Categories
ပရိုင်ပတောံ: Fact-Checking ပရိုၚ်

ပွဳပွူဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်ဂှ် ထိၚ်ဒဝ်အာ ပရိုၚ်အလီ ပရိုၚ်ပတောံအိုတ် စိုအ် ညးချဳဓရာၚ်မဟာဇန် မွဲတၠ ဗ္တိုက်ဖၟောဝ်

“ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံဏံတုဲတှ်ေ ပွဳပွူပိုယ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်သၞတၟာဟလိုၚ်ဏောၚ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံဆေၚ်ကဵု ပေဲါရုဲ မာဲလေဝ် ပိုယ်တအ်ဆဵုကၠုၚ်မံၚ် ဒှ်ဟွံဒှ်ဂှ် ပိုယ်တအ်ဟွံကလေၚ်ပါ်ပဲါပုဟ်လေဝ် ကလေၚ်ပြးဏာပရိုၚ် မွဲက္ဆံၚ်တုဲမွဲ က္ဆံၚ်ဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဇကုဂှ်မှ ဗ္ဒဲါသ္ၚိဇကုရဂှ် ဒှ်သၞညးသ္ကအ်နွံမံၚ်” သာ်ဏံ ညးချဳဓရာၚ်ပရေၚ်မဟာဇန် မိပိုန်ဉာဏ် ဆာဲ ဟီုရ။

နူကၠာအခိၚ်ပေဲါရုဲမာဲကီု၊ ပေဲါရုဲမာဲတုဲအာကီု စပ်ကဵုပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပတောံဂှ် တိုန်ပြးဒၟံၚ်လတူ Social media ဂၠိုၚ်ကၠိုၚ်တုဲ ပွဳပွူပိုဲသ္ဂောံၜိုဟ်သြိုဟ်ဂှ် ထိၚ်ဒဝ်အာစိုအ် ညးချဳဓရာၚ်သွာၚ်မဟာဇန်မွဲတၠ ဟီုဗ္တိုက်ဖၟောဝ်ရ။

“ဆေၚ်စပ်ကဵုပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပ္တောံဏံတုဲတှ်ေ ပွဳပွူပိုယ်ဂှ် ဒှ်မံၚ်သၞတၟာဟလိုၚ်ဏောၚ်၊ ပြဟ်ဟ်ဏံဆေၚ်ကဵု ပေဲါရုဲ မာဲလေဝ် ပိုယ်တအ်ဆဵုကၠုၚ်မံၚ် ဒှ်ဟွံဒှ်ဂှ် ပိုယ်တအ်ဟွံကလေၚ်ပါ်ပဲါပုဟ်လေဝ် ကလေၚ်ပြးဏာပရိုၚ် မွဲက္ဆံၚ်တုဲမွဲ က္ဆံၚ်ဂှ်တှ်ေ ပ္ဍဲကဵုကွာန်ဇကုဂှ်မှ ဗ္ဒဲါသ္ၚိဇကုရဂှ် ဒှ်သၞညးသ္ကအ်နွံမံၚ်” သာ်ဏံ ညးချဳဓရာၚ်ပရေၚ်မဟာဇန် မိပိုန်ဉာဏ် ဆာဲ ဟီုရ။

စပ်ကဵုပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပတောံတုဲ နူကၠာပေဲါရုဲမာဲကီု၊ ပေဲါရုဲမာဲတုဲဒှ်အာကီုဂှ် ပူဂဵု-ဂကောံ လ္ၚဵုလ္ၚဵုတံ ရန်တၟံမိက်ဂွံဖျေံ ဂုန်သိက္ခာ ကုပူဂဵု-ကုဂကောံလ္ၚဵုလ္ၚဵုတံတုဲ ချူပတိုန်ဒၟံၚ်တၚ်နၚ်ပရိုၚ် ဗၠေတ်ဗၠေတ်တံ အဆက်ဆက်ဂှ် သ္ဂောံဆဵု ကေတ်ရ။

လတူပရိုၚ်အလီ၊ ပရိုၚ်ပတောံဂမၠိုၚ်ဂှ် ပူဂဵု-ဂကောံ ချူပတိုန်ထ္ၜးတၚ်နၚ်ပရိုၚ် ဟွံဍာံ-ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်ဂမၠိုၚ်တံဂှ် တြးတိုန်စိုပ်လတူ Online တုဲ နူဂှ်မွဲအဆံၚ်ဂှ် ညးရပ်စပ်သုၚ်စောဲဒၟံၚ် Social media ဂမၠိုၚ်တံ ကလေၚ်ပါ်တြး Share ဏာ ကုမၞိဟ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပရိုၚ်ဗၠေတ်ဗၠေတ်တံဂှ် တြးစိုပ်အာလတူလာၚ်ဂၠိုၚ်ဂၠၚ် (ဂၠိုၚ်ကွေံကွေံ) ရ။

ဆက်တုဲ မိပိုန်ဉာဏ်ဆာဲဂှ် -“ဇၟာပ်မၞိဟ်ပိုယ်တအ် မုမိက်ဂွံဟီုရောဟီုတှ်ေ ပွဳပွူပိုယ်တအ် ဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်မာန်ဂှ်တှ်ေ မၞိဟ်လ္တူတေံသၟးဟွံသေၚ်ပုဟ် နူကဵုစပိုယ်လေဝ် ဂ္စါန်ကၠောန်အာညးသ္ကအ်မွဲစွံဏောၚ်တှ်ေ ညံၚ်ဟွံဂွံသုၚ်စောဲဒး မအရေဝ်နဲကဲသ္ပသၞတုဲတှ်ေ ညံၚ်ဟွံဂွံချူဒး မအရေဝ်သ္ပသၞညးသ္ကအ်ဂှ် ဇၟာပ်မၞိဟ်ပိုယ်တအ် ထိၚ်မၚ်မွဲညးသ္ကအ်တဲုဲ တှ်ေ ပိုယ်တအ်ဖန်ဗဒှ် ပွဳပွူပိုယ်ညံၚ်ဂွံၜိုဟ်သြိုဟ်စိုအ်ဂှ် မိက်ဂွံဆဝ်မ္ၚုဟ်ဏာ သၟတ်တအ်ရ” သ္ဂးရ။

စပ်ကဵုပရိုၚ် ပတောံ၊ ပရိုၚ်အလီ ပရိုၚ်ဟွံဍာံတြးစိုပ်မံၚ်လတူ အန်လာၚ် ဂမၠိုၚ်ဂှ် ပရိုၚ်လ္ၚဵုဂှ် ဒှ်ပရိုၚ်ဖျေံဂုန်သိက္ခာ ပူဂဵု- ဂကောံ-ဗော်-အလဵုအသဳ တုဲ ညံၚ်ညးဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်တံ ဂွံညာတ်အာလတူဒဒှ်ပရိုၚ် ပွဗၠေတ်ဗၠေတ်ဒၟံၚ်တံဂှ် ဌာန်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်တံ ဗက်ချူပတိုန်ထ္ၜးကၠုၚ်၊ ကလေၚ်ထံက်ထ္ၜးကၠုၚ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.