Categories
ပရိုၚ်

ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခရိုၚ်မတ်မလီု ကၠောန်ဗဒှ်ပေဲါဆဵုဂဗ သောၚ်ကလး သၠာဲဂတးလညာတ် ကုညးဍုၚ်ကွာန်

မာံသုခ၊ ဂျောန် ၁၀၊ ၂၀၂၁

ပ္ဍဲစၟတ်တ္ၚဲ ဂျောန် (၁၀) ဂှ် နူကဵုဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ခရိုၚ်မတ်မလီု ကၠောန်ဗဒှ်ပေါဲဆဵုဂဗသောၚ်ကလး သၠာဲဂတးလညာတ် ကုညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲဒၞာဲၝောံခန်ခရိုၚ်၊ ခရိုၚ်မတ်မလီုဂှ်ကီု ဂွံတီကေတ်ရ။
ပ္ဍဲပေါဲသောၚ်ကလးဂှ်ဝွံ ဥက္ကဌခရိုၚ်မတ်မလီု နာဲကျဳဇြာန်ဂှ် အကာဲအရာ ပရေၚ်ဍုၚ်ကွာန်တ္ၚဲဏံကဵု တၚ်ဒတူလိုၚ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ အကြာဒပ်ပၞာန်ကဵု သဳအာပဳအုက် ဗီုလဵုနွံ၊ ဗီုလဵုဒးမၚ်ရံၚ်အာဂှ် သောၚ်ကလးကဵုနွံတုဲ ညးအုပ်ကာခရိုၚ် နာဲဗညာမသာန်ဂှ် စပ်ကဵုဗီုပြၚ်သၞောတ်ဝ် ဗော်ဍုၚ်မန်တၟိ ရပ်စပ်မံၚ် လ္တူညးမသွံရာန် ညးမသုၚ်စောဲ ဂဥုဲၜူမာဲတအ် ဗီုလဵုနွံဂှ် သောၚ်ကလးဏာလဝ်ကီုရ။
ပ္ဍဲကောံဓရီုဂှ်ဝွံ နူကဵုပွိုၚ်ဍုၚ်မုဟ်ဍုၚ် ကေုာံ ပွိုၚ်ဍုၚ်လှာဒကှ်ဂမၠိုၚ် ဂကောံအုပ်ဓုပ်ကွာန်၊ ဂကောံသၟတ်၊ ဂကောံအ္စာဘာ၊ ဂကောံညးဗြဴ၊ ဂကောံအ္စာဂဥုဲ၊ ဂကောံဂူယာ သီုဖအိုတ် လၟိဟ်မၞိဟ် (၅၀) တၠပြၚ် တိုန်စိုပ်သဳကၠဳလဝ်နွံရ။
ပေါဲဆဵုဂဗ သောၚ်ကလး သၠာဲဂတးလညာတ်ကု ညးဍုၚ်ကွာန် ပ္ဍဲခရိုၚ်မတ်မလီုဝွံ ပါ်လဝ်ၜါသ္ကုတ် ဇြပ်ဗုမွဲသ္ကုတ်ကဵု မုဟ်ဍုဟ် ကေုာံ လှာဒကှ် မွဲသ္ကုတ်ရ၊ ပေါဲသၠာဲဂတးလညာတ်ဗီုဏံ တုဲကၠုၚ်ဂှ်ဝွံ ပ္ဍဲခရိုၚ်သဓီု ကၠောန်ကၠုၚ်လဝ်နွံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.