Categories
ပရိုၚ်

အပ္ဍဲကဵုကံၚ်ဇြဳအုပ်ဓုပ်ဍုၚ် သၠးဒုဟ်ဗလးကောန်ထံၚ် (၂) လက်တၠပြၚ်ဂှ် ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်လေဝ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ် (၂) လ္ၚီတၠပြၚ်ကီု

သၞံၚ်တိုၚ်၊ ဂိတုအေဗရဴ ၁၇၊ ၂၀၂၁

တ္ၚဲသၞာံမံက် (၁၃၈၃) ဂှ် ကံၚ်ဇြဳအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်တံ နကဵုသၠးကဵုဒုဟ်တုဲ ဗလးကောန်ထံၚ် လၟိဟ် (၂) လက်တၠပြၚ်တုဲ ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်လေဝ် ကောန်ထံၚ်၊ ကောန်အချုက်၊ ကောန်ကမၠောန်နူဌာနနာနာဂှ် လၟိဟ် (၂၀၀၀) တၠပြၚ် ဗၠးတိတ် ကၠုၚ်ကီုရ။
ပ္ဍဲကဵုကောန်ထံၚ်၊ ကောန်အချုက် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ဂမၠိုၚ်မ္ဂး ထံၚ်ဍုၚ်မတ်မလီုဂှ် (၅၀၀) တၠပြၚ်၊ သဓီုဂှ် (၁၀၀) တၠပြၚ်၊ ဗဒိုပ်ကမၠောန် (အလုပ်စခန်း) ကျာ်ထဝ်ဂှ် (၅၀၀) တၠပြၚ်၊ ထံၚ်ကျာ်မြဟ် (၇၀၀) တၠပြၚ်၊ ဗဒိုပ်ကမၠောန်ဇိုၚ်ကျာ်ဂှ် ဗဒဲါ (၂၀၀) တၠ၊ ဗဒိုပ်ကမၠောန်ပတိတ်ကပေါတ် (ရၚ်ၚြိမ်းကုန်ထုတ်စခန်း) ဂှ် (၁၅၀) တၠပြၚ်၊ ဗဒိုပ်ကမၠောန် (အၚ်ဗြော) ဗဒဲါ (၂၀၀) တၠ၊ ဖအိုတ် (၂) လ္ၚီတၠပြၚ် ဗၠးတိတ်ကၠုၚ်ရ။
“ဗလးကောန်ထံၚ်ဏံဂှ် ၜိုတ်အဲလ္ၚတ်ရံၚ်တှေ် ဒုဟ်အမှုဂဥုဲၜူမာဲသၟးရဂၠိုၚ်၊ ပ္ဍဲကဵုဒုဟ်အမှုဂဥုဲၜူမာဲဂှ်ပၠန်တှေ် ရဲပွိုၚ် ဍုၚ်ရေဝ် နွံဂၠိုၚ်ကွေံကွေံဏောၚ်” သာ်ဝွံ ညးဗၠးတိတ်ကၠုၚ်နူထံၚ် နာဲခိုၚ်ထောန် (ဓလေတ်လဝ်ယၟု) ဟီုထ္ၜးရ။
နူကဵုဒပ်ပၞာန်တံ ထိၚ်ဒဝ်အဝဵုဍုၚ်တုဲ ပ္ဍဲလက်ထက်ကံၚ်ဇြဳအုပ်ဓုပ်ဍုၚ်လၟုဟ်မ္ဂး ဗလးကောန်ထံၚ်သၠးကဵုဒုဟ် ဒှ်အလန်ကိုပ်ကၠာအိုတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.