Categories
ပရိုၚ်

ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု ဗော်ညဳသၟဟ်မန်တံ ဇၞးမာဲအောန်ဂှ် ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ယာ ညာတ်ကေတ်လဝ် နကဵုသက်သဳနွံတုဲ သွက်ဂွံပတိုန်အာလိက် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်တိုက်ရိုက်နွံ

မိလတိုပ်ဗု၊ ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ ၆၊ ၂၀၂၀

ပေါဲရုဲမာဲသၞာံ(၂၀၂၀)ဝွံ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ ကျအာမာဲဂှ် ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ယာ ညာတ်ကေတ်လဝ် နကဵုသက်သဳနွံတုဲ သွက်ဂွံပတိုန်အာလိက် ပ္ဍဲကၟိန်ဍုၚ်(ပြည်ထောၚ်စု)တိုက်ရိုက်နွံရောၚ် ညးက္ဍိုပ်အံၚ်ဇၞးမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲဃောသိုက် ဟီုထ္ၜးသာ်ဏံရ။
‘ပ္ဍဲကဵုဗဟဵုပိုဲတေံ ညးတံပြေၚ်ရေၚ်လဝ် စပ်ကဵု(ရှေ႕နေကွန်ယက်)ဂှ်နွံမံၚ် စပ်ကဵုဒးဗက်အမှူတှေ် ညးတံ တောဲကဵု(ရှေ႕နေ)တံဂှ်တုဲ ညးတံရေၚ်တၠုၚ်အာကဵုနွံဏောၚ် ညးတံဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်၊ နကဵုပွိုၚ်ဍုၚ် ညးကဵုညးလေဝ် ဆက်ပတိုန်အာ ညးတံကဵုဇြဟတ်ဓရိုဟ်၊ ဆဂး ပိုဲချပ်လဝ်ဂှ် ကၠာတေံ ပိုဲပတိုန်လဝ်လိက်အလန်ပထမတုဲဂှ် ပိုဲဆက်ပတိုန်မွဲအလန်ပၠန်ဏောၚ် ဖျေံလဝ်သ္ဂုတ်သွာတ်၊ ဆဂး ဂွံထပ်ပတိုန်မွဲအလန်ပၠန်ဏံဂှ် ရံၚ်ကေတ်အကာဲအရာဟွံခိုဟ်ပုဟ် ဗီုပြၚ်ဍေံပြံၚ်လှာဲဟွံမွဲပုဟ် လတူပိုဲဂွံလဝ်သက်သဳတံဏံဂှ် ယဝ်ရပိုဲပတိုန်အမှူတှေ် (ဥပမာ-ရုၚ်မာဲလဵုဒှ်ကၠုၚ်ဗီုလဵု၊) ယဝ်ပိုဲပတိုန်တှေ် ကမ္မယှေန်တံ ရဲရုၚ်မာဲတံဂှ်ရဒှ်ဒုဟ် ဗီုဒးဒါန်သြန်မွဲကိုဋ္ဋ်/ၜါကိုဋ္ဋ်၊ ထံၚ်ၜါဂိတု/ပိဂိတု ဗီုဏံရဍေံကၠုၚ်၊ မမာဲပိုဲဇၞးလဝ်တံ ဂွံကလေၚ်ဂတးအာဂှ် ဍေံဟွံဂတးပုဟ်၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် ပိုဲမိက်ဂွံဒှ်ဂှ် မာဲပိုဲဂွံကလေၚ်ဂတးဂှ် နူကဵုကၟိုန်ဍုၚ်(ပြည်ထောၚ်စု) တေံ တိုက်ရိုက်ပိုဲပတိုန်လိက်ဏောၚ် ပိုဲချပ်လဝ်၊ ဆဂး လိက်ဂှ်ဂွိုအ်တိုန်ဏီ’ သာ်ဏံ နာဲဃောသိုက် ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုစရၚ်မာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ စရၚ်မၞိဟ်ဂွံအခေါၚ်စုတ်မာဲကဵု စရၚ်လၟိဟ်မမာဲဂှ် ပဵုတိုန်မံၚ်နွံတုဲ နူကဵုကမ္မတဳ အံၚ်ဇၞးမာဲ ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုတံ သွက်ဂွံစၟဳစၟတ်စရၚ်မာဲဂှ် ၜိုန်ပတိုန်မံၚ်/အာတ်မံၚ်ကီုလေဝ် နူကဵု ကမ္မယှေန်တံ ဟွံကဵုအခေါၚ်စၟတ်တုဲ ပေါဲရုဲမာဲဏံ ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ယာရောၚ် ညာတ်ကေတ်တုဲ လ္ၚတ်ဂၠိုက်ဂၠာဲကၠုၚ် တၚ်နၚ်/သက်သဳတံ ဂွံကၠုၚ်လဝ်နွံ သာ်ဏံ ညးက္ဍိုပ်အံၚ်ဇၞးမာဲ နာဲဃောသိုက် ဆက်ဟီုထ္ၜးရ။
‘ပိုဲဂှ် မိက်ဂွံစၟဳစၟတ် လၟိဟ်မမာဲပ္ဍဲကဠာဂှ်ရ၊ ယဝ်ပိုဲဂွံစၟတ်တှေ် မမာဲတံဂှ် ဍေံမံက်ဏောၚ်၊ ဣဏံဂှ် ဍေံလေဝ်ဟွံကဵုစၟတ်တှေ် မာဲဏံဂှ် ဟွံမွဲကဵုဓဝ်ယာပုဟ် ပိုဲညာတ်ကေတ်တုဲ ပိုဲဗက်လ္ၚတ်လဝ်ကွာန်စုၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုကွာန်စက်စာဲဂှ် စရၚ်မၞိဟ်စုတ်မာဲဂှ် နွံၜိုတ်(၁၀၀၀)တှေ် ပ္ဍဲကဠာမာဲဂှ် မမာဲနွံ(၁၂၀၀) ကိစ္စဏံဂှ်ဇၞော်ကွေံကွေံ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ ပိုဲဂှ် မိက်ဂွံစၟတ်မံၚ် မမာဲပ္ဍဲကဠာမာဲဖအိုတ်ဂှ်၊ ဆဂး ဍေံဟွံကဵုအခေါၚ်စၟတ်ပုဟ်၊ ပိုဲဂှ် ဒှ်အာသံသယ၊ ဒဒှ်ဗီုဏံကီု ဒၞာဲတၞဟ်လေဝ် နွံမံၚ်ကၠးကၠးရောၚ် ပိုဲညာတ်လဝ်၊ တုဲပၠန် ပ္ဍဲဍုၚ်ဇြပ်ဗု အရာပ်အံၚ်သာယာ ရုၚ်မာဲစၟတ်(၂)ဂှ် နာဲမွဲဂှ် ယၟုညး(ဦးသန်းဦး) အခိၚ်ညးတေံအာစုတ်မာဲဂှ် လၟိဟ်ဂၞန်မာဲညးတေံ(စလစ်)ဂှ် ကမ္မယှေန်ဂှ် ကဵုညးတၞဟ်စုတ်ထောံယျ၊ ညးတေံဟီု မာဲအဲစရၚ်လေဝ်နွံမံၚ်ဖိုဟ် မုပ သွံထောံကဵုညးတၞဟ် ဗီုဏံဂွံမံၚ်ဟာဟီုတှေ် အရေဝ်ဂၠိုၚ်ညးကအ်၊ တုဲတှေ် သွက်ညးတေံဂှ် ဍေံပတိတ်ကဵုမွဲမဂၞန်ပၠန်၊ ဆဂး ဒးအာမဂၞန်ညးတၞဟ်ပၠန်၊ ကိစ္စဏံဂှ် လညာတ်ပိုဲတှေ် ကမ္မယှေန်ဂှ် မၞိဟ်ဍေံတံဒးစိုတ်ဂှ် ဍေံပတိတ်ကဵုဏာအခေါၚ်စုတ်မာဲတှေ် ဒှ်မာဲလီကၠးကၠးရ၊ ဒဒှ်တံဏံဂှ် နွံမံၚ်ကၠးကၠး၊ ယဝ်ပိုဲဗက်အမှူလေဝ် ပိုဲဂွံလဝ်မၞိဟ်ညးတံပကဵုပိုဲသက်သဳနွံပေၚ်ၚ်ရ၊ တုဲ အလုံပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုပိုဲ စ ရၚ်မၞိဟ်ဂွံအခေါၚ်စုတ်မာဲကဵု လၟိဟ်မမာဲဖအိုတ်ဂှ် ဟွံကိတ်ညဳပုဟ်ဒှ်မံၚ် လၟိဟ်မမာဲပ္ဍဲကဠာဂှ် ပဵုမံၚ်ဗၞတ်(၅၀၀၀) ပြၚ်ဏောၚ်တှေ် လၟုဟ် အကြာယဲဏံဂှ် အာကၠုၚ်လေဝ်ဟွံဂွံပုဟ် မၞိဟ်တံဏံပဵုကၠုၚ်နူလဵုရော ပေါဲရုဲမာဲဏံနွံ ကဵုဓဝ်ယာဟွံသေၚ် ပိုဲညာတ်ကေတ်’ သာ်ဏံ ညးက္ဍိုပ်အံၚ်ဇၞးမာဲ ပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗု နာဲဃောသိုက် ဟီုရ။
ပေါဲရုဲမာဲသၞာံ(၂၀၂၀) ပ္ဍဲပွိုၚ်ဍုၚ်ဇြပ်ဗုဝွံ ဒၞာဲကၠတ်ထဝ်ကောန်ဂကူ၊ ကၠတ်ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန်၊ ကၠတ်ထဝ်တွဵုရး စၟတ်(၁)ဂှ် ဗော်(အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ႕ချုပ်/NLD)တံဇၞးအာမာဲသီု(၃)ဒၞာဲတုဲ ဒၞာဲကၠတ်ထဝ်တွဵုရးစၟတ်(၂)ဂှ် ဗော်ညဳသၟဟ်မန် ဇၞးအာမာဲ(၁)ဒၞာဲရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.