Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

အလဵုအသဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူဟီုဂှ် ဗီုလဵုရော?

ဝဏ္ဏမာန်၊ ဒဳဇြေမ်ဗာ ၂၄၊ ၂၀၂၀

ပေဲါရုဲမာဲတုဲ ပေၚ်ပွိုၚ် (၉၀) တ္ၚဲဂှ် သ္ဒးဒက်ပတန် အလဵုအသဳတၟိရ။ လၟုဟ်မ္ဂး အေန်အေဝ်ဒဳတံ သွက်ဂွံဒက်ပတန် အလဵုအသဳတၟိမွဲဝါပၠန်ဂှ် ပလေဝ်ပလေတ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ်ဖိုဟ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုပလေဝ်ပလေတ်ဖန်ဇန်ဒၟံၚ် သွက်ဂွံဒက်ပတန် အလဵုအသဳတၟိဏံဂှ် အေန်အေဝ်ဒဳတံ ကဵုလဝ်ယၟု ‘အလဵုအသဳပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ’ (အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရ) သ္ဂးရ။
သွက်ဂွံဒက်ပတန် ‘အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ’ (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဝွံ ဒဳဇြေမ်ဗာ (၁၂) ဂှ် အေန် အေဝ်ဒဳတံ ချူပတိတ်လိက်ကုဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် (၄၈) ဗော်တံတုဲ “အကာဲအရာသာ်လဵုဒှ်ဒှ် နကဵုအေန် အေဝ်ဒဳပိုဲ အနာဂတ် ကၟိန်ဍုၚ်ဒဳမဝ်ကရေသဳဖေဝ်ဒရေဝ်ဂှ် ဆက်ဂစာန်အာရောၚ် သာ်ဝွံ ချူဓမံက်လဝ်ရ။
(မည်သည့်အခြေအနေသို႕ရောက်သည်ဖြစ်စေ မိမိတို႕ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ႕ချုပ်သည် နောၚ်အနာဂတ်၌ ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောၚ်စု ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် မမှိတ်မသုန် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမည်) ကံက် နုက်နူလိက် အေန်အေဝ်ဒဳ ပ္တိတ်လဝ်ကုဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ် (၄၈) ဗော် ပ္ဍဲဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ (၁၂) တုဲတေံ။
လတူအေန်အေဝ်ဒဳတံ ဓမံက်ပ္တိတ်ကၠုၚ် ကိစ္စဒက်ပတန် အလဵုအသဳ ပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ (အမျိုးသား ညီညွတ်ရေးအစိုးရ) သာ်ဂှ်တုဲ အကြာဌာန်ပရိုၚ်ဂမၠိုၚ်ကီု၊ အကြာသၟာအခါတ်အကာဲ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်ကီု ဟီုဂးကၠုၚ်၊ မၚ်ရံၚ်ကၠုၚ် ထံက်ထ္ၜးကၠုၚ် သေဲသေဲအိုတ်ရ။
အလဵုအသဳပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဟီုဂှ် အလဵုအသဳဗီုပြၚ်လဵု အေန်အေဝ်ဒဳ ဒက်ပတန်ဂှ် ကၠးကၠးမးမး ဟွံမွဲဏီဂှ်တုဲ သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ်၊ ဗော်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဂမၠိုၚ် ဗီုညး၊ လညာတ်ညး၊ လစွံစိုတ်ညး ဟီုဓမံက်ပ္တိတ်ကၠုၚ် ဗီုပြၚ်နာနာသာ်ရ။
“အတိုၚ်ညးတံ (NLD) ဟီု ယဝ်ဒက်ပတန် (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဏောၚ်ဟီုဂှ် ကၠာဂွိုအ်ဒက်ပတန် (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဏံဂှ် ဗော်ပါလုပ်ပ္ဍဲကဵု (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ကၠာအိုတ် ဒးပညဳ သဳကၠဳညးသ္ကံ မူဝါဒ ဒးကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်ညးသ္ကံ ဗီုပြၚ်ဒက်ပတန် (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဏံ ဗီုလဵုအာ ဒးပညဳကၠာဏောၚ်၊ ဟီုလဝ် (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဂးတုဲ ကာလဓမံက်ကမၠောန်တှေ် ဓမံက်ကမၠောန် မူဝါဒ ဗော်မွဲဓဝ် ဟွံဂွိုအ်ပုဟ်” နာဲလျးတၟး (ဖက်ဆောညးအုပ်ကာ ဗော်ညဳသၟဟ်မန်) ဟီုရ။
သွက်ဂွံပညဳသဳကၠဳ ကုဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်ဂှ် တုဲကၠုၚ်ဂိတုဒဳဇြေမ်ဗာ (၁၃) ဂှ် နူကဵုဗော်အေန်အေဝ်ဒဳတံ ရုဲစှ်ကဵုဏာတာလျိုၚ် ကုသကိုပ်ဝန်ဇၞော် ရးမကွေ ဒံက်တာ အံၚ်မဵုညဵု၊ ဝန်ဇၞော် ဒဝ်နာန်ခေန်ထုဲမျေအ်၊ ညးစၞးကၠတ် ထဝ်ညးဍုၚ်ကွာန် ဥုအေန်ထုၚ်ခါနဝ်သာမ်တံ ညးပိတၠ ရုဲစှ်ကဵုလဝ်တာလျိုၚ် သွက်ဂွံဆဵုဂဗသဳကၠဳပညဳပညပ်ကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ ပ္ဍဲအရာဒက်ပတန် အလဵုအသဳတၟိဏံရ။
ဆက်တုဲ နာဲလျးတၟးဂှ် “(အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဒှ်ဍာံတှေ် နူကၠာဂွိုအ်ဒက်အလဵုအသဳဂှ် ဒးပညဳညးသ္ကံ မူဝါဒ ဂၠံၚ်လဵုအာကၠာဏောၚ်၊ ပညဳသဳကၠဳညးသ္ကံတုဲတှေ် အတိုၚ်ဂွံလဝ်တၚ်တုပ်စိုတ်ပညဳလဝ်ဂှ်ရ အာဂၠံၚ် (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဂှ်တှေ် ပရေၚ်ကမၠောန်ဍေံကလိတ်လောတ်ဏောၚ်၊ မူဝါဒဂှ် ဂၠံၚ်လဵုအာ ဂွံတၚ်တုပ်စိုတ်တုဲမှ ပရေၚ်ပါလုပ် ပ္ဍဲကရောံအလဵုအသဳဂှ် ဆက်ချပ်အာပၠန်ဏောၚ်” သ္ဂးရ။
ဗီုပြၚ်ပညဳသဳကၠဳ ပ္ဍဲအရာဒက်ပတန် အလဵုအသဳပရေၚ်ညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူဟီုဂှ် ကာလသွဟ်ပေဲါရုဲမာဲ တုဲကၠုၚ် (၂၀၁၅) တုဲ ဒက်ပတန်အလဵုအသဳ (၂၀၁၆) တေံဂှ် ဗီုကဵုဝန်ဇၞော်ကၟိန်ဍုၚ်၊ ဝန်ဇၞော်ကမ္မတဳကေၚ်ကာ ပရေၚ် ကောန်ဍုၚ်အရၚ် နူဗော်ကောန်ဂကူမန် (MNP) မွဲတၠဂှ်ကီု၊ ဗီုကဵုအလဵုအသဳတွဵုရးဍုၚ်မန်မ္ဂး ပညဳကဵုလဝ်ဒၞာဲ ပ္ဍဲဌာန ဝန်ဇၞော် ပွဳပွူသဘာဝမွဲတၠဂှ်ကီု မပတံသာ်ဏံ အေန်အေဝ်ဒဳ ကေၚ်ပညဳကဵုကၠုၚ်ဒၞာဲနွံရ။ အလန်ဒက်ပတန်အလဵု အသဳအာယုက်တၟိ (၂၀၂၁) ဏံလေဝ် ပညဳအတိုၚ်တြေံတေံပၠန်ဟာဂှ် ဟွံတီကၠးရ။
ဆဂး တုဲကၠုၚ် (၂၀၁၆) တေံဂှ် အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ဆန္ဒ အေန်အေဝ်ဒဳတံရ ဆၜိုတ်ပညဳကဵုဒၞာဲ ကုကောန်ဂကူ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံရ။ အလန်ဏံရော လ္ပာ်ညးတံ (အေန်အေဝ်ဒဳ) ရ ပညဳကဵု သာ်ဂှ်ပၠန်ဟာ၊ ဟွံသေၚ်မ္ဂး အတိုၚ်ညးတံ (အေန်အေဝ်ဒဳ) တံဟီုဂှ် ကလၚ်ရမျှာၚ်ဆန္ဒ လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံတုဲ ပၟိက်ဆန္ဒလ္ပာ်ကောန် ဍုၚ်အရၚ်တံနွံပၟိက်ဂှ် ကဵုဒၞာဲဟာဂှ် အခိၚ်ခြာဟွံလံဏံ သွဟ်မံက်ကၠုၚ်ရ။
ဗီုကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်ပိုဲတ္ၚဲဏံမ္ဂး ညးစၞးကၠတ်ထဝ်ဇၞးမာဲ နူဗော်အေန်အေဝ်ဒဳ နွံ (၁၇) တၠ၊ ညးစၞးဗော်ညဳသၟဟ်မန် နွံ (၆) တၠကဵု ညးစၞးဒပ်ပၞာန် နွံ (၈) တၠ၊ ပံၚ် (၃၁) တၠဏံဂှ် သာ်လဵု သဳကၠဳပညဳဖန်ဇန်အာဒၞာဲ ပ္ဍဲသွာၚ်ကၠတ်ထဝ်ကီု၊ ပ္ဍဲအလဵုအသဳကီုဂှ် တန်တဴကဵု ဍိုပ်သကိုပ်ဗော်ၜါလ္ပာ် (NLD, MUP) တံ ပညဳပညပ်ရ။
“စပ်ကဵုဗော်အေန်အေဝ်ဒဳတံ ညးတံ ကၠုၚ်တက်ကျာ ပညဳသွက်ဂွံဒက်ပတန် ကၠတ်ထဝ်ကီု၊ အလဵုအသဳကီုဂှ်တှေ် လ္ပာ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ပိုဲဏံ ဗီုလဵုညးတံတက်ကျာရော? အဓိပ္ပဲါဂှ်တှေ် လ္ပာ်ကၠတ်ထဝ်ဏံ စနူဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်၊ ဒု ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ် ညးတံအာတ်မိက်ကီုဟာ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် လ္ပာ်အလဵုအသဳတေံရော ဝန်ဇၞော်တံ သကိုပ်ဝန် ဇၞော်ဂှ် ညးတံရော ဗီုလဵုညးတံစှေ်စိုတ်ရော ပရေၚ်အာတ်မိက် လ္ပာ်ဗော်ညဳသၟဟ်ဏံ ဗီုလဵုနွံ၊ တုဲတှေ် လ္ပာ်အေန် အေဝ်ဒဳတံရော ဍေံတံကၠုၚ်တက်ကျာဟီုဂှ် အတိုၚ်ရဲလ္ပာ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဏံအာတ်ဂှ် ဍေံတံဗက်ကဵုဖအိုတ်ဟွံ သေၚ်ပုဟ်လေဝ်၊ လတူတၚ်အာတ်မိက်ဂှ် ၜိုတ်လဵုဍေံတံဗက်ကဵုအလိုက်မာန် ဒးပညဳရ၊ ပ္ဍဲကဵုပညဳဂှ် ယဝ်ခါရ လ္ပာ် ဍေံတံ ဍေံတံဒုၚ်တဲ၊ လ္ပာ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန်ဏံ ကဵုဒဵုကဵုကဆံၚ်ဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်မာန်တှေ် ဗော်ပိုဲဒှ်မာန်ဏောၚ် ဒးဟီု၊ ယဝ်ခါရ ၜိုတ်ဥက္ကဌ ကဵုဟွံမာန်ပုဟ် ကဆံၚ်ၜိုတ်ဒုဥက္ကဌ ဍေံကဵုတှေ်လေဝ် နူကဵုအမာတ်ဗော်ညဳသၟဟ်မန် (၆) တၠ ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မွဲတၠမာန်၊ ဇှ်ဂှ် ကိုန်ဂစိုတ်ဟီုဟွံမာန်”
လတူဗော်ၜါဂှ်ပညဳရ သွဟ်တိတ်ကၠုၚ်နူဂှ် တၚ်တုပ်စိုတ်တိတ်ကၠုၚ်နူဂှ် ဍေံဒှ်ကၠုၚ်မာန်၊ ယဝ်ရဟွံပညဳပုဟ် အာ အတိုၚ်ဏံဏောၚ်ဟီုတှေ် တော်ကဵုလၟိဟ်တှေ် အေန်အေဝ်ဒဳတံ ဒှ်မၞိဟ်ဂအုံဂၠိုၚ်တုဲ ပၟိက်စိုတ်ညးတံဂှ် ညးတံ ဖန်ဇန်ပြုပြေၚ်အာဏောၚ်” ဒံက်တာအံၚ်နာၚ်ဥု (ဒုဥက္ကဌကၠတ်ထဝ်တွဵုရးဍုၚ်မန်) ဟီုရ။
ပ္ဍဲကဵုဒက်ပတန်အလဵုအသဳ ‘အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ’ (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုရး) ဏံဂှ် ပၟိက်စိုတ်ဆ န္ဒ အေန်အေဝ်ဒဳတံ အတိုၚ်တြေံတုဲတုဲကၠုၚ်တေံဂှ်ရ ကော်ဘိက်ပၠောပ်ပူဂဵု နူဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံလ္ၚဵုတုဲ ကဵုပါလုပ် ကရောံဗွိုၚ်အလဵုအသဳကီု၊ ဗွိုၚ်ကၠတ်ထဝ်ကီုတုဲ အလဵုအသဳဂှ် မူဝါဒ ပဝ်လသဳ ဗော်အေန်အေဝ်ဒဳတံ မွဲဗော်ဟေၚ်ရ ဗ္ဂေတ်စက်ယန် အလဵုအသဳဍုၚ်ရ။ အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ သာ်ဏံဟာ၊ သာ်ဂှ်ဟွံသေၚ်မ္ဂး သဳကၠဳပညဳကဵု ဗော်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ညးစၞးပူဂဵုပါလုပ်ထေက် ပ္ဍဲဗွိုၚ်အလဵုအသဳကီု၊ ဗွိုၚ်ကၠတ်ထဝ်ကီုဂှ် ပညဳ ကေတ်တၚ်တုပ်စိုတ်ညးသ္ကံ မူဝါဒ ပဝ်လသဳမွဲမွဲတုဲ ဒက်ပတန်အာ အလဵုအသဳ ဗီုပြၚ်ပညဳပညပ်သဳကၠဳတုဲ ဖန်ဇန် ဗ္ဂေတ်အာစက်ယန် အလဵုအသဳ ဗီုပြၚ်ဏံဟာဂှ် အခိၚ်ခြာဟွံလံဏံ တီသွဟ်မာန်ရ။
နူကၠာပေဲါရုဲမာဲတေံလေဝ် လ္ပာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တံ စၟဳတော်လဝ် အလန်ပေဲါရုဲမာဲ (၂၀၂၀) ဏံ အေန်အေဝ် ဒဳတံ ဇၞးဗွဲမပိုတ်သကုတ် စဵုကဵုဒက်အလဵုအသဳမာန် ဒှ်ဟွံမာန်ရတုဲ ဗီုပြၚ်အလဵုအသဳပံၚ်ကောံ (ညွန်႕ပေါၚ်းအစိုးရ) မွဲ သွက်သ္ဒးမံက်ကၠုၚ်ရောၚ် စၟဳတော်လဝ်ဂှ် ဟွံဒှ်ကၠုၚ်တုဲရ။
ပ္ဍဲကဵုဒက်ပတန် အလဵုအသဳတၟိဏံလေဝ် အေန်အေဝ်ဒဳတံဏောၚ် ဇၞးလဝ် ဒဵုလာ်ပြၚ်လာ်တုဲ အတိုၚ်ပၟိက်စိုတ်ဆန္ဒ ကောန်ဂကူကောန်ဍုၚ်အရၚ်တံ စၟဳစလဝ် မိက်ဂွံဒှ်ဗီုပြၚ် အလဵုအသဳပံၚ်ကောံ (ညွန်႕ပေါၚ်းအစိုးရ) ဂှ် ဒှ်ဟွံလောဲရ။ ပ္ဍဲကဵုဒက်ပတန် ‘အလဵုအသဳညဳသၟဟ်ကောန်ဂကူ’ (အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ) ဏံလေဝ် ဂွံဒှ်ဗီုပြၚ် ပၟိက်စိုတ် ဆန္ဒကောန်ဂကူတံ မိက်ဂွံဒှ်ဗီုပြၚ် အလဵုအသဳ ပညဳပညပ် မူဝါဒ-ပဝ်လသဳ မွဲဟီုဂှ်လေဝ် ဒှ်ဝါတ်လောန်သန်။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.