Categories
ပရိုၚ် လိက်ပရေၚ်

ဓရ်ဗစာရဏာမၞိဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံ

နာဲခပဝ်

စၟတ်တ္ၚဲ (၁) ဂိတုဖေဖဝ်ဝါရဳ ကြဴနူကဵု ပၞာန်ဗၟာတံထိၚ်အဝဵု၊ ပတိုန်ထောံ ဒု-သမ္မတ ဥူမျေအ်သိုဲ (ဦးမြၚ့်ဆွေ) နဒဒှ်သမ္မတရ။ လတုဲမ္ဂး နူကဵုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဇၞော် ‘မေန်အံၚ်လှိုၚ်’ သ္ပသ္ကိုပ်သကတုဲ ဒက်ပတန်ပတိုန် ကံၚ်ဇြဳပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ကၟိန်ဍုၚ် (SAC) နကဵုသ္ကိုပ်ပၞာန်ဂှ် (၇) တၠ၊ ညးဍုၚ်ကွာန်ဗၞတ် (၉) တၠ အပံၚ် (၁၆) တၠတုဲ ပၠတရဴဍုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုသၟဝ်ညးတံဂှ်တှေ် ဒက်ခၞံလဝ် အလဵုအသဳ နွံဒၟံၚ်ကီုရ။ အလဵုအသဳဂှ် သွက်ဂွံပကၚ်ရၚ်အာ ပရေၚ်အုပ်ဓုပ်ရောၚ်။ ဆဂး အဃော SAC တိုန်ဂွံအဝဵုဂှ်တှေ် ညးတံ ရပ်ထောံ က္ဍိုပ်သ္ကိုပ်အလဵုအသဳညးဍုၚ်ကွာန်ကီု သၟာပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တံကီုတုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဟွံပေၚ်စိုတ်တုဲ ထ္ၜးကၠုၚ်ဆန္ဒ ဇၞော်ကဵုဒြဟတ် အတိုၚ်အလုံမွဲဍုၚ်ရ။ ကံၚ်ဇြဳပၞာန် (SAC) ဂှ် ရပ်စပ်ကၠုၚ် ညးဍုၚ်ကွာန်ထ္ၜးဆန္ဒတံ ဗွဲမသကာတ်မြဟ်တုဲ ညးဍုၚ်ကွာန်တံ သွက်ဂွံဂြိပ်ဒဴတိတ် နူကဵုဍုၚ်ကွာန် နွံရောၚ်။ မွဲအခိၚ်ဓဝ် ပေဲါထ္ၜးဆန္ဒတံ ဍေံကၠောံစပ်အာ ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တုဲ ပေဲါပၞာန်တံလေဝ် ကတဵုဒှ်ကၠုၚ် ပ္ဍဲဇိုၚ်ပယျဵုဍုၚ်သေံကီုရ။

ဍုၚ်သေံဝွံ ပယျဵုဆက်စပ်ဒၟံၚ်ကဵု ဍုၚ်ဗၟာ ဗၞတ် (၂၀၀၀) ကဳလဵုမဳတာပြၚ်တုဲ အပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာတေံ ကာလကတဵုဒှ် ဟိုတ်ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်ဇၞော်ဇၞော် မွဲမွဲသာ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်တံ ဂြိပ်ဒဴလုပ် လ္ပာ်ဍုၚ်သေံဂှ် ဒှ်ဂၠိုၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵု တံဂိတုအေဗရဴဏံဂှ် နူကဵုကံၚ်ဇြဳပၞာန် SAC လလောၚ်တြးလဝ် သွက်ဂွံဒေံါပန်ပှေ်ာ ပွိုၚ်မွဲဂိတုကီုလေဝ် ပေဲါဗတိုက်တံဂှ် ဆက်တုဲကတဵုဒှ်ဒၟံၚ် ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ဒေသကရေၚ်ရ။ ပ္ဍဲကဵုတိဍာ်ကရေၚ် KNU ဂှ်တှေ် ညးဍုၚ်ကွာန်ထ္ၜးဆန္ဒတံ လိုက်စိုပ်ကၠုၚ်ကီု ဒပ်ပၞာန်ကရေၚ်တံ သီကေတ်ဗဒိုပ်ပၞာန်ဗၟာတံတုဲ ပေဲါဗတိုက်ဂှ် ဍေံကတဵုဒှ်ရ။ ညးဍုၚ်ကွာန်တံဗွဲမဂၠိုၚ် ဂြိပ်ဒဴလုပ်ဍုၚ်သေံရ။

ဓရ်ဗစာရဏာမၞိဟ် ပ္ဍဲဍုၚ်သေံဝွံ သွက်ဂွံရံၚ်စံၚ်အာ ညးဂြိပ်ဒဴကၠုၚ် နူကဵုဍုၚ်ဗၟာဖအိုတ်ရောၚ်။ ဆဂး ဟိုတ်နူကဵု အကာဲအရာယဲကပ် Covid-19 နွံတုဲ ဒးသ္ပသတိဇၞော်ဇၞော်ရောၚ်။ ဟိုတ်ဂှ်ရ သွက်ရဲဂြိ်ပ်ဒဴလုပ်ကၠုၚ်တံဂှ်တှေ် ဒးကဵုညးတံ မံၚ်စံၚ်အာ ထိၚ်အာညးတံ မွဲမွဲဒၞာဲရောၚ်။ ဂွိၚ်ဖေက်စၟယဲတံ ကၠောံစပ်ရောၚ်။ တုဲမ္ဂး နူကဵုဌာနပရေၚ်ထတ်ယုက်တံ ရံၚ်စံၚ်လဝ်ရောၚ်။ တုဲပၠန် ယဝ်ရအပ္ဍဲဍုၚ်ဗၟာတေံ ပဋိပက္ခပၞာန် နွံဒၟံၚ်ဏီမ္ဂး ဆက်တုဲ ဇူဒီုအာ ပ္ဍဲဍုၚ်သေံမာန်ရောၚ်။ ကာလအကာဲအရာပၞာန်တံ သ္ၚိတ်ဇြအာမ္ဂး ညးဂြိပ်ဒဴပၞာန်တံ ဒးက္လေၚ်စဴရောၚ်။ ဍုၚ်သေံဂှ် ညးတံဟွံကဵုအခေါၚ် ညးဒဒိုက်တၟိတံ သွက်ဂွံမံၚ်စံၚ် ပ္ဍဲဍုၚ်ညးတံရ။ လၟုဟ်မ္ဂး ညးတံ ကဵုလဝ်အခေါၚ် ညးဒဒိုက် ဗၞတ် (၁၀၀၀၀၀) တၠပြၚ် နွံပ္ဍဲဍုၚ်သေံကီုရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.