Categories
ပရိုၚ်

သဘၚ်ဖျဴသွဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလာစာရဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲဘာရာမညရဋ္ဌဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ဏောၚ်

သၟဟ်သၟန်၊ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၁၁၊ သၞာံ ၂၀၁၉
သဘၚ်ဖျဴသွဝ် ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလာစာရ ဘာဗ္ဂောပရိယတ္တိ ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် ကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဘာရာမညရဋ္ဌ ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ် ဍုၚ်မတ်မလီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
“ကျာ်ဇၞော်ဏံဂှ် အာဇနဲဂကူမန်ဏောၚ်။ ဖျဴဇွသၚ်ညးတှေ် ဒးနွံကဵုအဆံၚ်အလံၚ်ကီုဏောၚ်။ ဘာရာမညရဋ္ဌဂှ်တှေ် သၠဲလး၊ ဂၠာဲပကောံကပေါတ်လေဝ်လောဲ၊ နွံမံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်မတ်မလီုတှေ် အာကၠုၚ်ကြပ်မံၚ်သီုညးဖအိုတ်လေဝ်” သာ်ဝွံ ကျာ်ဇၞောအ္စာဝရဝံသ ကွာန်ၝောံနက် ညးမဒှ်ဥက္ကဋ္ဌ ဂကောံကၠောန်ဗဒှ်ဇွသၚ်ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ် ဟီုမြော်ရ။
အခိၚ်ဖျေံဘာနိဗ္ဗာန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ် လလောၚ်တြးလဝ် သွက်ဂွံကၠောန်အာ ပ္ဍဲကဵုဘာသုဝဏ္ဏဘုမ် ပ္ဍဲကွာန်ရုၚ်စက် (စက်မှုဇုံ) ကီုလေဝ် ရံၚ်ကဵုပရေၚ်ဍန်ဂြက်နာနာကီု ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလာစာရဂှ် ဒှ်မံၚ်အစံၚ်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာသဳလာစာရ (ဂုဏ်မှေအ်) ကီုတုဲ ပြံၚ်သၠာဲကၠောန်ဗဒှ်အာ ပ္ဍဲကဵုဘာရာမညရဋ္ဌဂှ်ရောၚ် ကောန်ကွးကျာ်ဇၞော်အ္စာ တၠဂုဏ်အ္စာဥတ္တရ ဟီုမြော်ရ။
“ကျာ်ဇၞော်ဂှ်လေဝ် ဒှ်မံၚ်အဓိပတိ တက္ကသိုလ်ရာမညရဋ္ဌဏံရောၚ်။ ဒၞာဲလေဝ် ဍေံသၠဲလးညိဏောၚ်။ ဍေံနွံမံၚ်ဒေါဝ်ဍုၚ်တှေ် မၞိဟ်အာကၠုၚ်လေဝ် လောဲသွာဏောၚ်။ သၚ်ဍုၚ်မ္ၚးတံလေဝ် ဇူဒီုပြေပြံၚ်ဏောၚ်။ ကဵုဂုဏ်တၟေၚ်ညးတှေ် ကၠောန်ပ္ဍဲကဵုဌာန်ဏံဂှ် ပဵုတုဲဍေံစိုပ်တရဴဏောၚ်” သာ်ဝွံ တၠဂုဏ်အ္စာ ဥတ္တရ ဂးရ။
သဘၚ်ဖျဴသွဝ်ဏံဂှ် စနူကဵုဂိတုပသာ်မွဲမံက် သွက်ဂွံစကၠောန် သ္ပပူဇဴအာ ပ္ဍဲကဵုဘာဗ္ဂောပရိယတ္တိကၠာတုဲ နိမန်ကဝါ်နၚ် ဘာရာမညရဋ္ဌ သွက်ဂွံစံၚ်ဇွဂြဇုတ် နကဵုပြသာဒ် အတိုၚ်အခိုက်ကၞာမန်ရောၚ်။
ကျာ်ဇၞော်အ္စာဂှ် ပ္ဍဲကဵုသၞာံ (၂၀၁၈) ဂိတုနဝ်ဝေမ်ဗာ (၁၇)၊ အခိၚ်ကလိဂွံအာယုက် (၇၈) သၞာံ သိက္ခာ (၅၈) ဝှ်ဂှ် စဴအာသွဝ်ရ။
ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလာစာရဂှ် ကလိဂွံလဝ်တဆိပ်ကြာ အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတကီု ပ္ဍဲကဵုဂကောံရာမညဓမ္မာစရိယဂှ် အဆံၚ်ဒုဥက္ကဋ္ဌကီု ပ္ဍဲကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူမန် မပ္တံကဵုဂကောံပ္ညဳပ္ညပ်တံဂှ် ကေၚ်က္ဍိုက်ပ် ကေတ်ကၠုၚ်လဝ် တာလျိုၚ်ကီုရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.