Categories
ပရိုၚ်

အ္စာဘာ ဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်ဘာသာမိ ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳ နကဵုၚုဟ်ကမၠောန်တ္ၚဲတံဂှ် ဒးဒုၚ်ရုပ်ထောံသြန်ထံက်ပၚ်

မိလတိုပ်၊ သေပ်တေမ်ဗာ၊ ၁၁၊ ၂၀၂၁

အ္စာဘာဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်ဘာသာမန် (တိုၚ်းရၚ်းသားဘာသာသၚ်နေ႕စားလပေး) (TA) ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳ နကဵုၚုဟ်ကမၠောန်တ္ၚဲတံဝွံ ဟွံဂွံသြန်ထံက်ပၚ် လံပွိုၚ် (၂) ဂိတုရဒှ်တုဲ ဒးဒုၚ်သီရုပ်ထောံ သီုတာလျိုၚ်ရဟာဂှ် ဟွံတီကၠးအိုတ်ရ။
တုဲကၠုၚ်ဂိတုအဝ်ဂါတ် (၂၆) ဂှ် အ္စာဘာဗ္တောန်ဒၟံၚ် လိက်ဘာသာကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ် ဟိုတ်နူဟိုတ်နာနာသာ်တုဲ ညးကေတ်တာလျိုၚ်ဟွံမာန်တံဂှ် နူကဵုဌာနဝန်ဇၞော်ပရေၚ်ပညာတံ ကလေၚ်သီရုပ်ဏာ သြန်ထံက်ပၚ်အ္စာဂမၠိုၚ်ဂှ် ပတိတ်လဝ်လိက်ရ။
သၞာံတုဲကၠုၚ်တေံ အသိၚ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) အလိုန်ဒုတိယဂှ် ၜိုန်ကၟာတ်လဝ်ဘာ(ယာယဳ)ကီုလေဝ် အ္စာဘာ ဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်ဘာသာမိ (TA ) တအ်ဂမၠိုၚ် ဂွံဒၟံၚ်သြန်ထံက်ပၚ် လၟေၚ်ဂိတုရ။ စပံက်ဘာသၞာံဏံ ပ္ဍဲဂိတုဂျောန်ဂှ်လေဝ် ဂွံမံၚ်သြန်ဂိတုဏီတုဲ ဗွဲကြဴ အသိၚ်ယဲကိုဝ်ဝေဒ် (၁၉) အလိုန်တတိယဏံ ကၠောံထၞာန်ဂၠိုၚ်ဂှ်ရ က္လေၚ်ကၟာတ်လဝ်ဘာ ဒဵုကဵုအခိၚ်လၟုဟ်တုဲ သြန်ထံက်ပၚ်လေဝ် ဟွံဂွံရ။
“နူအလဵုအသဳတအ် ပတိတ်လဝ်လိက်လလောၚ်တြး သီရုပ်ထောံ ကိစ္စသြန်ဂအုံဘဏ္ဍာ သြန်ဂိတုအ္စာဘာ (တိုၚ်းရၚ်းသားဘာသာသၚ်ဆရာ/ဆရာမ) (TA)-(LT) တအ်ဂှ် ပိုဲထေၚ်ကေတ်တှေ် မၞိဟ်ဇၞော်ဇၞော်လ္တူတေံ အတိုၚ်ဏံ ညးတအ်ဟွံမံၚ်ပုဟ်၊ မွဲနဲမွဲဗီု ညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် ညးတအ် ဒးဖန်ချပ်ဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် လဂွံသ္ဂောံအခေါၚ်ဏံဂှ် ညးတအ်ဂစာန်ကၠုၚ်လဝ်ဂှ် ညးတီ အဲတီမံၚ်ဖအိုတ်ရ၊ အခေါၚ်အရာလိက်ပတ်မန်ပိုဲ ဒးဒုၚ်ဆောံလေၚ်အာအတိုၚ်ဏံဂှ် ညးတအ်လေဝ် ဟွံမိက်ဒုၚ်ဆောံပုဟ် အဲညာတ်စၟဳကေတ်ဗီုဂှ်” သာ်ဝွံ အ္စာဗြဴ (TA) လ္တူဍုၚ်ဇြပ်ဗုမွဲတၠ ဟီုရ။
အ္စာဘာဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်ဘာသာမိ (တိုၚ်းရၚ်းသားဘာသာသၚ်ဆရာ/ဆရာမ) (TA) တအ်ဂှ် နကဵုပ္ဍဲသၞောဝ် အလဵုအသဳတအ် ခါန်ကၞက်ကၠုၚ်လဝ် ကၠောန်စကဵုတ္ၚဲ (နေ႕စားလပေး) ဂှ် ပ္ဍဲတ္ၚဲတိုန်ဘာမွဲတ္ၚဲမ္ဂး (၄၈၀၀) ဒကေဝ်တုဲ ပွိုၚ်မွဲဂိတုဂှ်မ္ဂး က္လိဂွံလၟိဟ်သြန် (၉၆၀၀၀) ဒကေဝ်၊ ၜိုန်ရလၟိဟ်သြန်ဟွံဂၠိုၚ်ကၠာလေဝ် ပရေၚ်သ္ပသမ္တီအခေါၚ် အရာတုပ်သၟဟ်ဂှ် တၚ်စၟဳကေတ်လဝ်ဗီုဂှ်နွံ အ္စာဗြဴဂှ် ဟီုရ။
“နကဵုအဲအ္စာမွဲတၠတှေ် ပရေၚ်သြန်ထံက်ပၚ်ဂှ် စွံလၟေၚ်ဒုတိယ၊ ဂွိုအ်သြန်ထံက်ပၚ်ဣဍေံ၊ ပ္ဍဲဘာတန်အလဵုအသဳဂှ် ယဝ်ဂွံအခေါၚ်ဗ္တောန်မံၚ်လိက်မန်ဏီတှေ် အဲဆက်ဗ္တောန်အာဏောၚ်၊ မုဒှ်ရောတှေ် လိက်ပတ်မန်ပိုဲ ဒးဒုၚ်ဆောံမံၚ် အခေါၚ်အရာဂှ် ဂၠိုၚ်ကဵုအလန် ဒှ်ကၠုၚ်တှေ်၊ ဂွံလေဝ်အခေါၚ်တုဲတုဲ ဒးဒုၚ်ဆောံလေၚ်အာဂှ် စပ်ကဵုအခေါၚ်အရာကောန်ဍုၚ်အရၚ် ညံၚ်ကဵုပရေၚ်ဒုၚ်စသိုၚ်ဟွံမွဲ ဍေံဒှ်အာဗီုဂှ်” သာ်ဝွံ အ္စာဘာ (TA) နာဲဝေန်လာၚ် ဟီုသာ်ဝွံရ။
ပ္ဍဲတွဵုရးဍုၚ်မန်ဝွံ ဗ္တောန်မံၚ်လိက်ဘာသာမိ ပ္ဍဲကဵုဘာတန်အလဵုအသဳဂှ်မ္ဂး ဘာဗ္တောန်လိက်ဘာသာမန်ဂှ် နွံဒၟံၚ်လၟိဟ် (၂၇၀) ဘာ၊ ဘာဗ္တောန်လိက်ဘာသာကရေၚ်ဂှ် နွံလၟိဟ် (၂၇၃) ဘာ၊ ဘာဗ္တောန်လိက်ဘာသာပအိုဝ်ဂှ် နွံလၟိဟ် (၃၀) ဘာတုဲ အ္စာဘာဗ္တောန်ဒၟံၚ်လိက်ဘာသာမိ ကောန်ဍုၚ်အရၚ်ဂမၠိုၚ်တအ်ဂှ် လၟိဟ် (၁၂၀၀) တၠပြၚ်နွံရောၚ် ဂွံတီကေတ်ရ။
နူကဵုဌာနသဇိုၚ် ပရေၚ်ပညာနေပျဳဒဝ်ဂှ် ရံၚ်အာကဵုသၟဝ်က္ဍိုပ်လိက် (တိုၚ်းရၚ်းသားဘာသာသၚ်) (Teaching Assistant – TA)(Language Teacher – LT) (နေ႕စားလပေးဆရာ/ဆရာမများ၏လုပ်အားခ ပိုလျှံရန်ပုံၚွေများ ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြၚ်း) အ္စာဘာကၠောန်ကမၠောန်တ္ၚဲဂမၠိုၚ်တအ် ကိစ္စသြန်ဂအုံဘဏ္ဍာ လၟိဟ်သြန် ကိုဋ် (၅,၈၃၄, ၃၅၈) ကိုဋ်ဂှ် ကလေၚ်ရုပ်သီထောံရ။

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.