳကၟိန်ဍုၚ် သွက်ဂွံကဵုယၟု “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား” ကုဒဒန်သြၚ်လောန် (တ္ကံခၟိုၚ်) ရ။

“ယၟုဒဒန်ဂှ် ဟွံဒှ်အတိုၚ်ဆန္ဒကောန်ဒေသတံတုဲ သ္ပဒ္တန် ဒုၚ်ကေတ်ယၟု “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား” ဣယျတှေ် နကဵုပိုဲဆက်ထ္ၜးအာဆန္ဒဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးချဳဒရာၚ်ကၠုၚ်ပရေၚ်မန် နာဲမန်ရာဇာ ဟီုလဴကဵုဌာန်ပရိုၚ်မန်ရ။

ဟိုတ်နူသ္ပကၠေံဒ္တန် ယၟုမ္ဂး “ဗိုလ်ချုပ်အောၚ်ဆန်းတံတား”ဏံဂှ်ရ ဂိတုမာတ် ၁၉ ဏံမ္ဂး မှာဇန်လၟိဟ်ၜိုတ်မွဲဠက် ဒေသတွဵုရးမန် ထပ်ထ္ၜးဆန္ဒပၠန်ရောၚ် ဂွံတီလဝ်ကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.