Categories
ပရိုၚ်

သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်ဝၚ်မန် အလုံဒေသရးမန် ကွးဘာ ဗၞတ် (၁၇၀၀) တၠ ကၠုၚ်သွဟ်လိက်

သၟဟ်သၟန်၊ ဂိတုမေ ၂၂၊ သၞာံ ၂၀၂၁

ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန် က္ဍိုက်ပ်တုဲ ပ္ဍဲကဵုဂိတုပသာ် (၁၂) မံက်ဂှ် ကၠောန်ဗဒှ် သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက်ဝၚ်မန် ပ္ဍဲကဵုကျာ်ဒေါဝ်သာသနာ (၂၅၀၀) ဍုၚ်မတ်မလီုဝွံ ကွးဘာနူကဵု (၂၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်တံ ဗၞတ် (၁၇၀၀) တၠ ကၠုၚ်စိုပ်သွဟ်လဝ်ရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
“ကွးဘာသၞာံဏံဂှ် ပ္တိုန်လဝ်စရၚ်သၟး (၁၆၀၀) ပြၚ်မံၚ်ရ။ လၟုဟ်မှ နူကဵုသ္ၚောဲသ္ၚောဲတေံ ဂွံကၠုၚ်ပၠောပ်စရၚ်၊ သီုကဵုတ္ၚဲဏံတှေ် သီုဖအိုတ်ဂှ် ကွးဘာ (၁၇၀၀) ပေၚ်ဏောၚ်။ ဟွံပေၚ်တှေ်လေဝ် ညိရဏောၚ်။ လ္တူကွးဘာတံကီု ညးက္ဍိုက်က္ဍိုက်တံကီုဂှ် တၚ်ဂုဏ် ကေတ်မံၚ်ဂုဏ်စရာဲရ” သာ်ဝွံ ညးရေၚ်တၠုၚ်ဖဵုဂကောံ ကျာ်ဇၞော်အ္စာသဳလဝန္တ ဟီုမြော်ရ။
ပ္ဍဲကဵုသၞာံဏံ ကွးဘာတံဂၠိုၚ်အိုတ်တုဲ လွဳမာန် (၂) ထပ် ပေၚ်သၟးဟွံက သၟဝ်ဘာကဵုပိုန်တေံလေဝ် ဒးရေၚ်လဝ်ခုၚ် ကွးဘာတံ လုပ်သွဟ်မံၚ်လိက်ဂှ်လေဝ် ဂွံဆဵုကေတ်ကီုရ။
နူကဵုတွဵုရးဍုၚ်မန်သၟးဟွံက တွဵုရးကရေၚ်၊ ရးဗဂေါ၊ ရးတၞၚ်သဳတံ ဗၞတ် (၂၀) ပွိုၚ်ဍုၚ်ဂှ် ကွးဘာတန်အဘိဓရ်၊ တန်ဝၚ်ဟံသာဝတဳ၊ တန်ဝၚ်ဍုၚ်သုဝဏ္ဏဘူမိ၊ တန်ဝၚ်မုဟ်တၟံ၊ တန်ဝၚ်လိက်ပတ်မန်၊ တန်အခိုက်ကၞာမန်တံ ကဵုလဝ်အခေါၚ်သွဟ်လိက် ပ္ဍဲကဵုအလုံဒေသရးမန်ရောၚ်။
“မွဲမွဲသၞာံတှေ် ဂွံအခိၚ်မွဲဂိတုပြၚ် (၄၀)၊ (၄၅) တ္ၚဲရ။ ၜိုန်ဂှ်လေဝ် ၚုဟ်မးဍေံ ဂၠိုၚ်မံၚ်ဏောၚ်။ ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ဥတုက္ညၚ်ဏံ ဒှ်ဂကောံ၊ ဒၞာဲလွဳၜံၚ်ပ္တိတ်သၟတ်မန်ပိုဲ ညံၚ်ဂွံကၠိုဟ်ပရေၚ်ဂကူ၊ မၞိဟ်ဆာန်ဂကူ တိတ်ကၠုၚ်နူဏံ ဗွဲမဂၠိုၚ်ဂၠၚ်ဏောၚ်” သာ်ဝွံ ဥက္ကဌဂကောံလိက်ပတ် အလုံဒေသရးမန် ကျာ်ဇၞော်အ္စာကေတုမာလာ ဟီုမြော်ရ။
ဂကောံဗ္တောန်လိက်ပတ်မန် ကေုာံ ယေန်သၞာၚ်ဗုဒ္ဓဘာသာ အလုံဒေသရးမန်ဂှ် နူကဵုသၞာံ (၁၃၆၀) တေံ ဒက်ပ္တန်လဝ်တုဲ ကၠောန်ဗဒှ်ဂွံလဝ် သဘၚ်သၟာန်သွဟ်လိက် အလုံဒေသရးမန်ဂှ် ပေၚ်ကၠုၚ် (၂၂) ဝါရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.