Categories
ပရိုၚ် သၟာန်သွဟ်

“ဂလာန်ပရၚ်တဲ သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် နူဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ နာဲဟံသာ”

ဗညာအံၚ် ပ္တိုန်ထ္ၜးလဝ်ရ။

သၟာန် ။ ။ လၟုဟ်ကြပ်လေဝ် ကြပ်ကၠုၚ်ကဵုတ္ၚဲကောန်ဂကူဣရတှေ် အ္စာလေဝ် နဒဒှ်ဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ဒှ်ကၠုၚ်လဝ် လတ်တ်ဖတ်တ်ဂှ် အကြာဏံ သွက်တ္ၚဲကောန်ဂကူမန် နကဵုဂလာန်ဥက္ကဌဗော်မွဲ မူမိက်ဂွံဟီုဖတိုက်ဖအောဝ် ကုကောန်ဂကူမန်ပိုဲကီုရော?

သွဟ် ။ ။ ဟီုအာတှေ် ပိုဲလေဝ်ဂစာန်ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ် တၟာဂလိုၚ်ကီုရ၊ ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲ (၂၀၁၅) တေံ ဟိုတ်မန်ပိုဲ ဒးကျအာဂှ် ဗော်မန်ပိုဲ ဒၟါနူဒှ်ဒၟံၚ်ၜါတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂလာန်ပတှေ်ဟွံမွဲ၊ ဒှ်ဒၟံၚ်ဗော်ၜါတှေ် ညးဖျေံ သြဇာအဲ၊ အဲဖျေံ သြဇာညးလေဝ် နွံကၠုၚ်တုဲ မာဲဂှ်ပြးအာ၊ တုဲပၠန် ဗော် NLD လေဝ် ကဵုလဝ်ကတိပါၚ် ကၠောန်ကဵုဗီုတေံဏောၚ် ဗီုဏံဏောၚ် ပြံၚ်လှာဲဏောၚ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂလာန်ပတှေ် စှေ်မံၚ်စိုတ် စုတ်မာဲကဵုညးတံတှေ် ပြံၚ်လှာဲပြဟ်ဟ်မာန်ဏောၚ် ပတှေ်လဝ်ဗီုဂှ်တှေ် ဂစာန်စုတ်မာဲကဵု NLD လေဝ်နွံကၠုၚ်၊ ဆဂး အကာဲအရာလၟုဟ်ဂှ် ညးတံ မုလေဝ်ပဠေဝ်ကဵုဟွံမာန်၊ လ္တူပရေၚ်ကောန်ဂကူတံလေဝ် ညးတံစွံစိုတ်ဟွံသၠဲပုဟ် ကောန်ဂကူတံ ဒးဒုၚ်စသိုၚ်။ လၟုဟ် ဗော်ၜါ ဂှ်လေဝ် ညဳအာယျ၊ ကောန်ဂကူပိုဲသီုဖအိုတ်ဂှ်လေဝ် ဗော်ၜါတေံညဳအာတုဲ ကဵုဗော်ပၠန်ဂတးပိုဲဂှ်လေဝ် ကၠောံက္ဍကၠုၚ်၊ ဂကောံမှာဇန်ဂလိုၚ်ဂှ်လေဝ် ကၠောံက္ဍမံၚ်အိုတ်ယျ၊ လၟုဟ်တှေ် သၚ်မန်တံကီု ပိုဲကီု ဂကောံမှာဇန်ဂလိုၚ်တံကီု ပိုဲချပ်ကၠုၚ်ညးသ္ကံဂၠိုၚ်ကဵုဝါတုဲရ၊ ပိုဲဒးညဳသာညးသ္ကံဏောၚ် ကသေံကၠုၚ် ညးသ္ကံတုဲ တ္ၚဲဏံ နတဲဂှ် ညဳသၟဟ်ကၠုၚ် တၟာဂလိုၚ်ရ၊ ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာတှေ် သွက်ဍေံဂွံခိုဟ်တိုန် နွံတၟာဂလိုၚ်၊ လၟုဟ်ပိုဲချပ်ဇန်လဝ် အလုံကောန်ဂကူဖအိုတ် ဂကောံပံၚ်ကောံမွဲ ညံၚ်ဂွံဒှ်၊ တုဲတှေ် ဆေၚ်ကဵုပရေၚ်ကောန်ဂကူပိုဲလေဝ် သွက်ဂွံချပ်ဇန်အာ ကိစ္စနာနာဂှ်လေဝ်နွံမံၚ်၊ တုဲပၠန် ကဵုဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဒှ်တိုန်တၟိဏံလေဝ် ကၠောံက္ဍမံၚ်ကဵုပိုဲကီုရ၊ သၚ်တံလေဝ် ကၠောံက္ဍမံၚ်ကီုရ၊ သီုဖအိုတ်အကာဲအရာမန်ပိုဲ ဍေံခိုဟ်တိုန်ကၠုၚ်တၟာဂလိုၚ်၊ ပိုဲလေဝ် မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵု ကောန်ဂကူပိုဲဂှ် ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်ကီု၊ ပ္ဍဲကဵုဒးရုဲညးစၞး သွက်ကၠတ်ထဝ် ဍုၚ်ပံၚ်ကောံတေံကီု မၞိဟ်စၞးဂကူဇကု ဂၠိုၚ်ၚ်ဂွံဒၞါဲတှေ် အခေါၚ်ပရေၚ်ဂကူဇကု ဟီုဂးလောဲဏောၚ်၊ ဍေံသၠုၚ်တိုန်မာန်ဏောၚ်၊ လၟုဟ် ကရေၚ်တံလေဝ် ဗော်ဍေံညဳကၠုၚ်၊ ကချေၚ်တံလေဝ် ညဳကၠုၚ်၊ ချေၚ်တံလေဝ် ညဳကၠုၚ်၊ ကောန်ဂကူဂလိုၚ်တံ လၟုဟ်တှေ် လ္တူဗော်အေန်အေဝ်ဒဳကီု လ္တူဗော်ကျဖေါအ်ကီု ဂလာန်ပတှေ်အောန်စှေ်ကၠုၚ်တုဲ ဇြဟတ်ဇကုရ ဇကုဒးပတှေ်ဏောၚ်ဂှ် စိုပ်ကၠုၚ် အကာဲအရာဂှ်။ ပ္ဍဲဂကူမန်ပိုဲလေဝ် ပ္ဍဲပေါဲရုဲမာဲကီု ပ္ဍဲဗော်ဗွိုၚ်သၞောဝ်ကီု ပ္ဍဲဗော်ရပ်လွဟ်ကီု ညံၚ်ဂွံနွံကဵုဇြဟတ်ဂှ် ပိုဲကဵုပိုဲ ကၠောံက္ဍညးသ္ကံအိုတ်တုဲ ကောံကောံက္လောံက္လောံ ချပ်ဇန်အာညးသ္ကံတှေ် စိုပ်တရဴမာန်ဏောၚ်။
တုဲတှေ် ပိုဲချပ်လဝ်နွံမွဲဏီ၊ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂလိုၚ်တံဏံလေဝ် ပိုဲကဵုပိုဲ ညံၚ်ဂွံကၠောံက္ဍ ညံၚ်ဂွံဒှ်မွဲဇြဟတ်ဂှ် ချပ်ဇန်လဝ်နွံ၊ လၟုဟ်လေဝ် ၜိုတ်ဂစာန်ကၠုၚ်ဂှ် စိုပ်လေဝ် စိုပ်တရဴတၟာဂလိုၚ်ရ။ ရံၚ်ကေတ် အကာဲအရာတံဏံတုဲ ဘိုအ်ဂွံခိုဟ်တိုန်နွံမံၚ်ဏောၚ်။
မိက်ဂွံဖတိုက်ဖအောဝ်မွဲဂှ် တ္ၚဲဏံ အလုံကောန်ဂကူပိုဲ ဇြဟတ်ဂကောံရပ်လွဟ်လေဝ် တ္ၚဲဏံ ပိုဲဗလးထောံဟွံဂွံဏီ၊ ဂကောံရပ်လွဟ်လေဝ် ဇြဟတ်ညံၚ်ဂွံနွံ၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်လေဝ် ဇြဟတ်ညံၚ်ဂွံနွံ၊ ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးမန်ဇကုကီု ပ္ဍဲကၠတ်ထဝ်အဆံၚ်လ္တူတေံကီု ဇြဟတ်မန် ညံၚ်ဂွံနွံ ဂၠိုၚ်ၚ်ဂှ် မိက်ဂွံကဵုဂစာန်၊ မန်တှေ် ညံၚ်ဂွံစုတ်မာဲကဵု ရဲဗော်မန်ဇကုဂၠိုၚ်ၚ်၊ တုဲတှေ် မန်တှေ် ပိုဲတံ ဆဝ်မ္ၚုဟ်လဝ် နွံမံၚ်မွဲဏီ၊ ၜိုန်ဒှ်မံၚ် ကောန်ဂကူမန်ဖိုဟ်ကီုလေဝ် လုပ်ဒၟံၚ်ဗော်ညးတၞဟ်တှေ် လ္ပပတှေ်စကွေံညိ၊ မုဒှ်ရောတှေ် ဍေံဒးက္လၚ်မံၚ် အမိၚ်အဆံၚ်လ္တူတေံဏောၚ်၊ ဍေံကၠောန် ပရေၚ်ဂကူမန်ပေၚ်ၚ် ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ ဂကူမန် နွံပ္ဍဲဗော်မန်ဂှ်ရ ဍေံချပ်ကဵု ပရေၚ်မန်ဏောၚ်တှေ် ဗီုလဵုဒှ်ဒှ် အခါစုတ်မာဲတှေ် ညံၚ်ဂွံဍိုက်စုတ်မာဲကဵု ဗော်မန်ဇကု မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာ။

သၟာန် ။ ။ မွဲပၠန်ဂှ် သွက်ဗော်အ္စာတံ ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိဟီုဂှ်လေဝ် အ္စာဂှ် ဗွဲတၟေၚ် သၟတ်တံ ညံၚ်ဂွံလုပ်ယိုက်ဂၠေၚ်တာလျိုၚ် ပ္ဍဲဗော်ကီုဂှ် ဗီုလဵု အ္စာမိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ကီုရော?

သွဟ် ။ ။ မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ကဵုသၟတ်မန်ပိုဲဂှ် ပိုဲနူကဵုဒေံါပန်ပှော်တုဲ ပေါဲဗ္တိုက်ဂှ် ဍေံဟွံမွဲကၠုၚ်၊ ဒၟါနူဂှ်ရ မၞိဟ်တံ အာရီုဟွံမွဲကၠုၚ် လ္တူပေါဲဗ္တိုက်ရပ်လွဟ်၊ ဒပ်ရပ်လွဟ်ဏံ ညံၚ်ကဵုပၟိက်ဟွံဇၞော် ညာတ်အာဗီုဂှ်၊ ဆဂး ပိုဲဒးကၠိုဟ်လဝ်အကာဲအရာ ကောန်ဂကူပိုဲကီု အကာဲအရာဍုၚ်ပိုဲကီုတုဲ ဂကူမွဲမွဲဟီုဂှ် သွက်ဂကူညးရ ညးချပ်အဓိက၊ ဂကူမွဲမွဲ ဒပ်ပၞာန်ခိုၚ်ၚ်မွဲ ဟွံမွဲတှေ် ညးဂလိုၚ် ၚိတ်ထောံဏောၚ်၊ ညးတၞဟ် ဍဵုဍိုက်သ္ပမာန်ဏောၚ်၊ လၟုဟ် ပိုဲနွံမံၚ်ကဵုဒပ်ပၞာန်ဖိုဟ်ကီုလေဝ် လောန်ကၠုၚ်ၜါပိဂိတု တုဲကၠုၚ်ဏံ ကဵုကရေၚ်လေဝ် ဒှ်ပြသၞာ၊ ကဵုဒပ်ပၞာန်ဗၟာလေဝ် ဒှ်ကၠုၚ်ပြသၞာ ကိစ္စပ္ဍဲဒ္တန်ဒပ် ကွာန်ပလိုၚ်ဂျပါန်၊ ဣညအ်ဂှ် ဇြဟတ်ဇကုဟွံမွဲတှေ် ဇကုအာဍာ်ဇမၠိၚ်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ ဒှ်ဍုၚ်ဖေဝ်ဒရေဝ်တုဲလေဝ် ဒပ်ပၞာန်ဇကုဂှ် ပြဟ်ဟ်ဏံ ပလီုထောံဟွံဂွံဏီပုဟ်၊ ပိုဲဒးပခိုၚ်လဝ် ဒပ်ပိုဲဏီဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောဟီုတှေ် ပြသၞာဂှ် ဍေံညိၚ်ဝတ် အိုတ်အာဣရ ဟွံသေၚ်ဏီတှေ် ပိုဲဒးပခိုၚ်လဝ် ဇြဟတ်ဒပ်ပိုဲဏီဏောၚ်၊ ဣဂှ်ရ သၟတ်မန်တံဟီုဂှ် စိုတ်ဆာန်ဂကူနွံတှေ် ဂကူမွဲမွဲ ဒပ်မၚ်မွဲစဵုဒၞါဂကူညး ခိုၚ်ၚ်ဗတ်တ် ညံၚ်ဂွံနွံဂှ် ကြက်ဍေံဏောၚ် ညာတ်ကေတ်ဗီုဂှ်၊ ဍုၚ်ပိုဲဏံလေဝ် ကဵုမံၚ်သ္ဂုတ်သွာတ် ဝေၚ်မံၚ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂှ်လေဝ် စွံအဓိကကဵုဇြဟတ်ပၞာန်တုဲ ဝေၚ်မံၚ်ဏောၚ်တှေ် ပၞာန်ပိုဲညံၚ်ဂွံခိုၚ် ညံၚ်ဂွံဇၞော်မောဝ်ဂှ် ထေက်ကဵုဒးယိုက်ဂၠေၚ်ဏောၚ်၊ သၟတ်ပိုဲတံဟီုဂှ်တှေ် ဂွံသြန် NGO တုဲ ကၠောန်မံၚ်ကမၠောန်တေံသၟးဟီုတှေ် ပရေၚ်ကောန်ဂကူဂှ် ဟွံချိုတ်ပၠိုတ်ပုဟ်၊ တုဲတှေ် ကောန်ဂကူပိုဲဏံ အဲညာတ်မံၚ် အန္တရာဲဇၞော်ဇၞော် နွံမံၚ် (၂) သာ် UNESCO တေံလေဝ် ဟီုလဝ်နွံမံၚ်၊ ဂကူမန်ပိုဲ ဘိုအ်ဂွံကၠေံကၠက်အာနွံမံၚ်၊ ရံၚ်ကေတ်နတဲဟီုတှေ် ဒေသမန်ပိုဲဂှ် မန်ပိုဲဗွဲမဂၠိုၚ် တိတ်ကၠောန်စဍုၚ်သၟာၚ်၊ ဂကူဗၟာတံ ဗွဲမဂၠိုၚ် လုပ်ဖျေံသဇိုၚ် ဂၠာဲကၠောန်စ ပ္ဍဲဒေသမန်ပိုဲဣရ၊ ပ္ဍဲဒေသမန်ဏံ ဍေံဂွံမံၚ်ခိုဟ် ဂွံစခိုဟ် ကၠောန်ကမၠောန်ဂွံဂၠိုၚ်တှေ် ဍေံစဴဟွံသေၚ်ရ၊ မန်ပိုဲ အာကၠောန်စ ဍုၚ်သေံ ဍုၚ်မလေဝ်တေံဂှ် စိုပ်အခိၚ်တှေ် ဒးစဴဏောၚ်၊ ဇကုအာမံၚ်ပ္ဍဲဍုၚ်ညးတၞဟ်ဂှ် အခေါၚ်အဝဵုဇကု အရေဝ်ဇကု လိက်ပတ်ဇကု မုလေဝ် ဇကုသမၠုၚ်ပ္တိုန်ဟွံမာန်ပုဟ်၊ လၟုဟ် ဗၟာနှဴကၠုၚ်တှေ် ဂကူမန်ပိုဲဏံဂှ် ဗၟာလုပ်ကၠုၚ်တှေ် အေဇှ်ဂှ်လေဝ်မွဲ၊ တုဲပၠန် နှဴကၠုၚ်ကဵုဗၟာတှေ် ပိုဲဆဵုဂဗနွံမံၚ် ဗၟာဂှ် ဍေံဟီုအရေဝ်မန်ဟွံသေၚ်ပုဟ်၊ မန်ပိုဲဂှ် စိုပ်ဍုၚ်သေံ ဒးဟီုအရေဝ်သေံ စိုပ်မလေဝ် ဒးဟီုအရေဝ်မလေဝ်၊ ဗၟာစိုပ်ကၠုၚ်တိဍာ်မန်ဂှ် အကြာဇကုတှေ် မန်နွံမသုန် တြဴ ဗၟာစိုပ်ကၠုၚ်မွဲဗက် ဒးဟီုအရေဝ်ဗၟာဍေံအိုတ်တး၊ ရံၚ်အာဍာ်ဇမၠိၚ်တှေ် ဗီုရးဖါသီတေံ ရးဗဂေါတေံ မန်ပိုဲကၠေံကၠက်အာ၊ လၟုဟ် သှေ်မံၚ်ရးမုတ်တၟံဏံမွဲ မန်ပိုဲ ညံၚ်ဂွိုအ်ကၠေံအာဂှ် ပိုဲဒးပခိုၚ် ဒးစွံသတိဏောၚ်၊ လၟုဟ် ဗၟာနှဴလုပ်ကၠုၚ်ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ၊ တုဲတှေ် အလဵုအသဳလေဝ် ဖျေံကဵုဗီု ဍေံကၠုၚ်မံၚ်အဏံ ပေၚ် (၃) ဂိတုတှေ် စုတ်မာဲဂွံဣရတှေ် ယးကလဳတှေ် မာဲဍေံဓလီုဂွံဇကုကီုဏောၚ်၊ သွက်ဇကုဂှ် ဂြက်အာဏောၚ်၊ အန္တရာဲဏံလေဝ် ဇၞော်မံၚ်ဏောၚ်။ မွဲပၠန်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ လၟုဟ်တှေ် အန္တရာဲဂဥုဲၜူမာဲ ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ၊ အခါပိုဲစှေ်ဂေတ်ဒေသဂှ် ဂွံမိၚ်ပရိုၚ်ဗီုဂှ်၊ ဂဥုဲၜူမာဲဏံ ကၠုၚ်နူလဵုရော ကၠုၚ်နူဗွိုၚ်မ္ၚးဏောၚ်၊ ရဲဒေသမန်ပိုဲဏံ ကၠောန်ပ္တိတ်မံၚ်ဟွံမွဲပုဟ်၊ ပိုဲဂှ်လေဝ် ၜက်နူကဵုဒၞါဲ အဝဵုဇကုတုဲ ဇကုအာရပ်လေဝ် ဟွံဂွံပုဟ်၊ လုပ်ကၠုၚ်မံၚ်ဂှ် မန်ဇကုဏောၚ် ဟီုအာတှေ် ဒေသမန်ပိုဲဂှ် လောဲမံၚ်ညိဟီုဟဂှ်လေဝ်၊ညးတံလေဝ် မံၚ်စသၠဲလးမံၚ်ညိတုဲတှေ် သၟတ်တံဂှ် ရာန်စကာမာန်မံၚ်၊ စသုၚ်မံၚ်ဂဥုဲၜူမာဲဂှ် မၞိဟ်ဍောတ်တ်တံ စောဲအာဂဥုဲၜူမာဲဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ၊ ကိစ္စဏံ အနာဂတ် ကောန်ဂကူပိုဲ ဘိုအ်ဂွံလီုလာ် ကၠေံကၠက်အာဏောၚ်၊ သၟတ်တံ ဘဝလီုအာယျတှေ် အနာဂတ်မန်ပိုဲဏံ သ္ဇက်ပဟွံမွဲရ။ ဂတနူဏံ မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်လၟုဟ်ဏံ ဗျုအိုတ်ဇရာတှေ် ချဳဟွံမာန်ရ၊ သၟတ်တံလေဝ် လီုမံၚ်အိုတ်ဣရတှေ် ကျညးတၞဟ်ဏောၚ်၊ ဗၠိုက်တၞီအာဏောၚ်။

သၟာန် ။ ။ ဗွဲကြဴအိုတ် တ္ၚဲကောန်ဂကူလေဝ် စိုပ်ကၠုၚ်ဣရ တ္ၚဲကောန်ဂကူဏံတှေ် ဂလာန်ပရၚ်တဲ သာ်လဵု နကဵုဥက္ကဌဗော်ဍုၚ်မန်တၟိမွဲ မိက်ဂွံကဵုကောန်ဂကူပိုဲရော?
သွဟ် ။ ။ ပ္ဍဲတ္ၚဲကောန်ဂကူဏံတှေ် မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်မွဲ တ္ၚဲကောန်ဂကူမန်ဟီုဂှ် က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်တြေံတြေံတေံ ညးတံရုဲစှ်လဝ် တ္ၚဲပ္တန်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ သမလ၊ ဝိမလ ပ္တန်ဍုၚ်ဟံသာဝတဳ၊ ဍာံဍာံတေံ ပိုဲကၠောန် တ္ၚဲကောန်ဂကူဟီုဂှ် ပိုဲဂွံချပ်ဂွံအာဘဝမန်ပိုဲ နွံကၠုၚ်ကဵုဍုၚ်ဏောၚ်၊ နွံကၠုၚ်ကဵုနန်ထဝ်က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ်တုဲ ဒှ်ဂကူဗၠးၜးဇၞော်မောဝ်မွဲကီုဏောၚ်၊ ဂကူတောတက် နွံကဵုအရေဝ် လိက်ပတ် ယေန်သၞာၚ် ပြာပြာကတ်တ်ဏောၚ်၊ နူဂှ် လၟုဟ် ဘဝမန်ပိုဲရံၚ်အာတှေ် ဗၠိုက်တၞီအာ ဇဳဇဳဒိုဟ်ရ၊ ရးမန် နွံမံၚ် (၃) ဂှ် ရးမုတ်တၟံဏံလေဝ် သှေ်မံၚ်ပေၚ်ၚ်ဟွံသေၚ်ရ၊ မန်ဍုၚ်သေံလေဝ် မၞိဟ်ဍောတ်တ်တံ ဟွံလေပ်အရေဝ်မန်ရ၊ UNESCO တေံလေဝ် ဟီုကၠုၚ် မန်ပိုဲဘိုအ်ဂွံကၠေံအာ နွံမံၚ်၊ အ္စာပါန်လှလေဝ် ကေၚ်ဟီုကၠုၚ်လဝ် နွံမံၚ်ကီုရ၊ ဣဂှ်ရ အခိၚ်တ္ၚဲဏံ မန်ပိုဲ မံၚ်အာ သာသာသ္ပအ်အ် ဟွံဂွံရ၊ ပိုဲဒးဂစာန် ပရေၚ်ဂကူပိုဲဏောၚ်၊ ဟီုအာ အခေတ်တေံ ဒှ်ပၞာန်တှေ် မၞိဟ်တြုံတြုံ ထတ်တ်တံတှေ် ဒးပါလုပ် ဖအိုတ်ဏောၚ်၊ ၜိုတ်ဂှ်မှ စဵုဒၞါမာန်၊ ခေတ်လၟုဟ် ရဲဂွံလဝ်ဍုၚ်တုဲရဂှ်လေဝ် ဥပမာ ညံၚ်ဍုၚ်သေံဏံ အာယုက်စိုပ်တှေ် ဒးဗ္တောန်ကွတ်ပၞာန်ဏောၚ်၊ သွက်ဂွံမၚ်မွဲ စဵုဒၞါဍုၚ်ညးဂှ် ညးဒးပဠေဝ်လဝ်ဏောၚ်၊ လၟုဟ်ဂကူပိုဲဂှ် ဒှ်ဂကူ ဒးဒုၚ်ၚိတ်ကဠက်မွဲဏောၚ်တှေ် မံၚ်ထောံ သာသာသ္ပအ်အ်ဗီုဏံတှေ် ကဵုကရေၚ်လေဝ် ဒှ်မံၚ်ပြသၞာ၊ ဗၟာလေဝ် မိက်ဂွံဍိုက်လုပ်ကၠုၚ်မံၚ်တှေ် ဇြဟတ်အန္တရာဲဂှ် ပူဗိုၚ်မံၚ်ပိုဲဏောၚ်၊ ပိုဲမံၚ်သာသာသ္ပအ်အ်ဂွိုအ်ရ၊ တာလျိုၚ်ဏံဂှ်တှေ် အလုံကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ချပ်အာကဵု ဘဝအတိက်တေံ ဂကူမန်ပိုဲ နွံကၠုၚ်ကဵုဍုၚ် က္ဍိုၚ်ဗ္တာၚ်နန်ထဝ်တုဲတှေ် တ္ၚဲဏံ စိုပ်လက်ထက်ပိုဲမှ မန်ပိုဲဇြစှေ်အာ ကၠေံအာ ညံၚ်ဂွိုအ်ဒှ်ဂှ် ကောန်ဂကူမန်ပိုဲ ကၠောန်တ္ၚဲကောန်ဂကူတုဲ ၜိုတ်မိပ်ဇြိပ်မံၚ်သၟး ဟွံတုဲပုဟ်၊ တၟော်လ္တူဒဒှ်တံဂှ်တုဲ ဖျေံသန္နိဋ္ဌာန် ဂစာန်ကၠောန်အာ ပရေၚ်ဂကူ ဇၟာပ်ညး ဇၟာပ်အဲ ညးမွဲဝဵု အဲမွဲဓလေၚ် ဂၠေၚ်ယိုက်အာအိုတ်ညိ မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ် ဖတိုက်ဖအောဝ်ဏာ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.