Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒေံါထောံ နူကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဗော်ၜါဂှ်ဣယျ

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် ဒေံါထောံဣယျရောၚ် ဂွံတီကေတ် အတိုၚ်တၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ကောံဓရီု ကမ္မတဳဗဟဵု ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

နူပညဳမံၚ်ၜါဗော် သ္ဂောံဒှ်မွဲဗော်ဂှ် ညာတ်အာအယောၚ်အလာ ပဲါနူဟွံဒှ်မွဲ ပတဝ်အာကဵု ဗော်တၟိမံက်ကၠုၚ်မာန် ရောၚ်တုဲ ညးစၞးဗော်ပိုဲ ဒးဒေါအ်ထောံ နူဂကောံပညဳပညပ်ဗော်ၜါ သ္ဂောံဒှ်မွဲဗော်ဏအ်ရောၚ် ဂွံဆဵုကေတ် တၚ် သ္ဂုတ်သွာတ် ပ္ဍဲကဵုမုက်လိက်ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိရ။

က္ဋိုပ်သ္ကိုပ်နူဗော်မန်တံ ဗီုတိုန်စိုပ်လဝ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၆ ကွာန်ကံပှ်လှ် (MNA)
က္ဋိုပ်သ္ကိုပ်နူဗော်မန်တံ ဗီုတိုန်စိုပ်လဝ်ကောံဓရီုဇၞော်ပရေၚ်ဂကူမန် သၞာံ ၂၀၁၆ ကွာန်ကံပှ်လှ် (MNA)

ညးနွံအခေါၚ်ဟီုဂး ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် နာဲသဵုအံၚ်ဂှ် “ကောန်ဍုၚ်ကောန်ကွာန်ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂှ်တှေ် ဓဝ်ပတှေ်လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ တှေ် ဍေံနွံဂၠိုၚ်မံၚ်လေဝ်၊ တုဲတှေ် ဆေၚ်စပ်ကဵုရဲပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီုလေဝ် ဓဝ်ပတှေ်လ္တူဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဇြိုၚ်ၚ်သာ သာ ဍေံနွံမံၚ်ညိညိညညကီုလေဝ်။ ညးတံနုက်တိတ်အာတှေ် ပ္ဍဲကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဏံဂှ် ဇြဟတ်ဍေံယအ်စှေ်အာ တၟာ ဟလိုၚ်” သာ်ဝွံ ဟီုကဵုသၞံၚ်တိုၚ်ရ။

အတိုၚ်သ္ဂုတ်သွာတ်ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် ကၠာနူကဵုသၞာံ (၂၀၁၇) ဟွံဂွံအိုတ် သွက်ဂွံသဳကၠဳအာသၠဲသၠဲလးလး ကိစ္စပရေၚ်ဍုၚ် ကွာန် ကောန်ဂကူမန်ဂှ် ညံၚ်ဂွံကၠောန်ဗဒှ်အာကောံဓရီုဇၞော်မွဲဂှ် ဆက်ဓမံက်အာရုပ်ရဴရောၚ်ကီု သွက်ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ် ဇြဟတ်ဂွံခိုဟ်တိုန်ဂှ် ဒးထပ်ဟလိုၚ်ပ္တိုန်ဇြဟတ်မၞိဟ်တံပၠန်ရောၚ် ညးဆက်ဟီုရ။

မွဲလပါ်ပၠန်ဂှ် နကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ သွက်ဂွံဒက်ပတန်ဓဝ်ညဳသာအလုံဂကူမန်ကီု၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲသၞောဝ်ညံ ၚ်ဂွံဒှ်မွဲကီုဂှ် ပံၚ်တောဲကုခမဳသၚ်တအ်တုဲ ဂၠာဲနဲကဲဆက်ဂစာန်အာရောၚ် ထပ်ဂးလဝ် ပ္ဍဲတၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် နွံပၠန်ရ။

“ၜိုန်ရဟီုလဝ် ဂၠာဲနဲကဲတၟိကၠာလေဝ် ဗီုလဵုဂွံအာဂှ် ချပ်လဝ်ချိုတ်တ်ပၠိုတ်တ်ဟွံမွဲပုဟ်။ ကမၠောန်ပိုဲတြေံတေံလေဝ် ဒး ကလးမံၚ်ညးသ္ကအ်ဏီ၊ ပ္ဍဲကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဂှ် အဓိကကဵုသၚ်တံဂှ် ပိုဲဒးကလးညိဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးလျိုၚ်ဗွိုၚ်ပ္ဍဲဍုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ကေၚ်ကာဗဟဵု နာဲဝေန်လှ ဟီုရ။

ကောံဓရီုကမ္မတဳဗဟဵု လၟေၚ်ဍာံ (၁/၁၇) သရောပ်သၞာံ (၂၀၁၆) ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဝွံ ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ၂၃-၄-၁၇ ဂှ် စကောံဓ ရီုတုဲ၊ စၟတ်တ္ၚဲ ၈-၅-၁၇ ဂှ် တုဲဒှ်အာရ။ ပ္ဍဲကောံဓရီုဏအ်ဝွံ ပ္ဍဲကမ္မတဳဗဟဵုနွံ (၃၃)တၠဂှ် တိုန်စိုပ် (၂၈)တၠတုဲ ကမ္မတဳဗ ဟဵုအရန်နွံ (၅)တၠဂှ် တိုန်စိုပ် (၄)တၠရ။ ဂကောံကဵုကသပ်ကုဗော် လ္ပါ်ဍုၚ်ပိုဲ (၃)တၠ၊ လ္ပါ်ဍုၚ်ဗၟံက် (၄)တၠ၊ ပံၚ် (၇)တၠ တိုန်စိုပ်လဝ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

ညးစၞးနူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ၊ နာဲဝေန်လှ၊ နာဲလွဳမန်၊ နာဲနာဍူ ကေုာံ နာဲအံၚ်မ္ၚဵုတံ ပါလုပ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ချဳ ဓရာၚ်ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တုဲ နူကဵုသၚ်ရာမည (၅) ဇကု အရန် (၃) ဇကု၊ တၠပညာမဟာဇန်မန် (၅) တၠတံ ရေၚ်တၠုၚ်ကၠုၚ်မံၚ်ပ္ဍဲဂကောံပ္ညဳပ္ညဳဂှ်ရောၚ်။

ဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်ဒက်ပ္တန်ဓဝ်ညဳသာ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂကူမန်ဂှ် နူကဵုဂိတုသေပ်တေမ်ဗာ (၁၈) သၞာံ (၂၀၁၆) ဂှ် ဒက်ပ္တန်ကၠုၚ်လဝ်တုဲ လၟုဟ်ပွိုၚ်ကဝက်သၞာံပြၚ် ချဳဓရာၚ်ကၠုၚ်လဝ်တုဲ ပရေၚ်ဆဵုဂဗတက်ကျာကုဗော်ၜါဂှ်ကီု လိက် ဒုၚ်စဳရေၚ်ဆေၚ်စပ်ကဵုပရေၚ်ဓဝ်ညဳသာလေဝ် လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ် (၅) လၟေၚ်မာန်ကၠုၚ်ရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.