Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာ မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်မွဲကိုတ်ပြၚ်အာယျ

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်တံ မၞိဟ်ဒှ်ယဲဂၠိုၚ်တုဲ သီုဖအိုတ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၁၇၂၀) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာဂှ် (၁၃) တၠနွံရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဂှ် အသိၚ်ကၠောံထၞာန်ယဲကပ်ကဝ်ဝေဒ် ဂၠိုၚ်တိုန်မံၚ်လၟေၚ်ၚ်တုဲ လၟုဟ်ဝွံ မၞိဟ်ယဲသ္ပဒတန်ယဲကဝ်ဝေဒ် ပေၚ်ကၠုၚ်မွဲကိုတ်ပြၚ်ယျရောၚ် ပ္ဍဲကဵုဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ရ အခိၚ်ဗတမ် (၈) နာဍဳဂှ် ဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်ကၟိန်ဍုၚ် လလောၚ်တြးကၠုၚ်လဝ်ရ။

ပ္ဍဲကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက် လလောၚ်တြးလဝ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲတၟိဒှ် (၁၂၇၆) ထပ်ပဵုတိုန်ဂှ်ရ မၞိဟ်ယဲဖအိုတ် ဒှ်အာ (၁၀၀၄၃၁) တၠရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

မၞိဟ်ဗၠးသက်သာ ဂွံစှ်ေအာနူကဵုရုၚ်ဂဥုဲဂှ် နွံမံၚ် (၇၉၂၄၀) တၠကီုလေဝ် မၞိဟ်ဒးချိုတ်အာကဵုယဲကဝ်ဝေဒ်ဏံဂှ် (၂၁၃၂) တၠရောၚ်။

ပ္ဍဲကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ဂှ် ပွိုၚ်ဍုၚ်မတ်မလီု၊ ပွိုၚ်ဍုၚ်သဓီု ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်ကျာ်ထဝ်တံ မၞိဟ်ဒှ်ယဲဂၠိုၚ်တုဲ သီုဖအိုတ်ဂှ် မၞိဟ်ယဲကဝ်ဝေဒ် (၁၇၂၀) တၠနွံတုဲ မၞိဟ်ချိုတ်အာဂှ် (၁၃) တၠနွံရောၚ်။

ရံၚ်ကေတ်ကဵုဍုၚ်ဇိုၚ်ဝုတ်ဒိုဟ်တံမ္ဂး ကၟိန်ဍုၚ်ဗၟာဝွံ ပ္ဍဲကဵုအခိၚ်ကာလလၟုဟ်ဏံ ပရေၚ်ယဲကၠောံထၞာန် အသိၚ်ကာတ်ကၠုၚ်တုဲ ဍုၚ်အေန်ဒိုဝ်နဳယှာ ကဵု ဍုၚ်ဖိလေတ်ပိုၚ်တုဲမ္ဂး ဒှ်မံၚ်လၟေၚ်တတိယရောၚ်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.